Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Epilepsi [norsk]    En person har epilepsi hvis vedkommende har gjentatte anfall som utløses av plutselige elektriske utladninger i hjernen.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Epilepsi [norsk]    Symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
epilepsi [norsk]    epilepsia [engelsk]   epilepsia [med. el. latin]   Overaktivitet hos de elektriske signalene i hjernen. Epileptikeren kan oppleve alt fra bevisstløshet og kramper til generell sinnsforvirring under et epileptisk anfall. Anfallene deles inn i forskjellige grader og typer. Sykdommen oppstår ofte uten noen bestemt grunn, men kan også komme av en hjerneskade eller hjernesykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Juvenil myoklon epilepsi [norsk]    Aldersrelatert epileptisk syndrom uten kjent årsak. Anfallene starter gjerne rundt puberteten.
Epilepsiordliste © Pfizer AS