Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
edruelig [norsk]    juguheapmi [samisk]   (a) (-m-) //juguhuvvat 'bli edruelig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
edruelighet; nøkternhet [norsk]    sobriety [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no