Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
engang [bokmål/riksmål]    på ei viss tid, i eit visst, faktisk, røynleg høve i framtida, i eit høve vi ventar på Når du engang kommer, neste sommer, skal jeg atter være her  – Neste sommer, 1993, Lars Lillo Stenberg Når onkel engang dør, arver jeg alt. i notida, i røynda Siden du nå engang er her, kan du like gjerne sette deg. nektande, aldri, (ikkje) i noko høve Ikke engang kongen har så fin hest som jeg Se også: Google engang (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
engangsbeholder [norsk]    disposable container [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
jevne (ut); lik; til og med; engang [norsk]    even [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no