Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
eará, earis [samisk]    annen [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: earis (-rrás-); (s) //galgatgo mii vuordit muhtun earrása (eará)? 'skal vi vente på en annen?' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: dahkat nugo earrásat 'gjøre som de andre'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune