Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
enfoldig [bokmål/riksmål]    naiv, ubegavet, som er uten særlige evner, dum En enfoldig person, er en person som er enkel, har en simpel tankegang. Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde  – Rom 16,19, Det nye testamentet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
enfoldig [norsk]    oktageardán; ovtta-geardán [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune