Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
evne [siden finnes ikke]    Kvaliteten å være i stand til; kraft til å utføre, enten fysisk, moralsk, intellektuelt eller konvensjonelt; kapasitet; dyktighet eller kompetanse til handling; tilstrekkelighet av styrke, dyktighet, ressurser etc. Fra hver etter evner, til hver etter behov.  – Karl Marx
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
evne [dansk]    evne
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
flyteevne [norsk]    buoyancy [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
spalte, revne [norsk]    Fissura, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
samspillsevne [norsk]    interoperability [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
manglende evne [norsk]    inability [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
varmeledningsevne [norsk]    thermal conductivity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
splid, uenighet; revne [norsk]    rift [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ugjennomsiktighet, dekkevne [norsk]    opacity [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no