Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
eará, earis [samisk]    annen [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: earis (-rrás-); (s) //galgatgo mii vuordit muhtun earrása (eará)? 'skal vi vente på en annen?' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: dahkat nugo earrásat 'gjøre som de andre'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Chiroxiphia linearis [latin]    Langhalemanakin [norsk]   Long-tailed Manakin [engelsk]   4 Santa Rosa 26/2, 1 ad M + 1 imm M Finca Ecologica 9/3, 1 imm M + 3 FF Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crystallogobius linearis [latin]    Krystallkutling [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag