Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
einebær [bokmål/nynorsk]    konglene produsert av de ulike artene av av trær/busker i einerslekten. Vanligvis om norske fohold relatert til Juniperus communis. Se også: Google einebær (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
einebær [norsk]    reatkamuorji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune