Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Eallit [samisk]    Leve [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
dealli [samisk]    knipe [norsk]   (s) (-l-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-163: šaddat ovtta deali vuollái 'komme i samme knipe'; jf bárti
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
eallinahki [samisk]    livstid [norsk]   (s) (-g-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: attán dutnje dan ahkái 'jeg gir deg det for livstid'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ealli, divri [kåfjordsamisk]    dyr [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
eallinveaigi [samisk]    livsaften [norsk]   (s) (-igg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
vielljabealli [kåfjordsamisk]    fetter [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fáhccabealli [kåfjordsamisk]    småkveite  [norsk]   (pl.: -bealit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
oabbábealli, oarmbealli [kåfjordsamisk]    kusine [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune