Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
F [farekode]    Meget brannfarlig [norsk]
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
f [forkortelse/akronym]    forte [norsk]   (sterkt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 3500 omtrentlig(e)
F+ [farekode]    Ekstremt brannfarlig [norsk]
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
FM [norsk]    ( Forensic Marking/Marker ) Betegnelse på data som genereres under visningen for å identifisere tid og sted for visningen. F.eks. for å avsløre piratkopiering.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
HF [norsk]    (High Frequency). Høye frekvenser.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
LF [norsk]    (Low Frequency). Lave frekvenser.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
MF [norsk]    Mid frequencies Mellomtone
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
RF [norsk]    Radio Frequency. Radiobølger.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
FO [akronym]    Forsvarets overkommando [norsk]   HQ Defence Command Norway [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
FD [akronym]    Forsvarsdepartementet [norsk]   Norwegian Ministry of Defence [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
f. [forkortelse/akronym]    født [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
f. [forkortelse/akronym]    følgende [norsk]   (side)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FD [forkortelse/akronym]    Forsvarsdepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ff [forkortelse/akronym]    fortissimo [norsk]   (meget sterkt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FM [forkortelse/akronym]    frequency modulation [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
HF [forkortelse/akronym]    helseforetak [norsk]   (jf. RHF regionalt helseforetak)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
mf [forkortelse/akronym]    mezzoforte [norsk]   (middels sterkt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ef [forkortelse]    Paulus' brev til efeserne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FN [akronym]    Forente nasjoner [norsk]   internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945. FNs fremste mål er å bevare freden, og å fremme samarbeid mellom folkene om løsningen av økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemer. FNs Generalforsamling med sitt årlige møte er det eneste av FNs hovedorganer hvor alle medlemsstater er representert. Sikkerhetsrådet overvåker verdenssituasjonen og har plikt til å gripe inn når det er nødvendig. Sikkerhetsrådet består av 15 stater, der 5 er faste: stormaktene Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA. Norge er medlem av Sikkerhetsrådet 2001-2002. FN består også av Det økonomiske og sosiale råd, Den internasjonale domstol, Sekretariatet og Tilsynsrådet, samt en rekke særorganisasjoner.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Fe [norsk]    Pixie [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
FC [slang]    Krysser fingrene [norsk]   fingers crossed [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
IMF [norsk]    International Monetary Fund - Det internasjonale valutafondet - etablert i 1945 med formål å fremme valutapolitisk samarbeid og gi lån til land med betalingsbalanseproblemer. Dette inkluderer i dag også arbeid for å sikre internasjonal finansiell stabilitet. IMF har 184 medlemsland.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
fat [ISO-koder]    fanti [norsk]   Fanti [engelsk]   språkgruppe i Ghana
Liste over navn på språk © Språkrådet
fiu [ISO-koder]    finsk-ugrisk [norsk]   Finno-Ugrian languages [engelsk]   grein av uralsk, omfatter bl.a. estisk, finsk, samisk og ungarsk
Liste over navn på språk © Språkrådet
ful [ISO-koder]    fulfulde [norsk]   Fulah [engelsk]   språk i Vest-Afrika
Liste over navn på språk © Språkrådet
FTP [norsk]    File transfer protocol, et program som lar deg laste opp filer fra et program til et annet.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
Cof [engelsk]    koff [norsk]   koff (kuf) [dansk (nederlandsk)]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
kuf [nederlandsk]    koff smakke [norsk]   Kuf Smakke rigget (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Far [norsk]    Father [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
KRF [norsk]    Political party for Christians
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fun [engelsk]    Moro [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
FAQ [akronym/fork.]    Frequently Asked Questions. Den engelske utgaven av OBS. Bør leses før man poster!
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
fut [akronym/fork.]    Followup-to.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
FYI [akronym/fork.]    For Your Information.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
TBF [akronym/fork.]    Tre Bokstavs Forkortelse, norsk for TLA.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
:-F [emotikon/smiley]    vampire [engelsk]   Bucktoothed vampire with one tooth missing
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
CIF [norsk]    Kostnad, forsikring og freigt
Maritim ordliste © MaritimStart
Fot [norsk]    Måleenhet (Tommer / Favner) 1 fot = 30,48 cm.
Maritim ordliste © MaritimStart
FTP [norsk]    Fork. for File Transfer Protocol. En standardmetode for å overføre filer mellom maskiner tilkoblet Internett. Man kan enten bruke et eget program eller en nettleser. FTP benytter ikke kryptering, og sender eventuelle brukernavn og passord i klartekst. Det er derfor anbefalt å benytte seg av andre overføringsmetoder dersom man ønsker å sende informasjon på en sikker måte.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
fee [engelsk]    gebyr [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
FoU [akronym]    forskning og utvikling [norsk]   research & development [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
EIF [kortform]    Den europeiske investeringsfond [norsk]   European Investment Fund [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
ETF [eurojargon]    Det europeiske byrå for yrkesutdannelse [norsk]   European Training Foundation [engelsk]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
fri [norsk]    Liber [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fig [engelsk]    fiken [norsk]   figue [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fps [norsk]    frames per second Filmhastighet (Bilder pr sekund)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
MTF [norsk]    ( Modular Transfer Function ) Mål på et objektivs evne til å gjengi oppløsning og kontrast
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
MXF [norsk]    ( Material eXchange Format ). Filformat for metadata og multimedia. Mulig format for DCDM-filer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fan [norsk]    tilhenger, beundrer [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fry [engelsk]    kryp [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fit [engelsk]    passende; egnet; frisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fil [norsk]    file [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fit [engelsk]    tilpass [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fet [norsk]    extrabold [engelsk]   (Typografisk uttrykk for tegntykkelse, 9. tynnest / 5. tykkest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
AIF [norsk]    AIF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ARF [norsk]    ARF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CSF [norsk]    CSF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FAQ [engelsk]    vanlige spørsmål [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FAT [engelsk]    FAT, FAT [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fax [engelsk]    telefaks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FCC [norsk]    FCC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FDA [norsk]    FDA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FEP [norsk]    FEP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil [norsk]    file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil [norsk]    File [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FOB [engelsk]    FOB (fritt om bord) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fps [norsk]    Fps [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FRS [engelsk]    filreplikeringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FTP [norsk]    FTP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
GIF [engelsk]    GIF (graphics interchange format), GIF [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
NSF [engelsk]    ingen dekning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PDF [norsk]    PDF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PIF [norsk]    PIF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PRF [norsk]    PRF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SPF [norsk]    SPF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
UDF [norsk]    UDF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flo [norsk]    high tide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
FKN [akronym]    Forsvarskommando Nord-Norge [norsk]   HQ Defence Command North-Norway [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
FFI [akronym]    Forsvarets forskningsinstitutt [norsk]   Norwegian Defence Research Establishment [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
SNF [akronym]    brukt kjernebrensel [norsk]   spent nuclear fuel [engelsk]   Dette kommer fra atomubåtreaktorer eller kjernekraftverk
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
CSF [engelsk]    cerebrospinalvæske [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fly [engelsk]    flue, svinghjul [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
FID [akronym]    dempet fri induksjon [norsk]   free induction decay [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
WAF [akronym]    fraksjon som tas opp i vann [norsk]   water accommodated fraction [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
iff [engelsk]    hviss [norsk]   ("hvis og bare hvis"/"if and only if")
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ADF [akronym]    Automatisk dokumentmater [norsk]   Automatic Document Feeder [engelsk]   Tilleggsutstyr til en skanner eller faks som automatisk mater ett ark om gangen. Disse dokumentene vil som oftest allerede ha trykk.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
PDF [norsk]    Portable Document Format [engelsk]   PDF [akronym]   PDF (Portable Document Format) er et elektronisk filformat som er utviklet av Adobe. PFD-filer har samme formattering som originaldokumentet, og kan leses med Adobe Acrobat Reader uten at originalprogrammet må brukes.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
AHF [forkortelse/akronym]    antihemofil faktor [norsk]   en del av levringssystemet i blodet. Mangel på AHF gir en form for blødersykdom.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CHF [forkortelse/akronym]    sveitsiske franc [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FAD [forkortelse/akronym]    Fornyings- og administrasjonsdepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ff. [forkortelse/akronym]    følgende [norsk]   (sider)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fff [forkortelse/akronym]    forte fortissimo [norsk]   (meget, meget sterkt)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FIN [forkortelse/akronym]    Finansdepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fk. [forkortelse/akronym]    førstkommende [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FKD [forkortelse/akronym]    Fiskeri- og kystdepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FrP [forkortelse/akronym]    Fremskrittspartiet [norsk]   (I partiets vedtekter står det at forkortelsen skal ha stor P, selv om sunn fornuft tilsier at det burde ha vært Frp). Genitivsformen blir da FrPs. (Se for øvrig egen artikkel om bruk av apostrof ved genitiv.)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FTP [forkortelse/akronym]    file transfer protocol [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fv. [forkortelse/akronym]    fylkesvei [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FYI [forkortelse/akronym]    for your information [engelsk]   (Internett-sjargong)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
GIF [forkortelse/akronym]    graphic interchange format [engelsk]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av jpg/jpeg)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
KrF [forkortelse/akronym]    Kristelig Folkeparti [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
PDF [forkortelse/akronym]    Portable Document Format [engelsk]   Et format fra Adobe som gjør at dokumenter kan leses på forskjellige plattformer uten at fonter og layout forandres. Filendelsen er .pdf.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
RHF [forkortelse/akronym]    regionalt helseforetak [norsk]   (jf. HF helseforetak)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
VFF [forkortelse/akronym]    Verdipapirfondenes Forening [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sef [forkortelse]    Sefanja [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fil [forkortelse]    Paulus' brev til filipperne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
IMF [akronym]    Det internasjonale valutafondet [norsk]   særorganisasjon under FN. Fondets formål er å virke for økonomisk vekst bygd på internasjonal handel og ordnede valutaforhold.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
DUF [akronym]    Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker [norsk]   et registreringssystem og saksbehandlerverktøy for hele utlendingsforvaltningen. Systemet oppdaterer og bruker data i utlendingsdatabasen, og brukes hovedsakelig av politiet, UDI og UNE. Visumsøknader behandles i NORVIS.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Flo [norsk]    Tidevann: flo er stigende vannstand og høyvann. Fjære, tidevann
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
FER [akronym]    Frozen Embryo Replacement [engelsk]   Tilbakeføring av frosne, tinte embryo til livmorhulen.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
FSH [akronym]    Hormonet som stimulerer eggstokkene slik at eggene begynner vokse.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
IVF [akronym]    In vitro fertilisering [norsk]   Kalles også prøverørsbehandling. Egget befruktes utenfor kroppen, i en skål (in vitro) i laboratoriet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
LUF [akronym]    En tilstand hvor follikkelen ikke sprekker slik at egget kommer ut, som ved en normal eggløsning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
FAP [akronym]    Familiær adenomatøs polypose [norsk]   En sjelden sykdom in enkelte familier som gir tarmpolypper som utvikler seg til kreft hvis de ikke fjernes
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
IVF [akronym]    In vitro fertilisering [norsk]   Befruktning utenfor kroppen. Kunstig befruktning og "prøverørsmetoden" er uttrykk som ofte brukes istedenfor IVF. IVF foregår ved at eggceller hentes fra egglederen, befruktes med sæd og etter noen celledelinger settes inn i livmoren for utvikling av fosteret.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
FSH [akronym]    Follikkelstimulerende hormon [norsk]   Påvirker eggposenes modning og vekst
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
IVF [akronym]    In vitro fertilisering [norsk]   befruktning utenfor kroppen
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Alf [norsk]    Fairy [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
WUF [slang]    Hvor er du fra? [norsk]   Where are you from? [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
FYI [slang]    Til din informasjon [norsk]   for your information [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Fly [norsk]    Girdi [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
fot [norsk]    juolgi [samisk]   (s) (-lgg-) ’fot’, også hele ’beinet’; juolgeláhpi (-b-) ’fot’, dvs. ’fotbladet’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
 [norsk]    hárvá(sa)t [samisk]   (a ~ s) , att hárve/hárvves //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)308: hárvásat dan dihtet 'det er få som vet det'; att //hárve olmmoš 'få mennesker' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)308: hárve olmmoš dan diehtá 'det er få mennesker som vet det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fond [norsk]    Beholdning (portefølje) av verdipapirer, som tilbys investorer/kunder som ett investeringsobjekt. Deles gjerne inn i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
fold [engelsk]    brett [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fell [norsk]    cast off /bend off /fasten off [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fell [norsk]    take in / decrease [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fold [norsk]    pleat [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
form [norsk]    shape [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
cuff [engelsk]    mansjett [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
riff [norsk]    berbisk språk/dialekt i Marokko
Liste over navn på språk © Språkrådet
Flop [norsk]    Flop [engelsk]   I Hold'em og Omaha, er dette de tre første felleskortene som deles ut på midtenvav bordet med forsiden opp, og som ligger der hele tiden. Floppen indikerer ogsåvden andre innsatsrunden.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Fold [norsk]    Fold [engelsk]   Når du kaster kostene dine på din tur til å handle.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
fokk [norsk]    foresail, jib [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Fela [norsk]    The violin [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fire [norsk]    Four [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fisk [norsk]    Fish [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Five [norsk]    Kaci Kullman Five, conservative politician
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flis [norsk]    Splinter [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folk [norsk]    People [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Foss [norsk]    Waterfall [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fred [norsk]    Peace [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Frog [engelsk]    Frosk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Farm [engelsk]    Gard [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Free [engelsk]    Gratis [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Half [engelsk]    Halve [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Food [engelsk]    Mat [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Wolf [engelsk]    Ulv [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Voff [norsk]    Bark [engelsk]   (dogs' language)
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
feca [spansk]    løgn [norsk]   Løgn(er), et falsk argument. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Fequero(a), cuento, cuentero.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
flow [spansk]    Stil, rytme, lyrics.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
FWIW [akronym/fork.]    For What It's Worth.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
chef [engelsk]    C=:-) [emotikon/smiley]   User is a chef
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Fall [norsk]    Tauverk til å heise de ulike seiltyper opp i masta. Dette tauet må tåle store påkjenninger og er som regel dobbelflettet.
Maritim ordliste © MaritimStart
Favn [norsk]    Måleenhet. 1 norsk favn = 1,88 m, en engelsk favn (fathom) = 1,83 m. 1 favn = 6 fot (foot), 1 for = 12 tommer (inches).
Maritim ordliste © MaritimStart
Fokk [norsk]    Trekantet seil foran masten på seilbåter og seilskip.
Maritim ordliste © MaritimStart
Koff [norsk]    Flatbunnet, en - el. tomastet seilfartøy med bred, avrundet baug og akterende. I alm. forsynt med treplater (bildevindskjøl) på sidene midtskips, til å slippes ned for å minske avdrift.
Maritim ordliste © MaritimStart
IETF [norsk]    (Internet Engineering Task Force) er en åpen organisasjon som utvikler standarder for Internettsamfunnet, såkalte, RFC-er. Arbeid i IETF er organisert i arbeidsgrupper og arbeid er basert på frivillighet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
flat [engelsk]    leilighet, bolig [norsk]   apartment [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
FISH [eurojargon]    fiskeri og sjøfart [norsk]   Fisheries and Maritime Affairs [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
OLAF [eurojargon]    Det europeiske kontor for bedrageribekjempning [norsk]   European Anti-Fraud Office [engelsk]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
fett [norsk]    Adeps, -ipis [latin]   (gr. syn.: Lipos)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fugl [norsk]    Avis, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fett [norsk]    Lipos [gresk]   (lat. syn.: adeps)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fald [norsk]    Ptosis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fire [norsk]    Quattuor [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fure [norsk]    Sulcus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fiat [latin]    Let it be done [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ruff [engelsk]    Brushane [norsk]   Philomachus pugnax [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ruff [engelsk]    Brushane [norsk]   Philomachus pugnax [latin]   Daglig i Keoladeo med mellom 50 og 350 ind. Dessuten 200 ved Bund Baretha 22.2., 50 ved Taj Mahal, Agra 24.2., to ved Dhikala, Corbett 26.2. og 300 ved Sultanpur 4.3. Også spredte obs. fra bussen på transportstrekningene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ruff [engelsk]    Brushane [norsk]   Philomachus pugnax [latin]   About 150 were noted at Lake Nakuru 20/11 and also quite numerous at Lake Bogoria 23/11. Apart from this only a few scattered sightings of 1-3 birds.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fylt [norsk]    stuffed [engelsk]   farci(e) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
foie [fransk]    lever [norsk]   liver [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Fish [engelsk]    Fisk etc. [norsk]   Poissons [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    beefsteak [engelsk]   bavette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cerf [fransk]    hjort [norsk]   deer [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    steak [engelsk]   bifteck [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    beefsteak [engelsk]   onglet (de boeuf) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    steak [engelsk]   pavé [fransk]   (av form som en brustein)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
biff [norsk]    steak [engelsk]   steack, steak [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fugl [norsk]    poultry [engelsk]   volaille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
puff [engelsk]    vannbakkels [norsk]   chou [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
flan [fransk]    fløteterte, vaniljeterte [norsk]   custard tart [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
MTBF [norsk]    (Mean Time Between Failure) Gjennomsnittlig tid før feil oppstår i et apparat, system el.l.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fair [norsk]    rimelig, rettferdig, real, ærlig [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flap [norsk]    klaff [avløserord]   (t.d. vengeklaff på fly)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flop [norsk]    fiasko, flopp [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
reef [engelsk]    rev, korallrev, grunne [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fail [engelsk]    mislykkes; svikte; stryke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feil [norsk]    fault [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feat [engelsk]    prestasjon [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fern [engelsk]    bregne, ormegress [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fled [engelsk]    flyktet; unngikk; sprukket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flee [engelsk]    flykte, løpe sin vei [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flow [engelsk]    flyte; strøm; overflod [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fold [engelsk]    fold, brett, fals [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fond [engelsk]    kjærlig; ettergivende; forfengelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fork [engelsk]    gaffel; dele, vegskille; dele seg; ta av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frem [norsk]    forth [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fray [engelsk]    kamp, strid, slagsmål; kjempe, slåss; skremme; slite i filler, trevle opp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fret [engelsk]    gnage, slite i stykker; engste seg, være urolig; ergre seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fuel [engelsk]    drivstoff, drivmiddel; brensel, fyringsolje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fuss [engelsk]    oppstyr, ståhei; mase, være oppskaket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
leaf [engelsk]    blad [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
før [norsk]    prior to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feil [norsk]    bug [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diff [engelsk]    differansefil [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diff [engelsk]    finn differanse/forskjell [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil [norsk]    error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fail [engelsk]    mislykkes, feile [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feed [engelsk]    kilde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
felt [norsk]    field [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file [engelsk]    lagre [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fyll [norsk]    fill [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flag [engelsk]    (status-)flagg, statusindikator [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flip [engelsk]    speilvend [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flow [engelsk]    flyt, strøm [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
font [engelsk]    skrift, (om f.eks Arial kursiv:) skrifsnitt [norsk]   (typesnitt, font)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fork [engelsk]    forgrening, stikling, avspalting [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fork [engelsk]    forgrene, avspalte, spalte/kopier ut ny prosess [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
form [engelsk]    skjema [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
free [engelsk]    fri, ledig, (gratis) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast [norsk]    sticky [engelsk]   (om vinduer)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fane [norsk]    tab [engelsk]   (arkfane, faneblad, flik) (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flis [norsk]    tile [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
film [norsk]    video [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil [norsk]    bug [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
COFF [norsk]    COFF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DTMF [engelsk]    DTMF (Dual Tone Multiple-Frequency) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fade [engelsk]    nedtoning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade [engelsk]    Toning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    failure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feed [norsk]    feed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felt [norsk]    field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FIFU [norsk]    FIFO [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fiji [norsk]    Fiji Islands [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Find [engelsk]    Søk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folk [norsk]    Folk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
font [engelsk]    skrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form [engelsk]    skjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form [engelsk]    skjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FQDN [norsk]    FQDN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Funk [norsk]    Funk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
IETF [norsk]    IETF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OSPF [norsk]    OSPF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fiji [norsk]    Republic of the Fiji Islands [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
TIFF [norsk]    TIFF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fall [norsk]    dip [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
face [engelsk]    se i øynene [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flap [engelsk]    klaff [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flux [engelsk]    strøm, utstromming [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
tuff [norsk]    tuff [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Font [engelsk]    skrifttype [norsk]   skrifttype til Word o.l.
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
fals [norsk]    rebate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
form [norsk]    shot sleeve [engelsk]   (ved presstøping)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fika [svensk]    gå på kafé [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flak [svensk]    tilhenger [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
foci [flertall]    brennpunkt(et) [norsk]   focus [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
flux [engelsk]    fluks(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Font [engelsk]    Et sett tegn som har samme typesnitt og egenskaper, som f.eks. størrelse, avstand og kursivering.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
fylt [norsk]    fyllt [FEIL]   (men: fullt)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
favn [norsk]     famn el. favn [FØR]   s.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
feil [norsk]    bare feilene i bestemt flertall [FØR]   får denne bøyningen: feilen, feil, feila/feilene
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fås [norsk]    fåes [IKKE]   (infinitivs- og presensformen fåes går ut (også i sammensatte verb)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Aplf [forkortelse/akronym]    Alment praktiserende lægers forening [norsk]   (tidl. navn på yrkesforeningen for allmennlegene). Nytt navn fra 4.5.2006: Allmennlegeforeningen
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fhv. [forkortelse/akronym]    forhenværende [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FIFA [forkortelse/akronym]    Fédération Internationale de Football Association [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FrPU [forkortelse/akronym]    Fremskrittspartiets Ungdom [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fork [forkortelse]    Forkynneren [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fisk [norsk]    pesce [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Fall [norsk]    Line eller wire som er festet i toppen av et seil og brukes til å heise seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fokk [norsk]    Et forseil som er festet til forstaget, men som ikke går lenger bak enn til masten. (Et vanlig trekantet forseil!)
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
FISH [akronym]    Fluoresens in situ hybridisering [norsk]   In situ = på stedet. Teknikk hvor en benytter fluorescens merkede prober/indikatorer til å påvise genuttrykk i vev, på kromosomer eller i cellekjerner.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
FUGE [norsk]    Mørtellag mellom Leca blokker.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Furu [norsk]    Nåletre som ved siden av gran er det mest vanlige treslag i trehusbygging. Se treslag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fang [engelsk]    Hogg [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Futt [norsk]    Squib [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Felt [norsk]    En eller flere petroleumsforekomster samlet som omfattes av en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller er innvilget fritak fra PUD.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Funn [norsk]    En eller flere petroleumsforekomster som samlet er oppdaget i samme brønn og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielt og teknisk funn. Funnet får status som felt, eller inngår i et eksisterende felt, når plan for utbygging drift (PUD) er godkjent av myndighetene. (Se også Felt)
Oljeordliste © Oljedirektoratet
FOFL [slang]    Ruller på gulvet og ler [norsk]   falling on the floor laughing [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Fest [norsk]    party [engelsk]   PRT [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Fisk [norsk]    Guolli [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
flue [norsk]    čuoika [kåfjordsamisk]   (fellesnavn)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
furu [norsk]    beahci [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fang [norsk]    askkádas [samisk]   (s) 'et fang med' //sus lei askkádas ullut 'hun hadde et fang med ull'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fare [norsk]    mannat [samisk]   (v) (-n-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798(Sv): vájildit ’fare hurtig av sted’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fare [norsk]    várra [samisk]   (s) (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fase [norsk]    bargobadji [samisk]   (s) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flå [norsk]    njaccastit [samisk]   (v) 'rive av skinnet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
foss [norsk]    gorži (-ržž-); luspi (-spp-) [samisk]   (s) 1. (-ržž-); 2. (-spp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
frue [norsk]    joavvi [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-332: (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fugl [norsk]    loddi [samisk]   (s) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Flash [norsk]    En applikasjon levert av konsernet Macromedia, som ofte benyttes til å lage animasjoner og websider med avansert grafisk utforming.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
Fuera [spansk]    [fo-ER-a] Utoversirkler med hendene
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Fenol [norsk]    PHENOL [engelsk]    Karbolsyre [synonym]   molekylformel: C6H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fluor [norsk]    FLUORINE [engelsk]   molekylformel: F2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Furan [norsk]    FURAN [engelsk]   molekylformel: C4H4O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
farge [norsk]    color [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
flere [norsk]    multiple mult [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
flytt [norsk]    transfer [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
first [engelsk]    først [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
scarf [engelsk]    sjal [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
scarf [engelsk]    skjerf [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
farsi [norsk]    hovedspråket i Iran, også kalt persisk (s.d.) eller nypersisk
Liste over navn på språk © Språkrådet
finsk [norsk]    Finnish [engelsk]   fin – fi [ISO-koder]   språket i Finland
Liste over navn på språk © Språkrådet
wolof [norsk]    Wolof [engelsk]   wol – wo [ISO-koder]   språk i Gambia og Senegal
Liste over navn på språk © Språkrådet
Bluff [engelsk]    bløff [norsk]   For å få andre spillere til å tro at du har en bedre hånd enn han eller henne, ved å satse eller høyne når du neppe har den beste hånda. (= Bløff).
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Flush [norsk]    Flush [engelsk]   Fem kort i samme farge, uansett verdi.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
fluit [nederlandsk]    fløyt [norsk]   Handelsskip (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bluff [engelsk]    Bløff [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Feier [norsk]    Chimney sweep [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Filet [norsk]    Fillet [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fiske [norsk]    Art of fishing [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjord [norsk]    Fjord, deep and mysterious [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjøs [norsk]    Cowshed [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flate [norsk]    Flat terrain / plain [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flukt [norsk]    Escape [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flirt [engelsk]    Flørt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Frakk [norsk]    Coat [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Friik [norsk]    Fashion for radicals
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Floor [engelsk]    Gulv [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fjern [norsk]    Arrebatao [spansk]   Når du er sånn passe fjern. Eller i det hele tatt høy på et eller annet. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Arrebatate, arrebato, arrebatando.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
flame [engelsk]    ~~:-( [emotikon/smiley]   net.flame
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Chief [norsk]    Maskinsjefen
Maritim ordliste © MaritimStart
feber [norsk]    fever [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Feide [norsk]    Står for "Felles elektronisk identitet". Feide er enhetlig identitetsforvaltning for utdanningssektoren. Se Feide-sidene. Se også identitetsforvaltning.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
ferie [norsk]    holiday [engelsk]   vacation [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fired [engelsk]    oppsagt [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
staff [engelsk]    stab [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
frist [norsk]    time limit [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
flate [norsk]    Area, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
farge [norsk]    Chroma, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
feber [norsk]    Febris, -is [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fibra [latin]    tråd [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fnugg [norsk]    Floccus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fjær [norsk]    Penna , -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fire- [norsk]    Quadri- [latin]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flire [norsk]    Blicca bjoerkna [latin]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Finis [latin]    The end [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
As if [engelsk]    Quasi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fasan [norsk]    Ring-necked Pheasant [engelsk]   Phasianus colchicus [latin]   Spredte observasjoner
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fasan [norsk]    Common (Ring-necked) Pheasant [engelsk]   Phasianus colchicus [latin]   Dali, Tengchong, Lijang, str Songpan-Zoigê, Xiahe, Laoye Shan, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fasan [norsk]    Common Pheasant [engelsk]   Phasianus colchicus [latin]   Relativt vanlig Beidaihe og Shanhaiguan.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
filet [norsk]    escalope [engelsk]   escalope [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fried [engelsk]    stekt, brunet [norsk]   sauté(e) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
boeuf [fransk]    storfekjøtt [norsk]   beef [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fasan [norsk]    pheasant [engelsk]   faisan [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fader [norsk]    For dias: Overtoningsenhet mellom to diasfremvisere slik at et bilde overlapper det neste ved skifting av dias. For lyd: (spak). Volumkontroll.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
flare [norsk]    Strølys (s.d.) som skyldes optikken
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
frame [norsk]    Engelsk for bilderute.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fight [norsk]    (hard eller intens) kamp, hardt oppgjør, fait [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fairy [engelsk]    fe, alv [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
brief [engelsk]    kort(varig); orientere, brife; instruks [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
faint [engelsk]    svak; besvime; besvimelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
faith [engelsk]    tro (religiøs tro); tillit, tiltro [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feign [engelsk]    finne på, dikte opp; simulere, hykle [norsk]   [fein] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fiery [engelsk]    brennende, flammende, gloende, varm; fyrig, lidenskapelig, heftig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
folly [engelsk]    dumhet, dårskap [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forge [engelsk]    ildsted i smie (esse); smie; smi; forme, skape [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fuzzy [engelsk]    dunet; småkrøllete; uklar, tåket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grief [engelsk]    sorg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
scoff [engelsk]    håne, være hånlig overfor [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
shelf [engelsk]    hylle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flekk [norsk]    speck [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
farge [norsk]    colour [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fetch [engelsk]    hente [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flush [engelsk]    tømme, oppdatere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fuzzy [engelsk]    uklar (upresis, utflytende) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
glyff [norsk]    glyph [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
treff [norsk]    hit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
serif [engelsk]    seriffskrift, (teknisk:) antikva, seriff [norsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fange [norsk]    trap [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
firma [norsk]    company [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Firma [norsk]    Company [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FAT32 [norsk]    FAT32 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
float [norsk]    float [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyer [engelsk]    flygeblad [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame [engelsk]    ramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame [engelsk]    ramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame [engelsk]    bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame [engelsk]    ramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frakt [norsk]    freight [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
figur [norsk]    glyph [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flott [norsk]    great-looking [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
treff [norsk]    hit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
treff [norsk]    hit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fokus [norsk]    hot spot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fokus [norsk]    input focus [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frigi [norsk]    issue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finne [norsk]    locate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fylle [norsk]    populate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SPDIF [engelsk]    S/PDIF [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spoof [engelsk]    forfalsking (spoofing) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felle [norsk]    trap [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feste [norsk]    attach [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fault [engelsk]    forkastning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fjord [norsk]    fiord [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
float [engelsk]    flytte [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flume [engelsk]    (vann)renne [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fokus [norsk]    focus [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
stoff [norsk]    Fabric [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Fiber [engelsk]    garn/tråd [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Frame [engelsk]    ramme [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
field [engelsk]    kropp [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
force [engelsk]    kraft  [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
flash [engelsk]    avgasse, suge ut/inn, hurtigfordampe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flask [engelsk]    flaske, kolbe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flood [engelsk]    oversvømme, pumpe inn, sprøyte inn [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fluid [engelsk]    fluid, væske eller gass, væske [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
føre [norsk]    pass [engelsk]   (tr.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
field [engelsk]    felt(et) [norsk]   (subst.) i vektoranalyse og fysikk, f.eks. vektorfelt og elektromagnetisk felt
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
foci) [(flertall]    fokus(et) [norsk]   focus [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
field [engelsk]    kropp(en) [norsk]   (subst.) (i algebra, f.eks. kropper og ringer)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fylte [norsk]    fyllte [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fløy [norsk]     flaug/fløy [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fylde [norsk]     fylde el. fylle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føll [norsk]    føl el. føll [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
f.Kr. [forkortelse/akronym]    før Kristi fødsel [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fork. [forkortelse/akronym]    forkortelse, forkortet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Filem [forkortelse]    Paulus' brev til Filemon [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Forte [norsk]    Sterkt
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Fisen [norsk]    Å være i fisen av en annen båt; Når din båt ligger i vindskyggen av en annen båt.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Feces [norsk]    Avføring
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
G-CSF [akronym]    granulocytt koloni-stimulerende faktor [norsk]   Et legemiddel som stimulerer dannelse av hvite blodlegemer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Feste [norsk]    Leie av grunn mot avgift per år. Kalles ofte også bygsling.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Griff [norsk]    Griffin [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Flås [norsk]    Imp [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Sluff [norsk]    Quaffle [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fedme [norsk]    adipositas [med. el. latin]   Høygradig overvekt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
feber [norsk]    febris [med. el. latin]   Kjernetemperatur i kroppen på over 37 grader Celsius. Forårsakes oftest av pyrogener som forstyrrer kroppens egne termostat i hjernestammen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
femur [med. el. latin]    lårbeinet [norsk]   Kroppens lengste knokkel, som går fra hofteleddsskålen ned til kneleddet. Dette er en rørknokkel med stor blodforsyning, og blør derfor mye ved brudd.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
falsk [norsk]    pseudo [engelsk]   pseudo [med. el. latin]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Flexo [norsk]    trykkmetode for emballasjeproduksjon. En direkte trykkmetode hvor fargen avsettes på en bløt klisjeplate, og deretter på plast eller papir.
Grafisk ordliste © Grøset
Frosk [norsk]    8) [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
E160f [E-stoff]    Beta-apo-8'-karotensyre-etylester - C30 [norsk]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E472f [E-stoff]    Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E160f [E-stoff]    Beta-apo-8’-karotensyre-etylester(C 30) [norsk]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E472f [E-stoff]    Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Falle [norsk]    Gahccat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
frosk [norsk]    jeaggán, jeaggesteanži [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flass [norsk]    gatna [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
føll [norsk]    vársi  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
falle [norsk]    gávggihit [samisk]   (v) (tr) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)77: muohtacalmmiid gávggiha (upersonlig bruk) 'det faller noen snøfnugg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fiber [norsk]    sáras [samisk]   (s) (-rras-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
filet [norsk]    luottut [samisk]   (s) (-h)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
finne [norsk]    gávdnat//deaitit [samisk]   (v) 1. (-vnn-) ; 2. (-itt-); dádjadit 'finne veien'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fjell [norsk]    várri; liehppá [samisk]   (s) (-r-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)521: liehppá (-hp-) 'fjell med både en stupbratt side og en jevn skråning'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flass [norsk]    ganat [samisk]   (s) (i hodebunnen)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flink [norsk]    ceahppi [samisk]   (a) (-hp-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: sámegiela ala ceahppi 'flink i samisk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flire [norsk]    caibmat [samisk]   (v) (-imm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
frier [norsk]    riepmár; irggástalli [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
føre [norsk]    doalvut [samisk]   (v) (-lvv-) //lihpastit 'føre med seg' (vind ol.) //biegga lihpastii gahpira 'vinden førte lua med seg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Frames [engelsk]    Rammer [norsk]   En teknikk for inndeling websider i flere undervinduer. Ikke anbefalt av søkemotoroptimaliseringseksperter.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
Fusjon [norsk]    Sammenslutning av selskaper, som regel ved utveksling av aksjer på bestemte betingelser.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Future [norsk]    Børshandet kontrakt for kjøp/salg av et verdipapir eller en vare (f. eks. et fat olje) til en avtalt pris på en avtalt dato i fremtiden.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Fadder [norsk]    I forbindelse med nyetableringer vil en fadder vanligvis være en rådgiver med erfaring fra egen forretningsdrift eller nyskapingsvirksomhet. Innovasjon Norge kan formidle kontakt med og/eller bidra med finansiering av slike faddere, i forbindelse med Etablererstipendordningen eller Etablering med ny teknologi (ENT). Nærmere informasjon fås ved nærmeste Innovasjon Norge distriktskontor.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Febril [norsk]    Se febrilitet.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Ferbam [norsk]    IRON, TRIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (OC-6-11)- [engelsk]   molekylformel: C9H18FeN3S6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Foksin [norsk]    3,5-DIOXA-6-AZA-4-PHOSPHAOCT-6-ENE-8-NITRILE, 4-ETHOXY-7-PHENYL-, 4-SULFIDE [engelsk]   molekylformel: C12H15N2O3PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosfin [norsk]    PHOSPHINE [engelsk]    Hydrogenfosfid [synonym]   molekylformel: H3P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosmet [norsk]    PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylftalimidometylfosforditioat [synonym]   molekylformel: C11H12NO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
flette [norsk]    cable (braids) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
flamsk [norsk]    Flemish [engelsk]   annet navn på nederlandsk slik det snakkes i Belgia
Liste over navn på språk © Språkrådet
fransk [norsk]    French [engelsk]   fre/fra –fr [ISO-koder]   språket i Frankrike
Liste over navn på språk © Språkrådet
frafra [norsk]    språk i Ghana
Liste over navn på språk © Språkrådet
forlis [norsk]    shipwreck, wreckage [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Famous [engelsk]    Berømte [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Farmer [engelsk]    Bonde [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Falken [norsk]    Norway's answer to the Automobile Association
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Family [engelsk]    Familie [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fangst [norsk]    Catch [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjæra [norsk]    Ebb [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flause [norsk]    Blunder [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fløte [norsk]    Cream [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forlag [norsk]    Publisher [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fryser [norsk]    Freezer [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fugler [norsk]    Birds [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Førde [norsk]    Einar Førde, Director of theNRK
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fridge [engelsk]    Kjøleskap [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Friend [engelsk]    Venn [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
female [engelsk]    >- [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Fender [norsk]    Kommer av det engelske ordet "defender" som betyr "beskytter". Kule- eller sylinderformet legeme av bløtt matriale som seilduk, stry og tauverk, treruller, ruller, eller kuler av kunststoff fylt med luft. Fenderens oppgave er å bekytte båten/skipet mot slag og riper fra kai eller andre båter.
Maritim ordliste © MaritimStart
Fisken [norsk]    Opp under innvendig tak.
Maritim ordliste © MaritimStart
Fitter [norsk]    Skipsreparatør (reppen).
Maritim ordliste © MaritimStart
formue [norsk]    wealth [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forfar [norsk]    Atavus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
foster [norsk]    Embryo, -onis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Facies [latin]    ansikt, flate [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
foster [norsk]    Fetus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flavus [latin]    gul [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fuscus [latin]    mørkfarget [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fuktig [norsk]    S48 [sikkerhetskode]   Skal holdes fuktig med ... (Egnet materiale angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Out of [engelsk]    Ex [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fester [norsk]    Den som leier en eiendom ihht. ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Fusjon [norsk]    Når to eller flere (f.eks. aksje)selskaper slås sammen...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
fillet [engelsk]    filet, rent kjøttstykke [norsk]   noisette, noix [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fraise [fransk]    jordbær [norsk]   strawberry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fortom [norsk]    (starttom). Starten på en akt (før bildene). Inneholder informasjon om lyd, bilde, synkronisering, nedtelling ol. Skal også inneholde navn på filmen, akt nr. og informasjon om bl.a. lydformat.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
f tall [norsk]    Uttrykk for blenderåpningen i et objektiv. Se blendertall.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
format [norsk]    (Se CinemaScope)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fighte [norsk]    kjempe, konkurrere, faite [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
finish [norsk]    sluttspurt; finpuss; finisj [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flight [norsk]    (fly)avgang, (fly)rute [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
footer [norsk]    bunntekst [avløserord]   jf. header (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fabled [engelsk]    oppdiktet, sagnomsust [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fellow [engelsk]    kar, medlem [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
belief [engelsk]    tro (på); lære; livssyn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forakt [norsk]    disdain [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fabric [engelsk]    tøy, stoff; vevning; struktur [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fairly [engelsk]    rettferdig, passende; ganske [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
falter [engelsk]    snuble; nøle, bli usikker; svikte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fathom [engelsk]    favne dybden i, forstå; favn (6 fot) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feeder [engelsk]    en som mater (el. skaffer mat); mateinnretning; en som spiser [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
finite [engelsk]    endelig, begrensethet [norsk]   (dvs. ikke uendelig)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
firmly [engelsk]    fast, bestemt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fixate [engelsk]    fiksere, binde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flawed [engelsk]    med feil, med en defekt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fraud  [engelsk]    svindel, bedrageri; bedrager, svindler [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
funnel [engelsk]    samle; lede [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
for å [norsk]    order to, in [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fysikk [norsk]    physics [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
relief [engelsk]    lettelse, lindring; befrielse; hjelp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
friste [norsk]    tempt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forene [norsk]    consolidate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
FG, BG [engelsk]    fg., bg. [norsk]   (forgrunn og bakgrunn)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filter [norsk]    filter [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fixate [engelsk]    fiksere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
folder [engelsk]    mappe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
footer [engelsk]    bunntekst [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
format [norsk]    format [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
format [engelsk]    formatere [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frames [engelsk]    rammer, bilder [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
failed [engelsk]    mislyktes, feilet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fordel [norsk]    benefit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne [norsk]    clear [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne [norsk]    detach [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne [norsk]    drop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
family [engelsk]    serie [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filter [norsk]    filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filter [norsk]    filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finger [norsk]    finger [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finger [norsk]    finger [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Finish [engelsk]    Fullfør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
f-tall [norsk]    f-number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
folder [engelsk]    mappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
footer [engelsk]    bunntekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forest [engelsk]    skog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
format [engelsk]    format, format, format [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
format [engelsk]    formatere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
format [norsk]    format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
formel [norsk]    formula [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fremme [norsk]    foster [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
France [engelsk]    Frankrike [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
f-stop [engelsk]    blenderåpning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fusion [norsk]    Fusion [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finans [norsk]    ledger [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flette [norsk]    merge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytte [norsk]    roam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
S/PDIF [norsk]    S/PDIF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
facies [engelsk]    facies (karakter, utseende) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
faunal [engelsk]    faunal (om dyr) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
foldet [norsk]    folded [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fuktig [norsk]    humid [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fjære [norsk]    low tide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flåte [norsk]    raft [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
runoff [engelsk]    avløp, rennende overflatevann [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fart  [norsk]    speed [engelsk]   (skalar)
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
flange [engelsk]    ribbe, flens, kant, krave, fals, rand [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forbol [norsk]    phorbol [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fixera [svensk]    herde under press [norsk]   (liming)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flagga [svensk]    kabelsko, flaggsko [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
factor [engelsk]    faktor(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fikkel [norsk]     fikl [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
følge [norsk]     følge el. følgje [FØR]   v. og s. (fremdeles følgje = heimanfølgje)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
f.eks. [forkortelse/akronym]    for eksempel [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
f.o.m. [forkortelse/akronym]    fra og med [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
foreg. [forkortelse/akronym]    foregående [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FRESCO [forkortelse/akronym]    Free Software Cooperation [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fanden [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flaske [norsk]    bottiglia [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Fender [norsk]    Støtpute av plast som henges utenpå båten for å beskytte den fra å gni inntil bryggen eller andre båter og få skade.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fjære [norsk]    Tidevann: fjære er fallende vannstand og lavvann. Flo, tidevann
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Forlik [norsk]    Staglik Forreste del av et seil.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fascie [norsk]    Fascia [engelsk]   En fascie er en bindevevshinne. I korsryggen er fasciens hovedoppgaver å omslutte muskulaturen og bidra til stabilitet i denne delen av ryggen.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Fistel [norsk]    Et hull som oppstår mellom 2 hulrom i kroppen eller fra et hulrom inne i kroppen og ut på huden og som ikke skal være der. Et liten utførselsgang mellom endetarm og huden  rundt anus kalles for eksempel anal fistel
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Fysisk [norsk]    det som gjelder kroppen
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
Fasade [norsk]    Ytterveggene danner husets fasader, husets utseende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fester [norsk]    Person, organisasjon eller bedrift som leier grunn.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fuging [norsk]    Ifylling av spalter mellom to komponenter.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fawkes [engelsk]    Vulcan [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Ferret [engelsk]    Ilder [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fluffy [engelsk]    Nussi [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
foster [norsk]    embryo [med. el. latin]   Embryo er betegnelsen man bruker om et foster fra 2. til 8. uke av svangerskapet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
faeces [med. el. latin]    avføring [norsk]   Det som er igjen av maten vi har spist, samt andre avfallsstoffer, etter at denne har passert tykktarmen (colon), og som normalt kommer ut av analkanalen via anus.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fascie [med. el. latin]    muskelhinne [norsk]   Hinne som kler alle muskler. Hinnen består av bindevev, og går over i sener i muskelens ender.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fibrom [med. el. latin]    bindevevssvulst [norsk]   Godartet svulst som oppstår fra bindevev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fibula [med. el. latin]    leggbeinet [norsk]   Rel. tynt bein som går parallellt med tibia (skinnebeinet) i leggen. Fibula har ingen vektbærende funksjon, men fungerer som muskelfeste og stabilisator for ankelleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fistel [norsk]    fistula [med. el. latin]   Unormal åpning og forbindelse mellom et av kroppens hulorganer og huden eller med et annet hulorgan.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
flatus [med. el. latin]    tarmgass [norsk]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fundus [med. el. latin]    Øverste del av et organ i kroppen. Eks. er fundus ventricculi den øverste delen av magesekken.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
foster [norsk]    føtus [med. el. latin]   Ufødt barn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Farger [norsk]    flesteparten av alle trykksaker produseres i såkalt 4-farger. For offset trykking vil dette si at en fargeoppdeling i et bilde utgjøres av tre grunnfarger, cyan, magenta, yellow pluss sort. Ved å trykke med disse fargene, kan man teoretisk trykke hvilken som helst farge.
Grafisk ordliste © Grøset
Future [norsk]    Standarisert avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en angitt mengde av en underliggende verdi, for eksempel en indeks eller råvarer, til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. I kontraktens løpetid foretas daglig oppgjør mot investors variasjonsmarginfor forskjellen mellom underliggende markedsverdi og futurens pris.
Derivatordliste © Oslo Børs
Ferdig [norsk]    Geargan [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Fløte [norsk]    Lakca [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
farvel [norsk]    mana dearvan [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Fuoras [samisk slang]    Horat [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
fetter [norsk]    vielljabealli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
finger [norsk]    suorbma [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fortom [norsk]    gárdni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
filtet [samisk]    bomme [norsk]   (v) báhcit (- ž-) láhppat 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fevlet [samisk]    dukke [norsk]   (v) 'stikke hodet (som snarest) opp av vannet' //mu oakkodettiin njuorjju fevlii fatnasa báldii 'en sel stakk hodet som snarest opp av vannet ved siden av båten da jeg fisket'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fattig [norsk]    geafi [samisk]   (a) (att geafes) //gefot 'bli fattig'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
formå [norsk]    abár'rot [samisk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)1 : abár'rot 'være i stand til'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fortie [norsk]    mozidit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fyndig [norsk]    jorbbas [samisk]   (a) att jorba
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
følge [norsk]    boavji [samisk]   (s) (-vjj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
følge [norsk]    boadus [samisk]   (s) (-htos-) 'resultat'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fárfu [samisk]    hempe [norsk]   (s) (-rff-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fihtal [samisk]    hvitting [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-179:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fárfu [samisk]    løkke [norsk]   (s) (-rff-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fevlet [samisk]    nedringe [norsk]   (v) //fevlet cuvlla 'nedringe en kjole'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
faskut [samisk]    skrape [norsk]   (v) (-skk-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798: vajuldit ’skrape (noe: akk) av noe (+ lok)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Falseta [spansk]    [fall-SET-a] Parti der gitarspillet står i sentrum
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Fentoat [norsk]    BENZENEACETIC ACID, a-[(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, ETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C12H17O4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosalon [norsk]    PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(6-CHLORO-2-OXO-3(2H)-BENZOXAZOLYL)METHYL] O,O-DIETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C12H15ClNO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
folding [synonym]    Konvolusjon [norsk]   Convolution [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
forkant [norsk]    selvedge [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
frisisk [norsk]    Frisian [engelsk]   fry – fy [ISO-koder]   språket i Friesland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Faroese [engelsk]    færøysk [norsk]   fao – fo [ISO-koder]   språket på Færøyene
Liste over navn på språk © Språkrådet
fartøy [norsk]    craft, vessel, boat [engelsk]   fartøj [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fregatt [norsk]    Handels / Krigsskip Seil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fallrep [norsk]    gangway [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forrigg [norsk]    fore rigging [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forlise [norsk]    be lost, be wrecked [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forskip [norsk]    forepart [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Fantasi [norsk]    Imagination [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Femøre [norsk]    Five øre coin [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forfall [norsk]    Decline [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fritida [norsk]    The spare time [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Feeling [engelsk]    Følelse [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fuetazo [spansk]    Et slag slått med en pisk mot en hest. Dette ordet brukes til å beskrive et ”slag” eller å straffe en jente. Andre ord som brukes eller raeliterte ord: Fuete, Azote, Latigo, latigazo
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
fjesing [norsk]    Et annet ord for emotikon.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
flaming [norsk]    På godt norsk - utskjelling. En tråd som utvikler seg til ren utskjelling kalles gjerne en flammekrig (flamewar). Hvis du blir utsatt for flaming - IKKE SVAR!
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Fallrep [norsk]    Fallrep er en Gangway, som består både av Seftere og Holdtau. Fallrepet er en Gangway man bruker når man går ombord eller i land.
Maritim ordliste © MaritimStart
Flyndre [norsk]    Toppen av storseilet hvor storseilfallet påmonteres.
Maritim ordliste © MaritimStart
Forpigg [norsk]    Et stuerom i baugen. Brukes ofte som sovecabin.
Maritim ordliste © MaritimStart
Forskip [norsk]    Den delen av skipet som ligger forenom midtskipet.
Maritim ordliste © MaritimStart
Forstag [norsk]    Forreste stag som går fra mastertopp til stevn. Kan være det samme som Fokkestag
Maritim ordliste © MaritimStart
Fribord [norsk]    Høyden mellom vannflaten og skjæringslinjen mellom dekkets overflate og skutesidens yterflate. Målt midtskips.
Maritim ordliste © MaritimStart
Færing [norsk]    Ca. 5 meter lang ro/seilbåt med 4 årer.
Maritim ordliste © MaritimStart
Fagsjef [norsk]    Chief Adviser [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
...sjef [norsk]    Head of the ... Department [engelsk]   (spesifikk term for avd.sjef)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fradele [norsk]    partition off [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
frisikt [norsk]    unobstructed visibility [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
finance [engelsk]    finanser, økonomi [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forbruk [norsk]    consumtion [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
foretak [norsk]    enterprise [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
foreign [engelsk]    utenlandsk [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Fortale [norsk]    Preamble [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
forfall [norsk]    absence [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
forslag [norsk]    proposal [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fungere [norsk]    serve [engelsk]   (på komité)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fettrik [norsk]    Adiposus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
forrest [norsk]    Anterior [latin]   komp.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fetalis [latin]    som hører til fosteret [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fødsel [norsk]    Partus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fotspor [norsk]    Vestigium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fjesing [norsk]    Trachinus draco [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, fjesingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Floruit [latin]    Flourished [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
For now [engelsk]    Pro nunc [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Farskap [norsk]    Er moren gift ved fødselen, anses ektemannen som far til barnet (pater est ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Sjiraff [norsk]    Giraffe [engelsk]   Giraffa camelopardalis [latin]   A total of 17 recorded at Lake Naivasha 19/11 (Hell`s Gate NP and Crater Lake), 6 at Lake Nakuru 20/11, up to 30 daily in and near Masai Mara 28/11-30/11 and 1-4 daily in Tsavo West NP 1/12-2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
formule [fransk]    fast meny [norsk]   set menu [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fromage [fransk]    ost [norsk]   cheese [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fenouil [fransk]    fennikel [norsk]   fennel [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fondant [fransk]    fylt konfekt [norsk]   fondant [engelsk]   (som smelter i munnen)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
flavour [engelsk]    smaksvariant [norsk]   parfum [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fersken [norsk]    peach [engelsk]   pêche [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
flutter [norsk]    Hurtige avvik i frekvensgangen, vanligvis fordi filmen ikke ligger støtt over lydhodet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fresing [norsk]    Uønsket effekt som oppstår når strømstyrken i lavintensitetskull overskrider en grenseverdi.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
faction [norsk]    faksjon [avløserord]   (fakta + fiksjon)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
feature [norsk]    preg-, bakgrunns-, dokumentar-, interesse-, tema- [avløserord]   (i ymse samansetjingar, t.d. med -artikkel , -journalistikk)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fighter [norsk]    kjemper, faiter [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
frisbee [norsk]    skjenebrett, sendeplate [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fatning [norsk]    composure [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
firefly [engelsk]    ildflue [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
forbudt [norsk]    forbidden [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
følget [norsk]    entourage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
faktisk [norsk]    fact, in [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fallacy [engelsk]    feilaktig antakelse, villfarelse; feilslutning; villedende natur [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fearful [engelsk]    redd, engstelig, fryktsom; t: fryktelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feature [engelsk]    gi fremtredende plass til; trekk; ansiktstrekk; attraksjon [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fertile [engelsk]    fruktbar; forplantningsdyktig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flatter [engelsk]    smigre, forskjønne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flicker [engelsk]    blafring; svak antydning; blafre, glimte, flimre; blusse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
floored [engelsk]    slått i gulvet; slått ut, satt til veggs [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foliage [engelsk]    løv, løvverk, bladverk; blader [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foresee [engelsk]    forutse, forutane, kjenne til i forveien [norsk]   [fåsi] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fragile [engelsk]    skjør [norsk]   (knuser lett)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frailty [engelsk]    svakhet, skrøpelighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fulcrum [engelsk]    punkt, omdreiningspunkt; støttepunkt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
further [engelsk]    lenger; ytterligere, mer; fremme [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kind of [engelsk]    liksom; (i et svar:) ja, litt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lay-off [engelsk]    permittere; holde opp; la i fred [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lid off [engelsk]    ta lokket av; løsne lokket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feilnr. [norsk]    errno. [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fade in [engelsk]    ton inn [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feather [engelsk]    lag myk kant [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feature [engelsk]    funksjon, egenskap [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forward [engelsk]    videresend [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forfall [norsk]    maturity [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fotnote [norsk]    footnote [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forlate [norsk]    abandon [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forbruk [norsk]    consumption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fordele [norsk]    dispatch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fan out [engelsk]    forgrene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feature [engelsk]    funksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil-DSN [norsk]    file DSN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filnavn [norsk]    file name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    file name extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    file type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Finland [norsk]    Finland [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fornavn [norsk]    first name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fornavn [norsk]    First Name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flagget [norsk]    flagged [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fly Out [engelsk]    Gli ut [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forward [engelsk]    viderekoble [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handoff [engelsk]    overføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
faktura [norsk]    invoice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
log off [engelsk]    logge av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filmfil [norsk]    movie file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forfalt [norsk]    overdue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forslag [norsk]    proposal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foresp. [norsk]    RFQ [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
få til [norsk]    accomplish [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fordelt [norsk]    dispersed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flyktig [norsk]    elusive [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fabrikk [norsk]    factory [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
faulted [engelsk]    forkastet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
foreign [engelsk]    fremmed, fjernt ifra [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
frosted [engelsk]    matte [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
feature [engelsk]    trekk, egenskap, detalj, ting [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fewmets [engelsk]    viltmøkk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Furacin [norsk]    Furacyn [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fenolat [norsk]    phenate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fase(n) [norsk]    phase [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
formula [engelsk]    formel(en) [norsk]   formulae el. formulas) [(flertall]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
formlik [norsk]    similar [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fractal [engelsk]    fraktal(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fraktal [norsk]    fractal [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
isomorf [norsk]    isomorphic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Finland [norsk]    Finnland [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
forrest [norsk]    forrerst [FEIL]   (men bakerst)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ferdsel [norsk]    ferdsel el. ferdsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
forsagt [norsk]     forsagd el. forsagt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
framåt [norsk]    (som før) (jf. framåt/fremad med framleis/fremdeles
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fremmed [norsk]    fremmed el. fremmend [FØR]   adj.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
care of [engelsk]    c/o [forkortelse/akronym]   (boende hos)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Faderen [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fastoso [norsk]    Prangende
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Furioso [norsk]    Rasende
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
frokost [norsk]    prima colazione [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Flyndre [norsk]    Trekantet forsterkning av tre, plast eller metall i toppen av storseilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fordekk [norsk]    Dekket foran masten.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Foreguy [norsk]    Line som holder lo hjørne av spinnakeren og spinnakerbommen nede til baugen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Forseil [norsk]    Et hvert seil som sitter mellom masten og forstaget.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Forstag [norsk]    Stag fra mastetopp til baugbeslag.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Flebitt [norsk]    Smerte og opphovning av en vene
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Fraktur [norsk]    Benbrudd
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Fleksor [norsk]    bøyemuskel som bøyer eller flekser en del av kroppen.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Føling [norsk]    symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykemi). Symptomer er svette, hodepine, sult, svakhet, skjelvinger, hjertebank, forvirring. Kan føre til bevissthetstap/koma.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
FINPUSS [norsk]    Fingradert ferdigmørtel emballert i sekker. Brukes som finish på loddpussede vegger ? før maling/ tapetsering.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
FORBAND [norsk]    Når blokker mer eller mindre overlapper blokkene under, kalles det forband. Hensikten er først og fremst å få et sterkere murverk, men forband har også en estetisk effekt.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Filsing [norsk]    Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller liknende. Filsing kan erstatte sliping.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Freding [norsk]    Sikring av bygning eller anlegg etter lov om kulturminner. Alle spørsmål angående fredede bygninger skal forelegges Riksantikvaren.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fjonger [norsk]    Knuts [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Føniks [norsk]    Phoenix [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
flimmer [norsk]    fibrillatio cordis [med. el. latin]   Uregelmessige, meget raske og svake kontraksjoner i hjertets muskulatur, i enten forkamrene (atriene) eller hjertekamrene (ventriklene). Tilstandene skyldes forstyrrelser i hjertets elektriske impulssystem. Hjertets pumpeevne blir nedsatt ved flimmer, og slikt sett har ubehandlet ventrikkelflimmer dødelig utgang. Atrieflimmer gir ikke et så alvorlig sykdomsbilde, da pumpeevnen ved denne tilstanden ikke reduseres med mer enn maksimalt 1/3.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fibrose [norsk]    fibrosis [med. el. latin]   Økt dannelse av bindevev lokale steder i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fraktur [med. el. latin]    knokkelbrudd [norsk]   Brudd på en skjelettknokkel. Ved en lukket fraktur stikker ikke beinsplintene gjennom huden, slik de gjør det ved et åpent brudd.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
føling [norsk]    hypoglykemi [med. el. latin]   Tilstand hvor pasienten har for lavt blodsukker, slik at hjernens funksjoner affiseres. Pas. blir svimmel, trett og generelt sløv. Skjer først og fremst ved overdosering av insulin hos diabetikere, men kan også inntreffe dersom man har inntatt et karbohydratrikt måltid, har en svulst i bukspyttkjertelen (pancreas), har binyrebarkinsuffisiens eller har vært utsatt for en stor fysisk påkjenning. Hos diabetikere er øyeblikkelig hjelp å tilføre pasienten noe sukkerholdig, f.eks. et glass melk eller noen druer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Falsing [norsk]    brettemetode av trykte ark som skal utgjøre en trykksak.
Grafisk ordliste © Grøset
Ferniss [norsk]    transparent blank trykkfarge. Brukes som beskyttelse ved tunge fargeflater hvor faren for smitte er stor. Den er vanskelig å se og gir liten beskyttelse i forhold til UV lakk og PP folie.
Grafisk ordliste © Grøset
Fakling [norsk]    kontrollert brenning av gass.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
LOLROTF [slang]    Laughing out loud, rolling on the floor [engelsk]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Frafall [norsk]    En arving kan på visse vilkår velge å frafalle hele eller deler av sin arv og la den gå videre til en annen, kalt frafallsmottaker. Mest vanlig er frafall der en arver sine foreldre og lar arven gå videre til sine egne barn. Frafallsgiver betaler ikke arveavgift for det som frafalles, mens frafallsmottaker betaler avgift som om midlene kom direkte fra arvelater. Dette er en legitim måte å spare arveavgift på, da en på denne måten kan spre arven på flere mottakere som hver vil ha sitt eget fribeløp.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
fjærbu [norsk]    fiervábuvri [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fotende [norsk]    juolgeruš [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
familie [norsk]    veahka [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fløte  [norsk]    lákca [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fierbmi [kåfjordsamisk]    fiskegarn [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flyndre [norsk]    finddar; botnit; gáicabotnet [samisk]   (s) 1. (-ndar-); 2. Lg: (-h-); 3. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-191: (-h-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forhatt [norsk]    vašuhuvvon [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forlate [norsk]    guoddit [samisk]   (v) (-d-) //NL175: luohpat soapmása luhtte 'forlate noen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forlate [norsk]    ándagassii addit [samisk]   (v) (-tt-) 'tilgi' //NL175:iigo ándagassii luoitimis leat 'er det ikke tilgivelig?'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forlatt [norsk]    guddojuvvon; oarbbis; heaittáhallat [samisk]   (a) //oarbbis (-rbás-; att oarbbes) 'foreldreløs' //heaittáhallat (-l-) 'bli forlatt' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: ii loga ahte heitojuvvon lea Ipmilis 'han tror ikke at han er oppgitt av Gud'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Spin-off [norsk]    En prosess der et datterselskap, divisjon etc. til et børsnotert selskap blir utskilt som et eget børsnotert selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Formamid [norsk]    FORMAMIDE [engelsk]   molekylformel: CH3NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
felle av [norsk]    cast off /bend off /fasten off [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fortsett [norsk]    continue [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
filipino [norsk]    offisielt språk på Filippinene (se også tagalog)
Liste over navn på språk © Språkrådet
Frekvens [norsk]    Antall 'treff' mottatt av det enkelte individ i målgruppen.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
feedback [engelsk]    Tilbakemelding  [norsk]   Brukeren trenger tilbakemelding på alt han eller hun gjør. Det vil si et timeglass hvis det er en prosess som har startet eller en bekreftelse på at man har levert selvangivelsen.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research
fyrblase [norsk]    furublåsa [svensk]   Bygget av furu. Fokkeskønval storskønval (råseil) og toppseil på stormasten og mesanseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fokkebom [norsk]    foresail boom [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
foremast [engelsk]    fokkemast [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fokkerå [norsk]    foreyard [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forestay [engelsk]    fokkestag [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fallport [norsk]    port lid, port flap [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forstavn [norsk]    stem, bow, bows [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
To bluff [engelsk]    Bløffe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fraction [engelsk]    Brøk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fartsbot [norsk]    Speeding fine [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fenalår [norsk]    Cured leg of mutton [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Finnmark [norsk]    County in the north of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Firkanta [norsk]    Square [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Firmabil [norsk]    Company car [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjelluft [norsk]    Fresh mountain air [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjellvei [norsk]    Narrow mountain road [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjelstad [norsk]    TV personality making wildlife programmes
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjernsyn [norsk]    Television [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjording [norsk]    Traditional Norwegian horse
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flatland [norsk]    The first Norwegian commercial TV personality
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flertall [norsk]    Majority [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkvord [norsk]    Left wing politician
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Foredrag [norsk]    Lecture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forening [norsk]    Society [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Framskap [norsk]    Traditional Norwegian cupboard
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Frimurer [norsk]    Freemason [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Friskhet [norsk]    Freshness [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Friendly [engelsk]    Generøse [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fun fair [engelsk]    Tivoli [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
filoteao [spansk]    En som nettopp har klipt seg og kledd seg med stil. Ser bra ut. Andre ord som brukes eller raeliterte ord: Acicalate, acicalao (a).
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
frontear [spansk]    Et ord utsprunget fra “frontin’.” å snakke for mye.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
full (s) [spansk]    Automat våpen.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
frowning [engelsk]    :-( [emotikon/smiley]   Frowning smiley. User did not like that last statement or is upset or depressed about something.
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
frowning [engelsk]    (:-( [emotikon/smiley]   unsmiley frowning
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Falle av [norsk]    Forandre kurs i retning bort fra vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Forstevn [norsk]    Forre oppetåstående bjelke (planke) som danner den fore avslutningen på et fartøyskrog.
Maritim ordliste © MaritimStart
festeren [norsk]    lessee [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
festetid [norsk]    tenancy [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forbruke [norsk]    consume [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forening [norsk]    union [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
formidle [norsk]    intermediate [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fjernere [norsk]    Distalis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fibrosus [latin]    trådet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Funis, - [latin]    tau, streng [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Furcalis [latin]    forgrenet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fotsåle [norsk]    Solea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fjesing  [norsk]    Greater weever [engelsk]   Trachinus draco [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
For life [engelsk]    Ad vitam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fiat lux [latin]    Let there be light [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Filioque [latin]    And from the son [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In chief [engelsk]    In capite [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
For ever [engelsk]    In perpetuum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Formerly [engelsk]    Olim [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Formally [engelsk]    Quandam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Farewell [engelsk]    Vale [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Flodsvin [norsk]    Capybara [engelsk]   Hydrochoerus hydrochaeris [latin]   10 str Explorer’s Inn-TRC 7. og 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flamingo [norsk]    Greater Flamingo [engelsk]   Phoenicopterus ruber [latin]   Several thousand flamingos were present at Lake Bogoria 23/11 and most of these belonged to the following species, but the Greater Flamingo was evidently also present; we did not bother to estimate how many. About 30 also seen at the Sabaki River, Malindi 3/12 and 50 at Mida Creek, Watamu 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodørn [norsk]    African Fish Eagle [engelsk]   Haliaeetus vocifer [latin]   Quite common, particularily at Lake Naivasha: 12 around Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 19/11 and 3 at Crater Lake the same day, 2 at Fisherman`s Camp 20/11, 1 at Lake Baringo 21/11, 3 at Lake Bogoria 23/11, 6 birds at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu both 27/11 and 28/11 and 2 at Mida Creek, Watamu 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodhest [norsk]    Hippopotamus [engelsk]   Hippopotamus amphibius [latin]   Our first sighting was of 1 animal on dry land seen on the night game-drive at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11 and on our way back to our campsite later in the evening one of the busses nearly drove into one that was crossing the road. Also 1-7 seen or heard at Robert`s Camp, Lake Baringo 21/11-23/11. Our final sighting was of 20-30 animals at the Mzima Springs, Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodsvin [norsk]    Capybara [engelsk]   Hydrochaeris hydrochaeris [latin]   1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
feedback [norsk]    se akustisk tilbakekopling.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filmboks [norsk]    Magasin for filmspole over (øvre filmboks) eller under (nedre filmboks) projeksjonsverket som beskytter filmspolene mot f.eks. brann. Ikke vanlig på nye kinomaskiner.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
flakking [norsk]    (blinking). Når lyset er ustabilt eller kommer og går.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
flimring [norsk]    Svært korte variasjoner i lystettheten på lerretet, men som likevel oppfattes av øyet. Skyldes blenderen, for stor lystetthet eller tetthetsvariasjoner. Langsommere variasjoner kalles blafring.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
frekvens [norsk]    Antall svingninger pr. tidsenhet. F.eks. svingninger/sekund = Hertz (Hz).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
friskive [norsk]    Friksjonsbelastet skive på spolebordet hvor rullen som avgir film ligger.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bake-off [norsk]    avsteik ; ferdighevet, halvsteikt; ferdigsteikt; bakeløp (konkurranse) [avløserord]   avsteik (generelt og om ein type bakverk som er klargjord for heving og steiking); ferdighevet (ein annan type), halvsteikt (ein tredje); ferdigsteikt (ein fjerde); bakeløp (konkurranse)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fanklubb [norsk]    beundrerklubb, venelag [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fastfood [norsk]    raskmat, snøggmat, gatekjøkkenmat [avløserord]   jf. junkfood
Norske avløserord for importord © Språkrådet
feedback [norsk]    tilbakemelding, respons, reaksjon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flatmate [norsk]    bofelle, medboer [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
kick-off [norsk]    avspark (idr.); oppstart, start (allment) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
spin-off [norsk]    avspinn, sidevirkning, sideeffekt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
figurine [engelsk]    statuett, liten figur [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
flattery [engelsk]    skamrosing, smiger [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
forsaken [engelsk]    sviktet, forlatt [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
festning [norsk]    fortress [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fountain [engelsk]    kilde, opphav [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fornedre [norsk]    debase [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fairness [engelsk]    rettferdighet; skjønnhet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fidelity [engelsk]    trofasthet, lojalitet; nøyaktighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foretell [engelsk]    forutsi, spå om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fragrant [engelsk]    velluktende, (søtt) duftende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
friction [engelsk]    friksjon, gnidning; gnisninger, små uoverensstemmelser [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
futility [engelsk]    virkningsløshet, resultatløshet; tomhet, forfengelighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forlenge [norsk]    prolong [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
riffraff [engelsk]    pakk, utskudd, søppel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sense of [engelsk]    sans for, følelse av, fornemmelse av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
spin-off [engelsk]    biprodukt; vidreutvikling; forgrening [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
standoff [engelsk]    pause (i arbeidet), midlertidig stans; det å holde seg på avstand [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
unbelief [engelsk]    vantro, mistro [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
well-off [engelsk]    rik; heldig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fade out [engelsk]    ton ut [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
finished [engelsk]    fullført, ferdig, avsluttet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
firewall [engelsk]    brannmur [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
firmware [engelsk]    fastvare, fastprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flamewar [engelsk]    nettkrangel [norsk]   (ev. e-postkrangel, irc-krangel e.l.)mudderkasting, flammekrig
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fotlinje [norsk]    foot line [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
freeware [engelsk]    gratisprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frontend [engelsk]    grenseflate [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
footloop [engelsk]    forløkke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytting [norsk]    relocation [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fylltegn [norsk]    tab leader [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
folde ut [norsk]    uncollapse [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargerom [norsk]    color space model [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forankre [norsk]    dock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forankre [norsk]    dock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
facility [engelsk]    lokaler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
failback [norsk]    failback [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
failover [norsk]    failover [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
favoritt [norsk]    favorite [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Feedback [engelsk]    Tilbakemelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fidelity [engelsk]    gjengivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fidelity [engelsk]    gjengivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feltkode [norsk]    field code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feltnavn [norsk]    field name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felttype [norsk]    field type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil-meny [norsk]    File menu [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
firewall [engelsk]    brannmur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fastvare [norsk]    firmware [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flashing [engelsk]    Blinking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flashpix [norsk]    Flashpix [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folklore [engelsk]    Folkemusikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forecast [engelsk]    prognose [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frameset [engelsk]    rammesett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frekvens [norsk]    frequency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjon [norsk]    function [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
furigana [norsk]    furigana [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fylltegn [norsk]    leader character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folk-pop [norsk]    Pop-Folk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fremgang [norsk]    advance [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forvente [norsk]    anticipate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
feasible [engelsk]    gjennomførbar, gjørlig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
feltspat [norsk]    feldspar [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fissures [engelsk]    spalter, sprekker [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flourish [engelsk]    trives,florere [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forcibly [engelsk]    med makt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fracture [engelsk]    brudd [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fringing [engelsk]    ligging langs randen av [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
frigjør [norsk]    liberate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fornybar [norsk]    renewable [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
FLO/SJØ [akronym]    Forsvarets logistikkorganisasjon / Sjø [norsk]   Norwegian Defence Logistics Organisation / Sea [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Fastener [engelsk]    splittbinders [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
flywheel [engelsk]    svinghjul [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
fettamin [norsk]    fatty amine [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
feed gas [engelsk]    inntaksgass, råstoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fraction [engelsk]    brøk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
flate(n) [norsk]    surface [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
function [engelsk]    funksjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
holomorf [norsk]    holomorphic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
homomorf [norsk]    homomorph [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
meromorf [norsk]    meromorphic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Arkskuff [norsk]    Paper Tray [engelsk]   En arkskuff er det stedet på skriveren hvor ark oppbevares. Blanke ark oppbevares i innskuffen før utskrift, mens arket kommer ut i utskuffen når det er skrevet ut.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
favne v. [norsk]     famne el. favne [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flygning [norsk]    (i betydningen ’enkelt flyreise’ (engelsk ’flight’)) (jf. flygning el. flyvning
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fritella [italiensk]    fyllt pannekake [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Flytende [norsk]    Nagare [japansk]   (teknikk)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Furitama [japansk]    Risteøvelse/sentreringsøvelse som gjøres etter torifune
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Feltspat [norsk]    Mineralgruppe som utgjør ca. 60 % av jordskorpen. Generell sammensetning (K,Na,Ca)Al1-2Si3-2O8, vanligvis lysfarvet.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Fnokking [norsk]    Sammenklumping av leirpartikler i saltvann. Se: hav- og fjordavsetninger.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Falle av [norsk]    Å forandre kurs i retning fra vinden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fallhorn [norsk]    Hvor fallet festes på toppen av seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fangline [norsk]    Fartøys- og slepeline til små båter.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Flossing [norsk]    Å bruke en line under båten for å fjerne sjøgress på kjølen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
fotofobi [norsk]    lysskyhet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Fenotype [norsk]    hele den fysiske, biokjemiske og fysiologiske sammensetningen til et individ, sett både genetisk og miljømessig.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fenotype [norsk]    Observerbart trekk/karakteristikk av ei celle eller en organisme.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Firebolt [engelsk]    Lynkilen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fiolvann [norsk]    Gillywater [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Flirgott [norsk]    Gringotts [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
ferritin [norsk]    ferritin [med. el. latin]   Protein som i kroppen har som oppgave å binde og lagre jern, slik at jernet ikke finnes i fri form.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
flebitis [med. el. latin]    årebetennelse [norsk]   Betennelse i en vene. Tilstanden forekommer ofte sammen med blodpropp.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fleksjon [med. el. latin]    bøying [norsk]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Fat olje [norsk]    Amerikansk rommål. Ett fat tilsvarer 159 liter.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Forwards [norsk]    Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Oppgjøret finner sted på bortfallsdagen.
Derivatordliste © Oslo Børs
Fort Deg [norsk]    Doama [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
fiskepik [norsk]    guollebiika, guolleroahkki [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flommål [norsk]    ullerádji [samisk]   (s) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flytholt [norsk]    luovdi [samisk]   (s) (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forbedre [norsk]    buoridit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forbedre [norsk]    báridit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forbuden [norsk]    borggus [samisk]   (a) (-rgos-) /??? 'forbudt, forbuden'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsvare [norsk]    bearihit [samisk]   (v) //bearihit lea sániiguin bealuštit 'bearihit betyr å ta i forsvar i ord'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsøke [norsk]    geahccalit [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: guoimmis ala ohcat ášši 'forsøke å få noe på (mot) sin neste'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forverre [norsk]    bahádit [samisk]   (v) //don leat bahádan iežat dili 'du har forverret din egen stilling'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fotfeste [norsk]    coakci; njaláhastit [samisk]   (s) 1. (-vcc-); 2. (-stt-), njalkkastit (v) 'miste fotfeste'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fraråde [norsk]    gieššat [samisk]   (v) (-š-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-223: giššen su das eret 'jeg rådde ham fra det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
frynsete [norsk]    sidgo- [samisk]   (a) //sidgodovddolaš 'som har frynsete nerver'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
føderal [norsk]    lihttoválddálaš; stáhtaidlihtolaš; riikkaviidosaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
få sagt [norsk]    sárdnomassii oažžut [samisk]   (- cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Forvalter [norsk]    Institusjon som har påtatt seg å oppbevare diverse verdier for kunden, eksempelvis aksjer og obligasjoner, herunder overvåkning av renteutbetalinger, uttrekninger, utbytte og tegning i forbindelse med emisjoner.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
FRA-rente [norsk]    Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Friaksjer [norsk]    Utdeles til et selskaps aksjonærer ved en fondsemisjon. Tildelingsforholdet bestemmes av omfanget av fondsemisjonen i forhold til selskapets gamle aksjekapital.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Fosacetim [norsk]    PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, (1-IMINOETHYL)-, O,O-BIS(4-CHLOROPHENYL) ESTER [engelsk]   molekylformel: C14H13Cl2N2O2PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Filtering [engelsk]    Filtrering [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
finishing [engelsk]    avslutte [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
forstykke [norsk]    front piece, right side, rs [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
følgende [norsk]    following [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
følgende [norsk]    following [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fire like [norsk]    Four of a Kind [engelsk]   Fire like kort - i tall eller verdi ("quads").
Pokerordliste © Nettpoker.nu
fiskevase [norsk]    Fiskefartøy (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
flaggskip [norsk]    flag ship [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fokkevant [norsk]    foreshroud [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forhaling [norsk]    warping, shifting [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
finkenett [norsk]    hammock netting [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
framework [engelsk]    spantesystem [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forskning [norsk]    research [engelsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bookshelf [engelsk]    Bokhylle [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fairytale [engelsk]    Eventyr [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ferdighus [norsk]    Prefabricated house [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjellbekk [norsk]    Small river up in the mountains
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flatbrød [norsk]    Thin wafer crispbread
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flosshatt [norsk]    Top hat [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Foldekniv [norsk]    Clasp knife [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkedans [norsk]    Folklore dance [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forveksle [norsk]    To mistake [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fossefall [norsk]    Waterfall [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fugleberg [norsk]    Nesting cliff for birds [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Føhnvind [norsk]    Føhn wind [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fårepels [norsk]    "Sheep's clothing
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fårikål [norsk]    Dish consisting of mutton and cabbage
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fireplace [engelsk]    Grue [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Afraid of [engelsk]    Redd for [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Footstool [engelsk]    Skammel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
forfølge [norsk]    fantasmear [spansk]   å forfølge en person, eller å jakte på en. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Fantasmeo, Merodeo, merodear.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Fliseguri [norsk]    Spøkefullt navn på tømmermannen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Forhaling [norsk]    Flytting av fartøy uten bruk av hovedmaskineri, f. eks langs kai. Brukes vanligvis om all flytting av båt i havneområder.
Maritim ordliste © MaritimStart
fiskebruk [norsk]    fishing settlement [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fjellplan [norsk]    mountain plan [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
financier [engelsk]    finansmann [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forbruker [norsk]    consumer [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forskjell [norsk]    difference [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fagstaben [norsk]    academic staff [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
fotografi [norsk]    Photography [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
få ordet [norsk]    be called upon to speak [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
forkammer [norsk]    Atrium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Femininus [latin]    kvinnelig, hunlig [norsk]   adj
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Femoralis [latin]    som hører til låret [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flagellum [latin]    liten pisk [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Follis, - [latin]    belg, blære [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Frontalis [latin]    som hører til pannen, forsiden [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fusus, -i [latin]    ten [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
få, lite [norsk]    Oligo- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
from, myk [norsk]    Pius [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
flettverk [norsk]    Plexus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Finnhval  [norsk]    Fin Whale [engelsk]   Balaenoptera physalus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Flygefisk [norsk]    Cheilopogon, Cypselurus [latin]   sjelden, marin (beinfisker, horngjelfisker, flygefiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
forsiktig [norsk]    S18 [sikkerhetskode]   Skal behandles og åpnes med forsiktighet.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
In itself [engelsk]    In se [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Free will [engelsk]    Liberum arbitrium [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
A note of [engelsk]    Memorandum [latin]   a thing to be remembered
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By way of [engelsk]    Via [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Factoring [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Felleseie [norsk]    Under ekteskapet rår ektefellene som hovedregel over det de erverver. Det e..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaetus [latin]   1 Fong-on Bay 16.11. og 1 Cairns 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flokkravn [norsk]    Little Raven [engelsk]   Corvus mellori E [latin]   Vanlig Deniliquin 26. og 27.11. og enkelte Grampians NP 30.11. og 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaetus [latin]   WY, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellerke [norsk]    Shore Lark [engelsk]   Eremophila alpestris [latin]   Vanlig i øst
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekktovi [norsk]    Spotted Towhee [engelsk]   Pipilo maculatus [latin]   CO, NM, MT, ID, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaetus [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellvåk [norsk]    Rough-legged Buzzard [engelsk]   Buteo lagopus [latin]   Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellerke [norsk]    Horned Lark [engelsk]   Eremophila alpestris [latin]   Relativt vanlig fra og med Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fossekall [norsk]    White-throated Dipper [engelsk]   Cinclus cinclus [latin]   Mengda, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Gorge (brun morf sett ved Xiwu)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaeetus [latin]   1 Beidaihe 2.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Finkehauk [norsk]    Japanese Sparrowhawk [engelsk]   Accipiter gularis  [latin]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus [latin]   5 Tárcoles 24/2, 3 Laguno de Arenal 29/2, 10+ Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaetus [latin]   1 La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodterne [norsk]    River Tern [engelsk]   Sterna aurantia [latin]   I Keoladeo ble arten sett daglig med ett til fem ind. Fra Bund Baretha loggførte vi 25 ind. 22.2., ti fra Ganges 25.2., ti fra Dhikala, Corbett 26.2., to fra Corbett 27.2. og to fra bussen på vei mot Delhi 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaetus [latin]   Fire ind. ved Bund Baretha 22.2. og ett ind. her dagen etter. Ett ind. ved Sur Sarovar 24.2., fem ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire samme sted 27.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus / Olivaceous Cormorant [latin]   15 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 5-10 TRC 8.-9.9., 1 ved Amazonia Lodge 16.9., 10+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 5 str Pantiacolla-Shintuya 23.9., 5+ Pelagic 29.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaetus [latin]   5 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskevåk [norsk]    Black-collared Hawk [engelsk]   Busarellus nigricollis [latin]   2 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskeørn [norsk]    Osprey [engelsk]   Pandion haliaetus [latin]   1 at the Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, 1 at Saiwa Swamp NP 24/11, 1 at the Sabaki River, Malindi 3/12 and 1 at Mida Creek, Watamu later the same day and finally 4 noted 4/12 (Sokoke Forest and Gedi Ruins).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkvåk [norsk]    Mountain Buzzard [engelsk]   Buteo oreophilus [latin]   One was seen in Mt. Kenya NP 17/11 and was one of several good birds here this day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkørn [norsk]    Ayres's Hawk-Eagle [engelsk]   Hieraaetus ayresii [latin]   Our first sighting was of an adult near the Lake Baringo cliffs 21/11 and also 2 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flikstær [norsk]    Wattled Starling [engelsk]   Creatophora cinerea [latin]   Fairly common in the northern Rift Valley with 8-10 seen at Lake Baringo 21/11, 5 at Baringo 22/11 and 3-5 here 23/11. Also 1 near Kitale 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus [latin]   Spredte observasjoner i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fricassee [engelsk]    frikassé [norsk]   fricassée [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fast meny [norsk]    set menu [engelsk]   menu [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fish soup [engelsk]    fiskesuppe [norsk]   bouillabaisse [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fish stew [engelsk]    fiskestuing [norsk]   matelote [fransk]   en slags fiskestuing med rødvin
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
frog legs [engelsk]    froskelår [norsk]   cuisses de grenouilles [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
foie gras [fransk]    gåselever / andelever [norsk]   foie gras [engelsk]   lever av oppfetet gås eller and
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
framboise [fransk]    bringebær [norsk]   raspberry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
filmbanen [norsk]    Skinner i filmporten som øver et trykk mot filmens ytterkanter slik at den står stille i det bildene projiseres.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
formusikk [norsk]    Musikken som spilles i salen før forestillingen begynner.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fotocelle [norsk]    Lysømfintlig celle som kan omvandle lyspulser til elektriske pulser ved at det skapes variasjoner i en påtrykt spenning (fotocellespenning).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fotodiode [norsk]    Lysfølsom diode (halvleder) som kan brukes for å omvandle lyspulser til elektriske pulser.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
scenograf [norsk]    Personen som under en filminnspilling er ansvarlig for bakgrunnen/omgivelsene skuespillerne opptrer i.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
formgiver [avløserord]    designer [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
factoring [norsk]    faktoring, fakturakreditt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
filtjener [avløserord]    file server [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flatshare [norsk]    bofellesskap, medboerskap [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flip-over [norsk]    arktavle, papirtavle, stativblokk, flippover [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
franchise [norsk]    forhandlerrett [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
freelance [norsk]    frilans (adj.); frilanser (subst.) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
frivolous [engelsk]    overfladisk, intetsigende, lettsindig [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
frivillig [norsk]    volunteer [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
forsiktig [norsk]    circumspect [engelsk]   (klok og ...)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fradømme [norsk]    deprive of [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ferocious [engelsk]    vill, glupsk; fig: rasende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
file past [engelsk]    marsjere forbi, defilere forbi [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fireworks [engelsk]    fyrverkeri [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forefront [engelsk]    forgrunn, forkant [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forgetful [engelsk]    glemsom [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fortitude [engelsk]    kraft, mot, sjelsstyrke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fortunate [engelsk]    heldig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frivolous [engelsk]    overfladisk, intetsigende, lettsindig; fjollete, tøysete; spøkefull [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
folkemord [norsk]    genocide [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fiendtlig [norsk]    hostile [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fattigdom [norsk]    poverty [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
framdrift [norsk]    propulsion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forsvinne [norsk]    vanish [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frivillig [norsk]    voluntary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fargekart [norsk]    colour map [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fullføre [norsk]    complete [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fortrolig [norsk]    confidential [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fortsette [norsk]    continue [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forvrenge [norsk]    distort [engelsk]   [-v] (om bildebehandling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forvrengt [norsk]    distorted -a [engelsk]   (om bildebehandling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filvelger [norsk]    file selector [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filsystem [norsk]    filesystem [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fyllfarge [norsk]    fill colour [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
follow-up [engelsk]    oppfølging (til), oppfølgingsgruppe (USENET) [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
follow-up [engelsk]    følge opp, sende svar til [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
form feed [engelsk]    sideskift, sideforskyving [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frakoblet [norsk]    offline [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fraktbrev [norsk]    bill of lading [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeboks [norsk]    color box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargekart [norsk]    color map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargevalg [norsk]    color scheme [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilsøke [norsk]    debug [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forbedret [norsk]    enhanced [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilverdi [norsk]    error value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fakskonto [norsk]    fax account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
faksmodem [norsk]    fax modem [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
federated [engelsk]    medlem av organisasjonsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Feed-søk [norsk]    Feed Discovery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feltliste [norsk]    field list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feltverdi [norsk]    field value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file copy [engelsk]    filkopiering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filfilter [norsk]    file filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filformat [norsk]    file format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file size [engelsk]    filstørrelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filsystem [norsk]    file system [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folk-rock [norsk]    Folk-Rock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Follow Up [engelsk]    Oppfølging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
font size [engelsk]    skriftstørrelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Form view [engelsk]    skjemavisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forwarder [engelsk]    videresendingsserver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
framework [engelsk]    struktur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Freestyle [norsk]    Freestyle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full mode [engelsk]    standard modus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full name [engelsk]    fullt navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full path [engelsk]    fullstendig bane [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forekomst [norsk]    instance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
formidler [norsk]    mediator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flernivå [norsk]    multileg [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frakoblet [norsk]    offline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frakoblet [norsk]    offline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frakoblet [norsk]    offline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
power off [engelsk]    slått av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felleskø [norsk]    public queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargevalg [norsk]    scheme color [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
figurdata [norsk]    Shape Data [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargekart [norsk]    swatch [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernnett [norsk]    wide area network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyteevne [norsk]    buoyancy [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forekomst [norsk]    deposit [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forhøyet [norsk]    elevted [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fold belt [engelsk]    fjellkjede [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
foliasjon [norsk]    foliation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
foot wall [engelsk]    ligg [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fortunate [engelsk]    heldig, gledelig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fuktighet [norsk]    moisture [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forbryter [norsk]    offender [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fotomatte [norsk]    Photo mat [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
flash dry [engelsk]    hurtigtørke [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flow rate [engelsk]    væskestrøm, væskehastighet, fluidstrøm, fluidhastighet, strømningshastighet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fluksolje [norsk]    fluxing oil [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
friskdamp [norsk]    live steam [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flersidig [norsk]    multidirectional [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fagkyndig [norsk]    skilled in the art [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
firtannet [norsk]    tetradentate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fundament [norsk]    bygningsbasis [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fehlbitte [tysk]    forgjeves anmodning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
factorial [engelsk]    fakultet(en) [norsk]   (subst.) ("åtte fakultet" er "eight factorial")
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
frequency [engelsk]    frekvens(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
følge(n) [norsk]    sequence [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
homeomorf [norsk]    homeomorphic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Fargetone [norsk]    Hue [engelsk]   Lysbølgelengden som reflekteres eller sendes fra et objekt. Dette er med andre ord den faktiske fargen, som rød, gul eller blå.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
faksimile [norsk]    faksimilie [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
felleskap [FEIL]    fellesskap [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flyktning [norsk]    flykning flyktningerFEIL:flykninger [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
formatere [norsk]    formattere [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
forskrive [norsk]    betyr 1. «bestille skriftlig»: forskrive legemidler fra et apotek 2. «love bort»: Faust forskrev seg til djevelen
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Frankrike [norsk]    Frankriket  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fårikål [norsk]    får-i-kål, får i kål [FEIL]   (rett av sauekjøtt, kål og hel pepper som er kokt sammen)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
festemøy [FØR]    festemø el. festemøy [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
for tiden [norsk]    p.t. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Forsvaret [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Frelseren [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
forchetta [italiensk]    gaffel [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
forsvarer [norsk]    Tore [japansk]   Den som utfører teknikken
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Foliasjon [norsk]    Planstruktur i bergarter dannet som følge av deformasjon.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Flyktning [norsk]    omfatter overføringsflyktninger og asylsøkere som har fått innvilget asyl. I Norge brukes betegnelsen ofte også om personer som har fått beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag etter søknad om asyl.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Fokkefall [norsk]    Linen til å heise fokken.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
FreakWave [norsk]    Ekstra sto bølge.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fremdrift [norsk]    Effekten av den dele av vindkraften som virker fremover.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fildeling [norsk]    Teknologi som gjør at man kan utveksle datafiler med musikk og film fra en hjemme-pc til en annen. I praksis betyr det gratis musikk og film, uten at produsentene får betalt. Slik bruk er derfor ikke tillatt. De vanligste fildelingstjenestene heter: kazaa, bitorrent, thepiratebay og bearshare.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet
Fellatio  [norsk]    Å ta penis i munnen og kysse, slikke eller suge den.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Fetisjer  [norsk]    Gjenstander eller handlinger som får spesiell seksuell betydning uten i seg selv å ha noen åpenbar tilknytning til seksualitet. Blant vanlige fetisjer er undertøy, sko/støvler, gummi/latex-klær, skinntøy osv. Det kan også være andre gjenstander som for eksempel pisker, dildoer og hår (!).
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Forhuden  [norsk]    Den lille hudfellen som kan rulle frem og tilbake over penishodet hos gutter.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Follikkel [norsk]    Eggsekk. Utvikler seg i eggstokken. Inneholder ett egg.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
fiksasjon [norsk]    holde blikket fast
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Follikler [norsk]    Væskefylte sekker i eggstokken som inneholder eggene som løsner ved eggløsning. Hver måned utvikles det et egg i en follikel i eggstokken.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Antistoff [norsk]    Et protein som produseres av kroppen til blant annet å bekjempe infeksjoner
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Antistoff [norsk]    eY-formet protein som utskilles av immune celler, også kalt et immunoglobulin. Hvert antistoff er spesifikt for et bestemt antigen (stoff som kan fremkalle en immunrespons), og kan motvirke virkningen av antigenet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Antistoff [norsk]    Spesielle proteiner (immunoglobuliner) som dannes av immunceller når antigener kommer inn i en organisme. Antistoffene er en viktig del av immunforsvaret.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Frekvens  [norsk]    Svingninger pr sekund. Brukes både for lyd og elektromagnetisk stråling. Måleenheten er hertz, forkortet Hz.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Follikkel [norsk]    eggpose
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Fundament [norsk]    Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunnen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fire Crab [engelsk]    Ildkrabbe [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fullblods [norsk]    Pure-Blood [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Forglemei [norsk]    Remembrall [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
antistoff [norsk]    antistoff [med. el. latin]   Proteiner som dannes i kroppen når et antigen kommer inn i kroppen. Angriper antigenene, slik at disse hemmes eller ødelegges.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
flatulens [med. el. latin]    tarmgass [norsk]   Luftgang fra tarmsystemet ut gjennom endetarmsåpningen. Luften stammer både fra gass som dannes ved nedbrytning av mat, samt luft som svelges ved spising og drikking.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fontanell [med. el. latin]    En betegnelse som nyttes på stedene i et spedbarns kranium, hvor dette ikke er sammenvokst skikkelig. Det er en fremre fontanell mellom issebeinet og pannebeinet, og en bakre mellom bakhodebeinet og issebeinet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
forsinket [norsk]    retardasjon [med. el. latin]   Forsinket, for eksempel forsinket muskelsammentrekning etter stimulering av en nerve.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Fjernsalg [norsk]    se Postordredirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Forresten [norsk]    bye the way [engelsk]   BTW [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Fumarsyre [norsk]    E297 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Fettsyrer [norsk]    E570 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Fumarsyre [norsk]    E297  [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Fettsyrer [norsk]    E570 [E-stoff]   antiklumpemiddel, konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Felleseie [norsk]    Det kompleks av formuesgjenstander som ektefeller har i formuesfellesskap. Formuen til ektefeller er felleseie dersom de ikke har opprettet særeie ved ektepakt.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Fribeløp [norsk]    Et beløp som blir trukket fra ved beregningen av arveavgift. Er arvelodden lavere enn dette beløpet, skal det ikke betales arveavgift.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Fyllesjuk [norsk]    Goma [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
fossekall [norsk]    guikkut, guoikungárri [kåfjordsamisk]   (pl.: guikuhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flyttsame [norsk]    bajon, badjeolmmoš, badjesápmi [kåfjordsamisk]   (pl.: bajonat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
finlender [norsk]    láddelaš [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fot, bein [norsk]    juolgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flatbrød [norsk]    gárpa [kåfjordsamisk]   (pl.: gárppat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
flatfisk  [norsk]    botnit, šlunttar [kåfjordsamisk]   (pl.: botnihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiskemage [norsk]    máhka, čoavji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiskeslog [norsk]    šloahki [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fuohkihit [samisk]    ense [norsk]   (v) //in fuohkihange ahte almmái vulggii 'jeg enset ikke engang at mannen dro'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
falle på [norsk]    badjelii šaddat [samisk]   (vfr) (-tt-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: seavdjat badjelii šaddá 'mørket faller på'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fjellpass [norsk]    boatka [samisk]   (s) (-tkk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fordunkle [norsk]    itkudit [samisk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62317: balva leam itkudan beaivváža 'en sky har fordunklet sola'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forekomme [norsk]     [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: munnje orru (ahte) 'det forekommer meg (at)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forelsket [norsk]    ráhkistuvvan [samisk]   (perf) //forelske seg, ráhkistuvvat (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forfalske [norsk]    vearistit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forferdet [norsk]    gáfestuvvan [samisk]   (a) //gáfestuvvat 'bli forferdet'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forgjeves [norsk]    duššás [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forgrått [norsk]    ruttildan [samisk]   (a) //sus ledje ruttildan muodut 'hun hadde et forgrått ansikt' //ruttildan calmmit 'forgråtte øyne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forkastet [norsk]    heaitásit [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-308: 'bli forkastet', 'bli forlatt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
formørke [norsk]    itkodit [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-317: balva lea itkodan beaivváža 'en sky har skjult sola'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsinket [norsk]    ma??onan [samisk]   (a) //gal jo leat ma??onan 'så forsinket du er'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forspille [norsk]    duddadit [samisk]   (v) //golahit áiggi 'forspille tiden'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsprang [norsk]    joláskeapmi [samisk]   (s) (-m-); jf ta ledelsen, få et forsprang
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forstyrre [norsk]    árrit [samisk]   (v) (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsvarer [norsk]    beariheaddji [samisk]   (s) //gii lea su beariheaddji 'hvem er advokaten hans'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forte seg [norsk]    doapmalit [samisk]   (v) //njaccastit ruoktot 'skynde seg hjem'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forvandle [norsk]    nuppástuhttit; jurdilit [samisk]   (v) 1. nuppástuhttit ‘endre’ (-ht-) 2. jurdilit (+ ess ~ ill) ’forvandle ved trolldom’ //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)449: son jurdilii iežas uvhlun ’han forvandlet seg til en humle’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forvrenge [norsk]    lonuhit [samisk]   (v) //sániid njálbmái lonuhit 'forvrenge ens ord'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
frustrert [norsk]    vuorrástuvvan [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fryktelig [norsk]    hirbmat; issoras; alvvus [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fryse til [norsk]    giddanit [samisk]   Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: //johka giddana farga 'elva fryser til snart'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fråtsete [norsk]    juggii [samisk]   (a) (att jugges)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fullblods [norsk]    sudi- [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-685, Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)579: sudidáža '(ekte nordmann'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
få teken [norsk]    vuohkáduvvat [samisk]   (vfr) (-v-) //leat vuohkáduvvan (+ ill/inf) 'ha (kunne) teken' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)396: álggos dat gal coabmu, dasságo vuohkada 'i begynnelsen er han nok klossete, inntil han finner teknikken'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fondsaksje [norsk]    Friaksjer som deles ut til aksjonærer ved en fondsemisjon. Se delbevis, fondsemisjon.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Febrilitet [norsk]    Plager og sykdomstegn som skyldes feber.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Fenkapton  [norsk]    PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[[(2,5-DICHLOROPHENYL)THIO]METHYL] O,O-DIETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C11H15Cl2O2PS3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fenotiazin [norsk]    10H-PHENOTHIAZINE [engelsk]   molekylformel: C12H9NS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fenvalerat [norsk]    BENZENEACETIC ACID, 4-CHLORO-a-(1-METHYLETHYL)-, CYANO(3-PHENOXYPHENYL)METHYL ESTER  [engelsk]   molekylformel: C25H22ClNO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Formetanat [norsk]    METHANIMIDAMIDE, N,N-DIMETHYL- N'-[3-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]PHENYL]- [engelsk]    3-Dimetylaminometylenaminofenylmetylkarbamat [synonym]   molekylformel: C11H15N3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
forklaring [norsk]    explanation [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
front loop [engelsk]    forreste maske [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fasten off [engelsk]    klipp tråden [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
front band [engelsk]    stolpe [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
afr – af [ISO-koder]    afrikaans [norsk]   Afrikaans [engelsk]   boerspråket i Sør-Afrika
Liste over navn på språk © Språkrådet
Fantastico [norsk]    En integrert løsning som lar webhotell kunder integrere populære scripts som blog og forum.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
felleskort [norsk]    Community Cards [engelsk]   Felleskort som ligger oppovervendt og som kan benyttes av alle spillerne.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Flop Games [norsk]    Flop Games [engelsk]   Poker-spill (Hold 'em and Omaha) som spilles med felleskort som ligger på midten av bordet med forsiden vendt oppover.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Forced Bet [engelsk]    A required bet that starts the action on the first round of a poker hand.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Full House [engelsk]    hus [norsk]   Tre kort med samme tall eller verdi pluss to andre kort med samme tall eller verdi.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
fullrigger [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fall block [engelsk]    taljeblokk [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fokkestang [norsk]    fore-topmast [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forhudning [norsk]    sheating [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
figurehead [engelsk]    gallionsfigur [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
keel scarf [engelsk]    kjøllask [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
false keel [engelsk]    stråkjøl [norsk]   stråkøl [dansk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Falkberget [norsk]    Norwegian writer
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fellesskap [norsk]    Fellowship [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fete typer [norsk]    Bold type / fat people [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flaskepant [norsk]    Deposit on bottles [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Flaskepost [norsk]    Message enclosed in a bottle
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkeskole [norsk]    Primary school [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forfattere [norsk]    Authors [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Forkjølet [norsk]    To have a cold [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fossekraft [norsk]    Hydro-electric power [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Feide-navn [norsk]    Et brukernavn tildelt en person av en Feide-organisasjon, inneholder både lokalt brukernavn og organisasjonsinformasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Fiberkabel [norsk]    Se optisk fiberkabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Fjerndrift [norsk]    En driftsløsning der arbeidsstasjoner, tjenere og tjenester driftes fra et annet fysisk sted enn der maskinene befinner seg.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Finanssjef [norsk]    Assistant Director General [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Fullmektig [norsk]    Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Sosialsjef [norsk]    Head of Social Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesmann [norsk]    county governor [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesting [norsk]    county council [engelsk]   (tradisjonell modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesting [norsk]    county parliament [engelsk]   (parlamentarisk modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesråd [norsk]    county government [engelsk]   (parlamentarisk modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
friområde [norsk]    public outdoor recreation area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fylkesplan [norsk]    county master plan [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fylkesting [norsk]    county council [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forretning [norsk]    business [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forsikring [norsk]    insurance [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fullmektig [norsk]    clerk [engelsk]   (USA)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fylkesting [norsk]    county council [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fagområde [norsk]    Subject Area [engelsk]   (ikke seksjon!)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Forordning [norsk]    Regulation [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
fullmakter [norsk]    credentials [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Felis, -is [latin]    katt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ferrum, -i [latin]    jern [norsk]   (gr. syn.: Sideros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Filamentum [latin]    trådformet dannelse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Folium, -i [latin]    blad [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fons, -tis [latin]    kilde [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fossa, -ae [latin]    grop, fordypning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fovea, -ae [latin]    grav, grop [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Frenum, -i [latin]    bånd, tøyle [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fundus, -i [latin]    bunn, grunn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fungus, -i [latin]    sopp [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Furca, -ae [latin]    gaffel [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fusiformis [latin]    tenformet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
forandring [norsk]    Meta- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
furukongle [norsk]    Pinea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fordypning [norsk]    Recessus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fra dypet  [norsk]    From the deep [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Flatfisker [norsk]    Pleuronectiformes [latin]   Orden (bl.a. varfamilien, flyndrefamilien, tungefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Factum est [latin]    It is done [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fama volat [latin]    The rumour has wings [engelsk]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Felo de se [latin]    Suicide [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fugit hora [latin]    The hour flies [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fedrekvote [norsk]    Dersom mor har rett til fødselspenger, har også far rett til å ta ut fire u..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Fellespant [norsk]    Til sikring av en kredittytelse, kan det stilles pant i flere formuesgoder ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Fikengjøk [norsk]    Channel-billed Cuckoo [engelsk]   Scythrops novaehollandiae [latin]   1 Kingfisher Park 12.11. og 2 v/Abbatoir Swamp 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekksnipe [norsk]    Spotted Sandpiper [engelsk]   Actitis macularia [latin]   Sett spredt i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Furuskrike [norsk]    Steller's Jay [engelsk]   Cyanocitta stelleri [latin]   NM, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Froskehauk [norsk]    Chinese Goshawk [engelsk]   Accipiter soloensis [latin]   Lijang, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flaggspett [norsk]    Great Spotted Woodpecker [engelsk]   Dendrocopus major [latin]   Lijang, Mengda, Beijing
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fuglekonge [norsk]    Goldcrest [engelsk]   Regulus regulus [latin]   Dali, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellspurv [norsk]    Eurasian Snowfinch [engelsk]   Montifringilla nivalis [latin]   Er La Pass, Bayankala Pass, str Madoi-Wenquan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Froskehauk [norsk]    Chinese Goshawk [engelsk]   Accipiter soloensis [latin]   Enkeltfugler, 2 ind. 18.5. i løpet av 7 dager på Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiskemåke [norsk]    Common Gull [engelsk]   Larus canus [latin]   1 ad Happy Island 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flaggspett [norsk]    Great Spotted Woodpecker [engelsk]   Dendrocopos major [latin]   Spredt omkring Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekksnipe [norsk]    Spotted Sandpiper [engelsk]   Actitis macularia [latin]   25 Golfito 22/2, 10 Golfito 23/2, 10 Tárcoles 24/2, 1 Santa Rosa 26/2, 1 Tapantí 4/3, 3 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chiffchaff [engelsk]    Gransanger [norsk]   Phylloscopus collybita [latin]   Mellom en og syv ind. daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha. Dessuten enkeltind. ved Corbett 26. og 27.2. og fem ved Sat Tal 2.3. Gransangere i Nord-India tilhører for det meste underarten tristis.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekksnipe [norsk]    Spotted Sandpiper [engelsk]   Actitis macularia [latin]   Sett regelmessig langs elver men aldri i store antall.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekktriel [norsk]    Spotted Thick-knee [engelsk]   Burhinus capensis [latin]   Our first sighting was of two birds near the Lake Baringo cliffs 21/11. The following day we had 2 birds at another site some 5 kms to the north (while we were actually looking for Lichtenstein`s Sandgrouse).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkhubro [norsk]    Spotted Eagle-Owl [engelsk]   Bubo africanus [latin]   At Ndala Ranch, Voi we saw one bird 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Faraorotte [norsk]    Ichneumon (Egyptian) Mongoose [engelsk]   Herpestes ichneumon [latin]   1 was seen very well at the flood-lit waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12 together with a White-tailed Mongoose and a Verreaux`s Eagle Owl.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkhyene [norsk]    Spotted Hyena [engelsk]   Crocuta crocuta [latin]   1 seen near the entrance to Masai Mara 28/11 and 1 heard in the reserve late evening 29/11. Also 1 in Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellnandu [norsk]    Lesser Rhea [engelsk]   Rhea pennata [latin]   15 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fossesvale [norsk]    Black-collared Swallow [engelsk]   Atticora melanoleuca [latin]   2 Iguazú 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodparula [norsk]    Neotropical River Warbler [engelsk]   Basileuterus rivularis [latin]   1 Wanda 3.12., H Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fagerpitta [norsk]    Blue-headed Pitta [engelsk]   Pitta baudii [latin]   1 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
liten biff [norsk]    small steak [engelsk]   bifteck [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
faux-filet [fransk]    ryggstykke [norsk]   sirloin (steak) [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
får [sau] [norsk]    mutton [engelsk]   mouton [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fersk kopi [norsk]    Filmkopi som ikke er tilstrekkelig herdet og som derfor inneholder for mye fuktighet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filmløkke [norsk]    Buen filmen går i før (overløkke) og etter (underløkke) filmporten for at den ikke skal ta skade ved den rykkvise bevegelsen i filmporten.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filmporten [norsk]    Kanal med varierende lengde og profil der filmen blir belyst. Består bl.a. av filmbanen, trykkskinnene og bildevinduet. På mange kinomaskiner uttakbar.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
FIPS 140-2 [norsk]    (Federal Information Processing Standard, nr 140-2) Beskriver kravene til sikkerhet ved kryptering av digitale kinofilmer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fokusdybde [norsk]    Området for fokuseringen der bildet er akseptabelt skarpt.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fortekster [norsk]    All tekst i begynnelsen av filmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
full frame [norsk]    (Engelsk) betegnelse på film der hele den tilgjengelige bildehøyden er utnyttet (ingen delestreker mellom bildene).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
fødespole [norsk]    Betegnelse på spolen som avgir film ved spoling eller projeksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
forsterker [avløserord]    amplifier [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fossilized [engelsk]    forsteinede, størknede [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
frysninger [norsk]    shivers [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
forbløffe [norsk]    amaze [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
better-off [engelsk]    bedrestilte, mer velstående [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
facilitate [engelsk]    tilrettelegge; lette, gjøre lettere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fall short [engelsk]    ikke nå målet; ikke strekke til; mangler noe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
figurehead [engelsk]    gallionsfigur; toppfigur; stråmann [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forage for [engelsk]    jakte på, lete etter [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foreboding [engelsk]    forutanelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foundation [engelsk]    grunnlag, fundament; stiftelse; fond [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frequently [engelsk]    hyppig, ofte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
for tidlig [norsk]    prematurely [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foryngelse [norsk]    rejuvenation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fin energi [norsk]    sweet energy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
unaware of [engelsk]    uvitende om, ikke oppmerksom på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fcntl-lås [norsk]    fcntl lock [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forklaring [norsk]    legend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargeglød [norsk]    luminousity [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flettefelt [norsk]    mail merge field [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flerpunkt- [norsk]    multidrop (tilleggsord) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flerøkts- [norsk]    multisession [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forvalg(t) [norsk]    preset [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sans serif [engelsk]    seriffløs skrift, grotesk [norsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fine/light [engelsk]    mager [norsk]   (Typografisk uttrykk for tegntykkelse, 4. tynnest / 10. tykkest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fint papir [norsk]    bond [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fellesnavn [norsk]    CN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargedybde [norsk]    color depth [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeskala [norsk]    color gamut [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargerampe [norsk]    color ramp [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følgebrev [norsk]    cover letter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fade, Wipe [engelsk]    Ton, skyv [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Færøyene [norsk]    Faroe Islands [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
faksserver [norsk]    fax server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feltvelger [norsk]    field selector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed cost [engelsk]    faste kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
font style [engelsk]    skriftstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Form field [engelsk]    skjemafelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame rate [engelsk]    bildefrekvens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame type [engelsk]    rammetype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
free space [engelsk]    ledig plass [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Faktura-ID [norsk]    Invoice ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flettefelt [norsk]    merge field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frigivelse [norsk]    release [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjernvideo [norsk]    Remote Video [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytformat [norsk]    stream format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
figurliste [norsk]    table of figures [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foreløpig [norsk]    tentative [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dispose of [engelsk]    kvitte seg med [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flodslette [norsk]    floodplain [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
formations [engelsk]    formasjoner [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forsteinet [norsk]    petrified [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forbedring [norsk]    recovery [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
stratigraf [norsk]    stratigrapher [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forvitring [norsk]    weathering [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Filefolder [engelsk]    dokumentmappe [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Foam stamp [engelsk]    mosegummi/skum stempel [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
forgjenger [norsk]    predecessor [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
fyllmiddel [norsk]    bulking agent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fostergift [norsk]    developmental toxin [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forbinding [norsk]    dressing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
filter bed [engelsk]    filterseng, filteret [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fire space [engelsk]    brannrom [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flip angle [engelsk]    flippvinkel, vippevinkel, [norsk]   (MRI)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flow chart [engelsk]    prosessdiagram [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
falsk ekko [norsk]    ghosting [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fiskemuffe [norsk]    well fishing overshot [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fälla [svensk]    felle, vippe, slå [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Wickelkopf [tysk]    spolehode [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
functional [engelsk]    funksjonal(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
forfordele [norsk]    betyr «gi for lite, behandle urettferdig», men brukes ofte i motsatt betydning. «Bli forfordelt ved utdeling av stipender» betyr altså å få mindre enn man normalt har krav på.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
foreskrive [norsk]    betyr 1. «bestemme»: legen foreskriver hvordan medisinen skal tas. 2. «ordinere»: legen foreskrev en streng diett. Se også forskrive
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flyktninga [IKKE]    flyktningen [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
forstue v. [norsk]     forstue el. forstuve [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føk/føyk [norsk]     fauk/føk [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fahrenheit [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fortepiano [norsk]    Sterkt, deretter plutselig svakt.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Fortissimo [norsk]    Meget sterkt.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
frokostsal [norsk]    la sala per colazioni [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
fruktsalat [norsk]    macedonia [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Furi-tsuki [japansk]    Glideslag [norsk]   slag nedenfra og opp mot ansikt
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Friteknikk [norsk]    Jiu-waza [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Flyttblokk [norsk]    Stor stein eller blokk som er flyttet av isen fra sin opprinnelige plass i berggrunnen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Forvitring [norsk]    Naturlig prosess som fører til nedbryting av det faste fjell. Prinsipielt finnes to typer, kjemisk forvitring og mekanisk forvitring (frostsprengning).
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Fittestikk [norsk]    Populært kalt spesielt når genoaskjøtet har fått opptil flere knuter og ikke kan dras inn.. -Også kalt (men få vil forstå hva du mener) Englishman
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fingersex  [norsk]    Fingrene brukes til å stimulere i og rundt kjønnsorganene. Kalles ofte fingerpuling.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Fertilitet [norsk]    Fruktbarhet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Fasettledd [norsk]    Facet joint [engelsk]   Fasettledd er to små ledd som ligger mellom to ryggvirvler. Stillingen på fasettleddene bestemmer hvilke bevegelser som kan utføres i de ulike delene av ryggsøylen. Fasettledd kalles også bueledd.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Frysesnitt [norsk]    En tynn skive med vev som er frosset etter at det er fjernet fra kroppen for rask mikroskopisk undersøkelse mens pasienten fortsatt ligger på operasjonsbordet.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Fettsyrer  [norsk]    En fettsyre er en kjede av karbonatomer som bindes sammen av kjemiske bånd. Det som avgjør om fettsyrene er mettede eller umettede er om bindingene er såkalt enkle eller doble. Fettsyrene deles inn i følgende grupper: mettede fettsyrer, enumettede fettsyrer, flerumettede fettsyrer og essensielle fettsyrer (se dette).
Helsekostordliste © VitaeLab AS
Fibroblast [norsk]    celle i bindevevet. Fibroblaster danner fibervev, som sener, som støtter og binder sammen alle typer vev.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fagocytose [norsk]    prosess der celler sluker opp materiale og lukker det inne i en vakuole (fagosom) i cytoplasma.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Forhjernen [norsk]    den forreste og største delen av hjernen. Omfatter cerebralområdet, det limbiske systemet, talamus, mellomhjernen og hypotalamus samt corpus callosum. Forhjernen kontrollerer de kognitive, sensoriske og motoriske funksjonene og regulerer temperatur, reproduksjonsfunksjoner, spising, soving og følelsessystemet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fibroblast [norsk]    celle i bindevevet. Fibroblaster danner fibervev, som sener, som støtter og binder sammen alle typer vev.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fertilitet [norsk]    fruktbarhet
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
FORSKALING [norsk]    Støpeform for betong.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
FUKTSPERRE [norsk]    Plastfolie mellom deler av en konstruksjon for å hindre fukt å trenge gjennom.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Forskaling [norsk]    En forskaling er den formen som benyttes ved støping av betongkonstruksjoner.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fortetting [norsk]    Boligbygging i allerede bebygde områder, enten ved nybygging på private villatomter eller ved utbygging av mindre offentlige eller private ubebygde arealer innenfor boligområder.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fortroppen [norsk]    Advance Guard, The [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fordektium [norsk]    Dissendium [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Flumpulver [norsk]    Floo Powder [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Hufflepuff [engelsk]    Håsblås [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
farmakolog [norsk]    Lege som har medisiner og deres virkning på menneskekroppen, samt dennes behandling av legemidlene, som spesialfelt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fatigasjon [med. el. latin]    utmattelse [norsk]   Kroppen har tatt imot maksimal påkjenning, og klarer ikke mer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fettsvulst [norsk]    lipom [med. el. latin]   Godartet svulst med opphav fra fettvev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
flebektomi [norsk]    phlebectomia [med. el. latin]   Fjerning av vene ved et kirurgisk inngrep
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Fadenzigel [norsk]    hvert enkelt av de falsede arkene heftes med plasttråd som sveises i ryggen. Dvs hvert enkelt legg er heftet, men leggene er ikke heftet til hverandre. Blir deretter klebebundet uten at ryggen blir frest.
Grafisk ordliste © Grøset
Fosforsyre [norsk]    E338 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Forsikrede [norsk]    Den persons liv eller helse en forsikring knytter seg til.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Fullmektig [norsk]    Her er fullmektig brukt om den som har fått fullmakt til å gjennomføre skiftet. Ofte vil arvingene gi fullmakt til en person til dette, vanligvis en av arvingene eller en advokat. Ved offentlig skifte vil skifteretten som regel oppnevne en fullmektig.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
fingerpute [norsk]    čuvdi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fersk melk [norsk]    varas mielki [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiskestang [norsk]    oaggunstávra [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiskestamp [norsk]    stámpa stámppat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiskespord [norsk]    beazet [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fangenskap [norsk]    giddagas; gittadillái šaddat [samisk]   (s) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219: gittadillái váldojuvvot 'havne i fangeskap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fastbunden [norsk]    cadno(juvvo)n; gitta- [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219:gittabohccot 'fastbundne reinsdyr'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flaggermus [norsk]    eahkedisloddi [samisk]   (s) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
for alltid [norsk]    agás [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forgjeldet [norsk]    buddáduvvan [samisk]   (a) Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)242 //buddádit iežas 'forgjelde seg' (RO)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsamling [norsk]    coakkálmas; coakkalmas [samisk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)396: coakkalmasstohpu ~ coagginviessu ’forsamlingshus’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forspilles [norsk]    gáccohaddat [samisk]   (v) //buorre vejolašvuohta gáccohattai 'en god sjanse ble forspilt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsvunnet [norsk]    jávkan [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fortapelse [norsk]    gáduhus [samisk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186: gáduhussii boahtit 'havne i helvete'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forårsake [norsk]    áigá(i) sáhttit; dagahit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fuglejeger [norsk]    loddegoddi [samisk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-242:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fullvoksen [norsk]    ollesšattot [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Furuflaten [norsk]    Beahceduolban [samisk]   (propr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
få i tale [norsk]    ságaide oažžut; ságaide beassat [samisk]   1. (-cc-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)371: in beassan ságaide 'jeg fikk ikke anledning til å snakke med vedkommende'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fáhkkehit [samisk]    overraske [norsk]   (v) (RO) //fáhkkehallat (-l-) 'bli overrasket'; jf bli tatt på fersken
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
F!-mønster [norsk]    Vitenskapelige forsøk viser at når folk ser på søkemotorresultater følger de et visulet mønster som ligner en F. Dette betyr at de fokuserer mest på områdene øverst og i venstre toppdel av en en søkeresultatside. Utropstegnet viser at vi også gir fokus til annonsene i høyre kolonne.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
Fluktuasjon [norsk]    Kursbevegelse.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Foliorenten [norsk]    Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Fondsmegler [norsk]    Firma/banks fondsavdeling som opptrer som uavhengig mellommann i forbindelse med verdipapirhandel. Retten til å drive fondsmeglervirksomhet er regulert i Lov om Verdipapirhandel og betinger bevilling. I daglig tale brukes ofte bare megler.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
FTSE-indeks [norsk]    Financial Times Stock Exchange indeks fra børsen i London, England.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Franchising [norsk]    Markedsførings- og lisenssystem som gir franchisetager rett til å selge merkevarer eller tjenester utviklet av en franchisegiver, etter et fastsatt markedsførings- og forretningskonsept. Franchisetager betaler en lisensavgift for denne retten.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Fenylfosfin [norsk]    PHOSPHINE, PHENYL- [engelsk]   molekylformel: C6H7P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
FORMIC ACID [engelsk]    Metansyre [norsk]    Maursyre [synonym]   molekylformel: CH2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
forrige rad [norsk]    previous row [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fra * til * [norsk]    from * to * [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Konsernsjef [norsk]    Chief Executive Officer [engelsk]   CEO [forkortelse]
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
Føderering [norsk]    Å etablere en føderasjon mellom to eller flere sikkerhetsdomener. En føderasjon er en samarbeidsform som kobler sikkerhetsdomenene løst sammen, som oftest med tanke på utveksling av identiteter, attributter og autentiseringsinformasjon.
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Fotgjengere [norsk]    Gjeldende for: Roadside Oslo og Akershus, parkeringshus, lukkede parkeringsareal, t-bane- og togstasjoner, kjøpesentre, åpne handleareal og gågater.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
fiolinblokk [norsk]    fiddle block [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fortømring [norsk]    timbering [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
frame space [engelsk]    spanteavstand [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Falsk alarm [norsk]    False alarm [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fellesferie [norsk]    Period when most people are on holiday
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Feriekoloni [norsk]    Holiday camp for children [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fisketorget [norsk]    Fish market  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fjellstøtt [norsk]    Steady as a rock [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkemuseum [norsk]    Folklore museum [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fruktkurven [norsk]    The fruit basket [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
First time  [engelsk]    Første gang [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fra hjertet [norsk]    de cora [spansk]   i/ fra, eller bare hjerte.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
fequero (a) [spansk]    løgner [norsk]   En person som snakker tull eller lyver.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Feilvisning [norsk]    (Se også diversjon.) Forskjellen mellom gyrokompassets nord og rettvisende nord. Også kalt gyrofeil.
Maritim ordliste © MaritimStart
Forlig Trim [norsk]    Skipet ligger dypere i vannet forut eller akterut.
Maritim ordliste © MaritimStart
Fiberoptikk [norsk]    Teknologi for dataoverføring basert på glass og lys. Har svært høy overføringskapasitet (i størrelsesorden Gbit/s).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Føringsvei [norsk]    Fellesbetegnelse på innretning brukt til å legge kabler for fremføring av signaler/strøm i. Eksempler på føringsveier er rør, kanaler og grøfter.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
formannskap [norsk]    municipal executive board [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fareområde [norsk]    danger area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fellesareal [norsk]    common area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fagforening [norsk]    labour union [engelsk]   trade union [synonym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fakturapris [norsk]    invoice amount [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fixed costs [engelsk]    faste kostnader [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forhandling [norsk]    negotiation [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fortjeneste [norsk]    earning [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forelesning [norsk]    lecture [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
FoU/R&D [akronym]    forskning og utvikling [norsk]   research and development [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
fortegnelse [norsk]    list [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
få forfall [norsk]    be absent [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fosterhinne [norsk]    Amnion, -is [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
finger, tå [norsk]    Dactylus, -i [gresk]   (lat. syn.: Digitus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
finger, tå [norsk]    Digitus, -i [latin]   (gr. syn.: Dactylus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fraførende [norsk]    Efferens [latin]   verb. pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Foraminosus [latin]    hullet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
forskjellig [norsk]    Hetero- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fjærformet [norsk]    Pennatus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
foran, før [norsk]    Prae- [latin]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
forhøyning [norsk]    Tuber, -eris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flekkpagell [norsk]    Pagellus bogaraveo, centrodontus [latin]   sjelden?, marin (beinfisker, piggfinnefisk, havkarussfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
fosterskade [norsk]    R61 [risikokode]   Kan gi fosterskader.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
fosterskade [norsk]    R63 [risikokode]   Mulig fare for fosterskade.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Feles mala! [latin]    Bad kitty! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Felix culpa [latin]    Happy fault [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
From memory [engelsk]    Memoriter [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
By leave of [engelsk]    Pace [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In place of [engelsk]    Vice [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Feriepenger [norsk]    Det utbetales feriepenger ut fra forutgående års lønnsinntekt. Sykepenge..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Finnerlønn [norsk]    Etter hittegodsloven § 9 har finneren krav på godt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Fulica atra [latin]    Sothøne [norsk]   Eurasian Coot [engelsk]   Vanlig. 4-5000 Yan Yean Reservoir 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flame Robin [engelsk]    Flammeflueskvett [norsk]   Petroica phoenicea [latin]   1F Sherbrooke Forest 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fox Sparrow [engelsk]    Revespurv [norsk]   Passerella iliaca [latin]   1 ind Logan Canyon - UT 16.6. og 1 ind Salmon River Valley - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica atra [latin]    Sothøne [norsk]   Common Coot [engelsk]   1 langs veien sør for Beidaihe 19.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Furenebbani [norsk]    Groove-billed Ani [engelsk]   Crotophaga sulcirostris [latin]   10 Carara/Tárcoles 24/2, 8 Santa Rosa 26/2, 8 Monteverde 28/2, 5 Presa de Cachi 4/3, flere Lagarto 8/3, 10 Carara 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fløytepotu [norsk]    Common Potoo [engelsk]   Nyctibius griseus [latin]   1 Lagarto 7/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fagertrogon [norsk]    Elegant Trogon [engelsk]   Trogon elegans [latin]   1 F Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flammespett [norsk]    Himalayan Flameback [engelsk]   Dinopium shorii [latin]   Sett hver dag i Corbett/Ramnagar-området. Beste dagen var 28.2. med 3 ind. ved Forktail Stream.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fulica atra [latin]    Sothøne [norsk]   Common Coot [engelsk]   50-100 daglig i Keoladeo. I Bund Baretha oppholdt det seg en kjempeflokk vi estimerte til 5000 ind. og ved Sur Sarovar ble det anslått 1000 ind.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Furenebbani [norsk]    Groove-billed Ani [engelsk]   Crotophaga sulcirostris [latin]   20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fløytepotu [norsk]    Common Potoo [engelsk]   Nyctibius griseus [latin]   1 Eco Amazonia 3.9., 1H TRC 8.9., H Manu Road 16.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkolibri [norsk]    Speckled Hummingbird [engelsk]   Adelomyia melanogenys [latin]   4 Machu Picchu 1.9., vanlig ss 2.9., 1 Manu Road 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fakkelspett [norsk]    Rufous-headed Woodpecker [engelsk]   Celeus spectabilis [latin]   1 Explorer’s Inn 6.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellelenia [norsk]    Sierran Elaenia [engelsk]   Elaenia pallatangae [latin]   5+ Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 25.9., 1 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fagertyrann [norsk]    Many-coloured Rush-Tyrant [engelsk]   Tachuris rubrigastra [latin]   5+ Huacarpay Lake 11.9., 1 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fløyelsand [norsk]    Southern Pochard [engelsk]   Netta erythrophthalma [latin]   5-6 in pond between Karatina and Naro Moru, Mt. Kenya 16/11 and 6 birds present here 18/11. Later the same day also 6 at Limuru Pond.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fagerløper [norsk]    Heuglin's Courser [engelsk]   Rhinoptilus cinctus [latin]   One of the highlights on any birdwatching trip to Lake Baringo is the Heuglin`s Courser, and thanks to our skilful, local guides we did not have any trouble finding them. We saw a total of 3 birds near the Lake Baringo cliffs 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjelltinamu [norsk]    Ornate Tinamou [engelsk]   Nothoprocta ornata [latin]   1 Humahuaca Rd 16.11., 2 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekktinamu [norsk]    Spotted Nothura [engelsk]   Nothura maculosa [latin]   1 Cordoba 23.11., 1 Pardices 28.11., 2 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fløytepotu [norsk]    Common Potoo [engelsk]   Nyctibius griseus [latin]   1 + 1H JVG 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fosseseiler [norsk]    Great Dusky Swift [engelsk]   Cypseloides senex [latin]   10 Salto Incartado 1.12., 20+ Iguazú 3. og 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fagertyrann [norsk]    Many-coloured Rush-Tyrant [engelsk]   Tachuris rubrigastra [latin]   1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fioleufonia [norsk]    Violaceous Euphonia [engelsk]   Euphonia violacea [latin]   1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
flat pølse [norsk]    flat sausage [engelsk]   crépinette [fransk]   flat pølse i svinenett
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fève [fransk]    stor bønne [norsk]   broad bean [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
foot candle [norsk]    (ft c) Belysningsenhet. Brukes i forbindelse med filmfotografering. I Norge er det vanlig å bruke lux.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
formatmaske [norsk]    Se apertur.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
franchising [norsk]    forhandlerrettssamarbeid [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fuzzy logic [norsk]    flytende logikk, diffuslogikk, glidelogikk [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
forvirrende [norsk]    disconcerting [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forventning [norsk]    expectation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fascination [engelsk]    fortryllelse, dragende makt, tiltrekning; hypnotisk virkning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fluctuation [engelsk]    svingning; stigning og fall; variasjon [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forth, come [engelsk]    stå frem, komme frem [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frontrunner [engelsk]    den som leder, favoritt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fulfillment [engelsk]    oppfyllelse, innfrielse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foregående [norsk]    preceding [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
scuttle off [engelsk]    stikke av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feilrapport [norsk]    bug report [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargevelger [norsk]    colour selector [engelsk]   (se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
F-fordeling [norsk]    F distribution [engelsk]   (stor «F» uansett)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fatal error [engelsk]    kritisk feil, uopprettelig feil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file handle [engelsk]    filreferanse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filemanager [engelsk]    filbehandler, -ing [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fingerprint [engelsk]    fingeravtrykk [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast streng [norsk]    fixed string [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
font metric [engelsk]    skriftmetrikk [norsk]   (dette er ulike mål på avstanden mellom skrifttegn, over og under tegnene osv.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
foreign key [engelsk]    fremmednøkkel [norsk]   [databaseterminologi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
form letter [engelsk]    standardbrev [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
formelpeker [norsk]    formel cursor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fjerne valg [norsk]    untag [engelsk]   (se tag)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
animert GIF [norsk]    animated GIF [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern notat [norsk]    Clear Note [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeindeks [norsk]    color index [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeskjerm [norsk]    color monitor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargepalett [norsk]    color palette [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeprofil [norsk]    color profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargetabell [norsk]    color table [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilsøking [norsk]    debugging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilretting [norsk]    error correction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilfinning [norsk]    error detection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fast Fusion [engelsk]    Rask fusion [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fax service [engelsk]    fakstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filegenskap [norsk]    file property [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fill handle [engelsk]    fyllhåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fiscal year [engelsk]    regnskapsår [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed asset [engelsk]    anleggsmiddel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flashe BIOS [norsk]    flash the BIOS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
floppy disk [engelsk]    diskett, diskett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
focal ratio [engelsk]    blendertall [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folder List [engelsk]    Mappeliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
folder tree [engelsk]    mappetre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foreign key [engelsk]    sekundærnøkkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form footer [engelsk]    bunntekst i skjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form header [engelsk]    topptekst i skjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form module [engelsk]    skjemamodul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FOURCC-kode [norsk]    FOURCC Code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frontbuffer [norsk]    front buffer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full duplex [engelsk]    heldupleks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
full skjerm [norsk]    full screen [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fortrenging [norsk]    knockout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finanskonto [norsk]    ledger account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flere maler [norsk]    multiple masters [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fraværende [norsk]    Out of Office [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast objekt [norsk]    persistent object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fotostempel [norsk]    photo stamp [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fysisk dato [norsk]    physical date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fysisk bane [norsk]    physical path [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fortjeneste [norsk]    profit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fellesmappe [norsk]    public folder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernangrep [norsk]    remote attack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Figurklient [norsk]    Shape Client [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forvirrende [norsk]    bewildering [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forurensing [norsk]    contamination [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forskyvning [norsk]    displacement [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fordampning [norsk]    evaporating [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flash flood [engelsk]    plutselig flom [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fluctuating [engelsk]    varierende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fasediagram [norsk]    phase diagram [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fotosyntese [norsk]    photosynthesis [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forurensing [norsk]    pollution [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
foretrukket [norsk]    preferred [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fotohjørne [norsk]    Photo corner [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
rettet graf [norsk]    directed graph/digraph [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
forbredning [norsk]    broadening [engelsk]   (spektr.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fat, tønne [norsk]    drum [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hjelpestoff [norsk]    excipient [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
face shield [engelsk]    ansiktsvern [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
feeder dump [engelsk]    drivstofftømming, drivstoffdumping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frame bones [engelsk]    skjelettbein, skjelettknokler [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fyringsolje [norsk]    furnace oil [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fused rings [engelsk]    kondenserte ringer [norsk]   (kjem.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frysetørke [norsk]    lyophilise [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
funksjonell [norsk]    operational [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fasekodende [norsk]    phase encoding [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
føringsvei [norsk]    teknikgang [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fixed point [engelsk]    fikspunkt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
forhold(et) [norsk]    ratio [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
fortegn(et) [norsk]    sign [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
FLASH-minne [norsk]    FLASH Memory [engelsk]   FLASH er en type permanent minne som brukes i OKIs skrivere for å lagre fonter, makroer, maler og skriverens konfigurasjonsinnstillinger.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Schwarzkopf [norsk]    Schwartzkopf [FEIL]   (jf. Schwarzenegger)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fjon/fjoner [norsk]     fjon [FØR]   får valgfritt fjon el. fjoner i ubestemt flertall
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fortryde v. [norsk]     fortryte [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fortrydelig [norsk]     fortrytelig [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
framførsel [norsk]     framførsel el. framførsle [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Folketinget [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Forkastning [norsk]    Bruddflate hvor det har foregått synlig forskyvning av bergartene på den ene siden av bruddflaten i forhold til den andre.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Fordekkgast [norsk]    En som er ansvarlig for alt foran masten. Det vil si sette opp seil i fordekket og klatre i riggen. Baugmann
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fetisjisme  [norsk]    Fetisjist, å bruke spesielle gjenstander (fetisjer) for å oppnå seksuell tenning og tilfredstillelse.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Faktor VIII [norsk]    blodfaktor som bidrar til blodkoagulasjon. Mangel på faktor VIII fører til koagulasjonslidelsen hemofili. Denne kan behandles med rekombinant faktor VIII.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fysiologisk [norsk]    som gjelder kroppens funksjoner.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Formulering [norsk]    tillaging av et legemiddel til et format det kan inntas i til terapeutisk formål.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Feltforsøk [norsk]    Forsøk ute i naturen. For eksempel utsetting av genmodifiserte organismer på avgrenset område i forskningsøyemed.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Fruktosamin [norsk]    Viser hvordan blodsukkeret har vært de siste 1-3 ukene.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
FLASKESKIFT [norsk]    Blokkskift med lavere høyde enn normalblokk (25 cm). Brukes for å få riktig høyde på muren.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Fargeskille [norsk]    Markering mellom ulike farger på samme flate og i samme rom. Overgang mellom himling og vegg betraktes ikke som fargeskille.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fastpunkter [norsk]    Punkter som er varig merket i marken og tjener som grunnlag for kart- og oppmålingsarbeider.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Fellesareal [norsk]    Areal som er avsatt for felles avkjørsel, gårdsplasser, lekeplasser og annet areal som er felles for flere eiendommer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Firkantboks [norsk]    Trelast med tilnærmet kvadratisk form og med margen tilnærmet i midten. Dimensjon fra 70 millimeter til 175 millimeter.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Flekkmaling [norsk]    Flekking med maling før siste toppstrøk.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Flyndreskje [norsk]    Murskje som brukes på trange steder der det er vanskelig å komme til med annet murerverktøy.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Hjelpestoff [norsk]    Stoff som tilsettes i små mengder for å tilføre produktet visse ønskete egenskaper.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Flobberworm [engelsk]    Slubbermakk [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Forbannelse [norsk]    Jinx [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fnattbussen [norsk]    Knight Bus [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fosterhinne [norsk]    amnion [med. el. latin]   Den innertse av de to fosterhinnene.Innenfor denne fosterhinnen ligger fostervannet med fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fibrinolyse [norsk]    fibrinolysis [med. el. latin]   Prossess i kroppen der fibrin og fibrinogen brytes ned, slik at de ikke danner blodpropper. Dette skjer også i sår som har grodd ferdig. Fibrinolyseprosessen aktiveres av plasmin, et annet av kroppens enzymer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
mitralklaff [med. el. latin]    venstre AV-klaff [norsk]   Klaff som sitter mellom venstre for- og hjertekammer. Klaffen forhindrer at blod strømmer fra venstre hjertekammer tilbake til venstre forkammer når venste forkammer trekker seg sammen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Fosforsyre  [norsk]    E338 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre, konserveringsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Forpaktning [norsk]    Form for jordleie som omfatter et selvstendig bruk eller et mindre jordstykke.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
få utslett [norsk]    bostohallat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiskestykke [norsk]    časkkis [kåfjordsamisk]   (pl.: časkát)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fiskekjøtt [norsk]    cuohppa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fleinskalle [norsk]    boalci; boalceoaivi [samisk]   (s) 1. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcc-) 2. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-ivv-); jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forbannelse [norsk]    garrudus [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-205: garrudusa vuollái gulahit 'bannlyse; forbanne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flåkjeftet [norsk]    beavki [samisk]   (a) (-vkk-, att beavkkes)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forferdelig [norsk]    gáfat; gáfat [samisk]   (a) 1. (pred); 2. (adv) //gáfat stuoris 'forferdelig stor'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
for livstid [norsk]    ahkái [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forsove seg [norsk]    healbat oaddit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forutseende [norsk]    ovddasgeahcci [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-533: Ipmila ovddasgeahcci calbmi 'Guds foruseende øye'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forverrende [norsk]    bahádeaddji [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-47:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
franskbrød [norsk]    gohttaláibi [samisk]   (s) (-ibb-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
føderasjon [norsk]    lihttováldi [samisk]   (s) (-ldd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fevlejuvvon [samisk]    nedringet [norsk]   (a) (jf gurttastat) // feavllohas 'nedringet kvinne' //feavlut 'gå (omkring) nedringet' //rivgut fevlot headjaviesus 'rivgoene går nedringet i bryllupshuset'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fill or Kill [norsk]    En ordre som angir at den kun skal utføres dersom hele ordren kan sluttes på det tidspunkt ordren registreres i handelssystemet på børsen. Ordren legges ikke inn dersom ikke hele ordren kan utføres.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
FORMALDEHYDE [engelsk]    Metanal [norsk]    Formaldehyd [synonym]   molekylformel: CH2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Foldingsfeil [norsk]    Aliasing error [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Fifth Street [norsk]    Fifth Street [engelsk]   Også kjent som "river"-kortet. I såkalte flop-spill, representerer dette det femte felleskortet på bordet i den siste innsatsrunden. I Stud-spill, er dette det femte kortet som deles ut til hver spiller i den tredje innsatsrunden.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
fokkeselhode [norsk]    foremast cap [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fore and aft [engelsk]    forut og akter [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Fargestifter [norsk]    Crayons [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fengselsfugl [norsk]    Jailbird [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fredrikshavn [norsk]    Harbour for DANSKEBÅTEN ( The ferry to Denmark )
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Frozen nails [engelsk]    Neglesprett [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fits, suits  [engelsk]    Passer [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bullet-proof [engelsk]    Skuddsikker [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fransk lilje [norsk]    Nord-markeringen på kompassrosen (Vindrosen).
Maritim ordliste © MaritimStart
forkjølelse [norsk]    cold [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
forstoppelse [norsk]    constipation [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Feide-bruker [norsk]    En person som har fått tildelt et Feide-navn for pålogging til tjenester.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
IEEE 802.11f [norsk]    er en standardisering av IAPP.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Oslo Havn KF [norsk]    Oslo Port Authority [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Personalsjef [norsk]    Head of Personnel Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesutvalg [norsk]    county executive board [engelsk]   (tradisjonell modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
ferdigattest [norsk]    certificate of completion [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fritidsbolig [norsk]    leisure home [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fixed assets [engelsk]    varige driftsmidler [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fellesmøter [norsk]    joint meetings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fellesutvalg [norsk]    joint committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Forsamlingen [norsk]    the assembly [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fratas ordet [norsk]    be refused permission to speak [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fremsettelse [norsk]    submission [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fremstående [norsk]    Eminens [latin]   verb. pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Femur, -oris [latin]    lår [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fissura, -ae [latin]    spalte, revne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flexura, -ae [latin]    bøyning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Frenulum, -i [latin]    lite bånd [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Frons, -ntis [latin]    panne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
forplantning [norsk]    R60 [risikokode]   Kan skade forplantningsevnen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
forplantning [norsk]    R62 [risikokode]   Mulig fare for skade på forplantningsevnen.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
From here on [engelsk]    Ab hinc [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
From the egg [engelsk]    Ab ovo [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
For all time [engelsk]    Ad vitam aeternam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
From silence [engelsk]    Ex silentio [latin]   (from lack of contrary evidence)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fac ut vivas [latin]    Get a life [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fecit (fec.) [latin]    Made by [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fides punica [latin]    Treachery [engelsk]   (Livy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Know thyself [engelsk]    Gnothe seauton [greek]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Foolish fire [engelsk]    Ignis fatuus [latin]   (will-o-the-wisp)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
For eternity [engelsk]    In aeternum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Know thyself [engelsk]    Nosce te ipsum [latin]   (Inscription at the temple of Apollo in Delphi.)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Know thyself [engelsk]    Te nosce [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Feral Pigeon [engelsk]    Klippe- / Bydue [norsk]   Columba livia [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fairy Martin [engelsk]    Alvesvale [norsk]   Cecropis ariel E [latin]   10 og 5 Hasties Swamp 14. og 15.11., sett spredt 16.11. og relativt vanlig Deniliquin 26. og 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Forest Raven [engelsk]    Tasmanravn [norsk]   Corvus tasmanicus [latin]   2-5+ Wilsons Prom 5.-7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekknebband [norsk]    Spot-billed Duck [engelsk]   Anas poecilorhyncha [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekknebband [norsk]    Spot-billed Duck [engelsk]   Anas poecilorhyncha [latin]   Meget vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ferskenspett [norsk]    Rufous-bellied Woodpecker [engelsk]   Dendrocopos hyperythrus [latin]   Sett 8 dager Happy Island. Største antall 5 den 6.5. 1-2 Beidaihe 20.-21.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flammeparula [norsk]    Flame-throated Warbler [engelsk]   Parula gutturalis [latin]   1 San Gerardo de Dota 18/2, 10 ss 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekknebband [norsk]    Spot-billed Duck [engelsk]   Anas poecilorhyncha [latin]   Mellom 30 og 150 daglig i Keoladeo, dessuten 100 ved Bund Baretha, 150 ved Agra, 50 ved Ganges og 100 ved Sultanpur.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekktanagar [norsk]    Spotted Tanager [engelsk]   Tangara punctata [latin]   10+ Manu Road 14.9., 2 ss 15.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Forest Batis [engelsk]    Tanzaniabatis [norsk]   Batis mixta [latin]   5 birds were eventually found in Sokoke Forest 5/12. These birds were shy and retiring and our local guide proved to be invaluable.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fagersolfugl [norsk]    Beautiful Sunbird [engelsk]   Nectarinia pulchella [latin]   Fairly common in the northern Rift Valley with 3 at Lake Baringo 21/11, 2 birds here 22/11 and 5-10 noted at Lake Bogoria 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Feline Genet [engelsk]    Kattegenett [norsk]   Genetta felina [latin]   1 seen at the waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12 was apparently used to a human presence; it ate foodstuff given to it just below the restaurant/bar of the lodge and allowed photographing/filming down to a few meters distance.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fruktplukker [norsk]    Fruit-hunter / Black-breasted Fruit-hunter [engelsk]   Clamydochaera jefferyi E [latin]   i ind H Kinabalu Park 6., 1 ind sett + 2 ind H ss 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fines herbes [fransk]    urter [norsk]   fine herbs [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
foot lambert [norsk]    (ft l). Luminansenhet (s.d.). 1ft-l=3,426cd/m². I Europa brukes candela/m² (cd/m2). Vanligst i USA.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
frekvensgang [norsk]    Styrkeforholdet mellom forskjellige frekvenser i et system. Fremstilles gjerne som en frekvenskurve.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
front-office [norsk]    kontorklient(program) [avløserord]   jf. backoffice
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fund raising [norsk]    pengeinnsamling, innsamlingsaksjon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fritidsklær [avløserord]    leisure wear [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fangst, grep [norsk]    catch [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
ferris wheel [engelsk]    pariserhjul [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
forbigående [norsk]    passing [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
formørkelse [norsk]    eclipse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forth, call  [engelsk]    fremkalle; vekke, gi; mobilisere, mønstre; samle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fornærmelse [norsk]    insult [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forpliktelse [norsk]    obligation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
få, erverve [norsk]    obtain [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
folde sammen [norsk]    collapse [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargemetning [norsk]    colour intensity [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargeplukker [norsk]    colour picker [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargeområde [norsk]    colour space [engelsk]   [bildebehandling, DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fortrolighet [norsk]    confidentiality [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontekstdiff [norsk]    context diff [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
future value [engelsk]    sluttverdi, fremtidig verdi [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
line, end of [engelsk]    linjeslutt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skriverskuff [norsk]    printer tray [engelsk]   [-s] (arkmater, papirmater)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forespørsel [norsk]    request [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
festeområde [norsk]    snap distance/range [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast oppdrag [norsk]    banker's order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
falset hefte [norsk]    book fold [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flaskehalser [norsk]    bottleneck [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern gruppe [norsk]    Clear Group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargenøkkel [norsk]    color key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeskriver [norsk]    color printer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeområde [norsk]    color space [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fraskrivelse [norsk]    disclaimer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forfallsdato [norsk]    due date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fabrikkmodus [norsk]    factory mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
failover-tid [norsk]    failover time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast forward [engelsk]    spole fremover [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feature pack [engelsk]    funksjonalitetspakke, Feature Pack [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feltresultat [norsk]    field results [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytkontroll [norsk]    flow control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folders view [engelsk]    mappevisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forest trust [engelsk]    skogklarering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form control [engelsk]    skjemakontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Formelpalett [norsk]    Formula Palette [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fraction bar [engelsk]    brøkstrek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frame format [engelsk]    rammeformat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Freight term [engelsk]    Leveringsbetingelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
futures date [engelsk]    termindato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føye sammen [norsk]    join [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fleroppstart [norsk]    multiple boot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flerpunkters [norsk]    multi-spot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følgeseddel [norsk]    packing slip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fotomontasje [norsk]    Photo Montage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Print to PDF [engelsk]    Skriv til PDF [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjes og fjas [norsk]    Purble Shop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forespørsel [norsk]    request for quote [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fecal pellet [engelsk]    koprolitt (avføringskuler) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flood basalt [engelsk]    flodbasalt (?) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fluctuations [engelsk]    svingninger, variasjoner [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
foreset beds [engelsk]    skrålag [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fanerozoikum [norsk]    Phanerozoic [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
factor group [engelsk]    faktorgruppe / kvotientgruppe [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
fosterskader [norsk]    birth defects [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fast bonding [engelsk]    hurtigherdende [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
finished oil [engelsk]    raffinert olje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fistulectomy [engelsk]    fjerne fistel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
flocculation [engelsk]    flokkulasjon, sammenklumping, utfelling [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fumed silica [engelsk]    høydispers kiselsyre, høydispers silika [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fase-dispers [norsk]    internal phase [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
water runoff [engelsk]    spillvann [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
forbruksvann [norsk]    brugsvand [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
frekvensgang [norsk]    Frequenzgang [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
femkroningen [norsk]    (ikke -a)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fingerbredde [norsk]     fingerbredd/fingerbredde el. fingerbreidd [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fløt/fløyt [norsk]     flaut/fløt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
frøs/frøys [norsk]     fraus/frøs [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Frem/forover [norsk]    Mae [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Foran og bak [norsk]    Zengo [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Fokkeskjøte [norsk]    Tauet som brukes til å regulere fokken.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Fermentering [norsk]    vekst av celler i en næringsstoffsuppe i industriell skala.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Formaldehyd  [norsk]    Gass som kan gi betydelige helseplager i boliger. Stammer hovedsakelig fra sponplater, andre bygningsmaterialer, maling, tekstiler, vaskemidler, og røyking.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
FLYTESPARKEL [norsk]    Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Ferdigattest [norsk]    Dokument fra bygningsmyndighetene om at et byggearbeid er ferdig, og utført i samsvar med gjeldende vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes tilsyn med nybygget er avsluttet, og de ansvarlige foretakene er fritatt for sitt ansvar overfor myndighetene. Se hele byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Filch, Argus [engelsk]    Nask, Argus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Flyttnøkkel [norsk]    Portkey [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
frysekirurgi [norsk]    kryokirurgi [med. el. latin]   Kryokirurgi er en kirurgisk metode der et begrenset område av et vev dypfryses ved hjelp av flytende nitrogen. Dypfrysingen gir et tydelig avgrenset område som kan fjernes uten å forårsake større blødninger. Metoden brukes ofte ved linsekirurgi på øyet, ved enkelte prostataoperasjoner, ved behandling av ondartede svulster og hjernekirurgi.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
forstoppelse [norsk]    obstipasjon [med. el. latin]   Forstyrrelse av tarmfunksjonen, slik at føden ikke går med normal fart gjennom tarmene, men blir stående fast. På denne måten tar det lang tid mellom hver avføring (dager til uker), og den avføringen som kommer er svært hard og tørr. Årsaken kan være for lite fiber, sykdom i tarmsystemet eller overforbruk av visse typer medikamenter, f.eks. avføringsmidler.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Fiberretning [norsk]    papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en brosjyre "sprike" og føre seg dårlig når man blar i den. Ved feil fiberretning på trykksaker som limfreses, er faren stor for at arkene faller fra hverandre.
Grafisk ordliste © Grøset
Fast eiendom [norsk]    Grunn og bygninger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Forfordeling [norsk]    Innebærer at en person får mindre enn det han etter en riktig fordeling har krav på.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
fierbmerulla [kåfjordsamisk]    garnrulle [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fuolastuvvan [samisk]    bekymret [norsk]   (a) //fuolastuvvat 'bli bekymret'; vuorjjalduvvan; vuorjašuvvan //sus lei (muoduin) vuorjjalduvvan ilbmi 'han hadde et bekymret uttrykk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fanas; vanca [samisk]    båt [norsk]   (s) 1. (-tnas-); 2. Lg: (-ncc-) //fanasšlidas (-htas-) 'utett gammel båt'; gehpot (-h-) 'lettstaket elvebåt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fjellklatrer [norsk]    báktehiksejeaddji [samisk]   (s) (=)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fleinskallet [norsk]    boalccagan [samisk]   (a) (perf) // boalccagit (v) ’bli fleinskallet’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
forstyrrelse [norsk]    árru [samisk]   (s) (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fiellogoahti [samisk]    hytte [norsk]   (s) (-d-) //dán áiggi huksejit menddo ollu fiellogodiid ’nå for tiden bygger de altfor mange hytter’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fill and Kill [norsk]    En ordre som angir at den kun skal forsøkes sluttet på det tidspunkt den registreres i handelssystemet på børsen. Den del av ordren som eventuelt ikke sluttes legges ikke inn som restordre.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Floatinntekter [norsk]    Bankenes renteinntekter av pengene i perioden fra de debiteres (trekkes fra) betalers konto til de krediteres (settes inn på konto hos) mottaker.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Foreign bonds [norsk]    Obligasjonslån emmitert i et innenlandsk marked, men med utenlandsk låntager.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Foretaksnummer [norsk]    Nummer som brukes til å identifisere juridiske personer. Nummeret blir tildelt av Løsøreregisteret i Brønnøysund.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Fin de fiesta [spansk]    [finn de fi-ES-ta] Avslutningen av en fest eller forestilling. Tradisjonelt tar man gjerne en improvisert bulería, der alle artistene/festdeltakerne går inn i ringen og danser etter tur.
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Fenylhydrazin [norsk]    HYDRAZINE, PHENYL- [engelsk]   molekylformel: C6H8N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fenylisocyanat [norsk]    BENZENE, ISOCYANATO- [engelsk]    Isocyanatobenzen [synonym]   molekylformel: C7H5NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ferrovanadium [norsk]    molekylformel: FeVx
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fluoretanamid [norsk]    ACETAMIDE, 2-FLUORO- [engelsk]    Fluoracetamid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fluoretansyre [norsk]    ACETIC ACID, FLUORO- [engelsk]    Fluoreddiksyre [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fosfor(V)syre [norsk]    PHOSPHORIC ACID [engelsk]    Fosforsyre [synonym]   molekylformel: H3O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Furunålsolje [norsk]     Pine oil,Tallolje [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Fenaminosulf [synonym]    Natrium-4-dimetylaminobenzendiazosulfonat  [norsk]   DIAZENESULFONIC ACID, [4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-, SODIUM SALT [engelsk]   molekylformel: C8H10N3NaO3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
fastmaske (fm) [norsk]    UK:Double crochet (dc) US:Single crochet (sc) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fold, bøy om [norsk]    hem [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Fourth Street [norsk]    Fourth Street [engelsk]   I Flop-spill er dette det fjerde felleskortet som deles ut (kalles også "the turn") og som representerer den tredje innsatsrunden. I Stud-spill er dette det fjerde kortet som deles ut til alle spillerne og som representerer den andre innsatsrunden.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
skonnert koff [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
frame profile [engelsk]    spanteprofil [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Fabrikktråler [norsk]    Factory trawler [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fiskeristøtte [norsk]    Government subsidy to the fishing industry
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkehøgskole [norsk]    Upper secondary school in rural area
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fysioterapeut [norsk]    Physiotherapist [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fishing salmon [engelsk]    Laksefiske [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fiberløsning [norsk]    Et nettverk basert på optiske fiberkabler.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Finanskomiteen [norsk]    Standing Committee on Finance [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Friluftsetaten [norsk]    Agency for Outdoor Recreation and Nature Management [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Fraksjonsleder [norsk]    Party spokesman [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkeskommune [norsk]    county authority  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesrådmann [norsk]    chief county executive [engelsk]   (tradisjonell modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fasadeendring [norsk]    alteration of the exterior (of a building) [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fellesområde [norsk]    common area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forsøkstakst [norsk]    preliminary assessment [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fylkesrådmann [norsk]    county governor [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
forretningside [norsk]    business concept [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fysiske behov [norsk]    physical needs [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
forced saving [engelsk]    tvungen sparing [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
faglig ansatte [norsk]    academic staff [engelsk]   (ikke faglige ansatte!)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Finansminister [norsk]    Minister of Finance [engelsk]   Statsrådtittel
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
fill a vacancy [engelsk]    erstatte avgang [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Finanskomiteen [norsk]    Standing Committee on Finance and Economic Affairs [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
finne påkrevd [norsk]    deem necessary [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fiskeriavtalen [norsk]    Fisheries Agreement [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
forføyninger [norsk]    measures [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fortrinnsrett [norsk]    precedence [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Fiscal Budget [engelsk]    statsbudsjettet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
for inspection [engelsk]    til ettersyn [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Finanskomiteen [norsk]    Standing Committee on Finance and Economic Affairs [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
foran, fortil [norsk]    Ante- [latin]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fibrilla, -ae [latin]    liten tråd [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flexor, -oris [latin]    bøyer [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Folliculus, -i [latin]    liten blære [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fonticulus, -i [latin]    liten kilde [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Foramen, -inis [latin]    åpning, hull [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Forceps, -ipis [latin]    tang [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fornix, -icis [latin]    hvelving, bue [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Fragmentum, -i [latin]    stykke, stump [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Funiculus, -i [latin]    lite tau, streng [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fingerknokkel [norsk]    Phalanx, -angis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flekksteinbit  [norsk]    Spotted catfish [engelsk]   Anarhichas minor [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Fantasifisk  [norsk]    Dreamers [engelsk]   Oneirodidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Flekksteinbit [norsk]    Anarhichas minor [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, steinbitfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Flying saucers [engelsk]    Coruscantes disci per convexa caeli volantes [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
From many, one [engelsk]    E pluribus unum [latin]   (motto of the USA)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
From the heart [engelsk]    Ex animo [latin]   (sincerely)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
From the chair [engelsk]    Ex cathedra [latin]   With authority (without argumentation)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fabricati diem [latin]    Make my day [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Favete linguis [latin]    To keep a (religious) silence [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Festina lente [latin]    Make haste slowly [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fidei defensor [latin]    Defender of the faith [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fidus Achates [latin]    Faithful Achates [engelsk]   (friend)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Filius nullius [latin]    A bastard [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Finem respice [latin]    Look to the end [engelsk]   (before setting forth)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fons et origo [latin]    The source and origin [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
French tongue [engelsk]    Lingua franca [latin]   the common or universal language
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
For a memorial [engelsk]    Pro memoria [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Know yourself [engelsk]    Scito te ipsum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In the time of [engelsk]    Tempore [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Falco berigora [latin]    Brunfalk [norsk]   Brown Falcon [engelsk]   Kun sett en gang i nord; 1 Edmonton 19.11. Ellers relativt vanlig i de sørlige områdene av New South Wales og i det indre av Victoria 24.-30.11. Til slutt 1 Peterborough 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellmyrløper [norsk]    Broad-billed Sandpiper [engelsk]   Limicola falcinellus [latin]   3 Cairns 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fageralvesmett [norsk]    Lovely Fairy-wren [engelsk]   Malurus amabilis E [latin]   1 par Oak Beach 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkrattsmett [norsk]    Speckled Warbler [engelsk]   Sericornis (Chthonicola) sagittatus E [latin]   5-6 Warrumbungle NP 23.11., 4-5 Cocopara NP 25.11. og 1 Grampians NP 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fairy Gerygone [engelsk]    Skjeggerygone [norsk]   Gerygone palpebrosa [latin]   2 unge hanner Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Franklinmåke [norsk]    Franklin's Gull [engelsk]   Larus pipixcan [latin]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Forster's Tern [engelsk]    Prærieterne [norsk]   Sterna forsteri [latin]   UT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Furusevjespett [norsk]    Williamson's Sapsucker [engelsk]   Sphyrapicus thyroideus [latin]   4 ind Carson NF - NM 11.6. og 1 ind Klamath Agency - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellblåfugl [norsk]    Mountain Bluebird [engelsk]   Sialia currocoides [latin]   Spredte observasjoner i Rocky Mountains og Steens Mountains - OR 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falcated Teal [engelsk]    Sibirand [norsk]   Anas falcata [latin]   Mai Po, str Ruili-Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco subbuteo [latin]    Lerkefalk [norsk]   Northern Hobby [engelsk]   Xiahe, Maoshuan, str Wenquan-Xining
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco cherrug [latin]    Tartarfalk [norsk]   Saker Falcon [engelsk]   Str Xining-Nangqiang, vanligst omkring Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellrapphøne [norsk]    Tibetan Partridge [engelsk]   Perdix hodgsoniae [latin]   Koko Nor, Kanda Shan Gorge, str Maoshuan-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellmyrløper [norsk]    Broad-billed Sandpiper [engelsk]   Limicola falcinellus [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkpikulett [norsk]    Speckled Piculet [engelsk]   Picumnus innominatus [latin]   2 ind Ruili, 1 ind Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Forest Wagtail [engelsk]    Skogerle [norsk]   Dendronanthus indicus [latin]   2 ind Emei Shan, 1 ind Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fujian Niltava [engelsk]    Kinaniltava [norsk]   Niltava davidi [latin]   Ruili, Lijang, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellrosenfink [norsk]    Great (Caucasian Great) Rosefinch [engelsk]   Carpodacus rubicilla [latin]   1 par Xiwu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falcated Duck [engelsk]    Sibirand [norsk]   Anas falcata [latin]   1 F Happy Island 14.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco subbuteo [latin]    Lerkefalk [norsk]   Hobby [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellmyrløper [norsk]    Broad-billed Sandpiper [engelsk]   Limicola falcinellus [latin]   Henholdsvis 2 og 1 Happy Island 5. og 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Forest Wagtail [engelsk]    Skogerle [norsk]   Dendronanthus indicus [latin]   Fåtallig. Største antall 5 ved Beidaihe 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flaggermusfalk [norsk]    Bat Falcon [engelsk]   Falco rufigularis [latin]   1 par m/reir San Isidro klippe 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekktreløper [norsk]    Spotted Woodcreeper  [engelsk]   Xiphorhynchus erythropygius [latin]   3 Tapantí 3/3, 2 ss 4/3, 1 ss 5/3, 1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkskogtrost [norsk]    Wood Thrush [engelsk]   Hylocichla mustelina [latin]   1 La Selva 1/3, 2 Lagarto 7/3, 1 ss 8/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flammetanagar [norsk]    Flame-coloured Tanager [engelsk]   Piranga bidentata [latin]   4 str Cartago-San Gerardo de Dota 18/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkpikulett [norsk]    Speckled Piculet [engelsk]   Picumnus innominatus [latin]   Ett ind. sett i nærheten av hotellet i Naini Tal 27.2. I tillegg ett ind. ved Sat Tal dagen etter. Sistnevnte hoppet rundt i et uoversiktlig tre og var ikke så lett å finne, men de aller fleste fikk sett den til slutt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fasanbladhøne [norsk]    Pheasant-tailed Jacana [engelsk]   Hydrophasianus chirugus [latin]   Ingen fasanbladhøner i Keoladeo, sannsynligvis pga tørken. Ved Bund Baretha, derimot, 10 ind. 22.2. og en dagen etter. I tillegg 6 ind. ved Sur Sarovar 24.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellskogørn [norsk]    Mountain Hawk Eagle [engelsk]   Spizaetus nipalensis [latin]   To fjellskogørner ble sett kretsende over Kosi-elven 28.2., omtrent midtveis mellom Ramnagar og inngangen til Corbett nasjonalpark. Dette var turens eneste obs.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco naumanni [latin]    Rødfalk [norsk]   Lesser Kestrel [engelsk]   En av de større overraskelsene på turen var en 2k rødfalk ved Bund Baretha 22.2. Fuglen holdt seg hele dagen ved den bratte fjellskråningen ovenfor demningen. Arten er ikke vanlig så langt øst.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ficedula parva [latin]    Dvergfluesnapper [norsk]   Red-breasted Flycatcher [engelsk]   En ved Keoladeo 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellkarakara [norsk]    Mountain Caracara [engelsk]   Phalcoboenus megalopterus [latin]   2 str Cuzco-Manu Road 12.9., 5+ Abra Malaga 26. og 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flaggermusfalk [norsk]    Bat Falcon [engelsk]   Falco rufigularis [latin]   2 Eco Amazonia 3.9., 2 Explorer’s Inn 7.9., H TRC 8.9., H Explorer’s Inn 10.9., 1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkvingedue [norsk]    Spot-winged Pigeon [engelsk]   Patagioenas maculosa [latin]   15 str Cuzco-Manu Road 12.9., 18 str Manu Road-Ollantaytambo 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellstifthale [norsk]    Azara’s Spinetail [engelsk]   Synallaxis azarae [latin]   15+ Machu Picchu 2.9., regelmessig Manu Road 12.-15. og 24.-25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Forest Elaenia [engelsk]    Skogelenia [norsk]   Myiopagis gaimardii [latin]   1H Explorer’s Inn 7.9., 1H TRC 9.9., 1H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fløyelsskrike [norsk]    Purplish Jay [engelsk]   Cyanocorax cyanomelas [latin]   2 TRC 8.9., 1 ss 9.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 2 Amazonia Lodge 16.-17.9., 10+ Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellnattravn [norsk]    Montane Nightjar [engelsk]   Caprimulgus poliocephalus [latin]   Our first day of this trip, 16/11, was rounded off very nicely as we found 3 Montane Nightjars at our lodge near Naro Moru, Mt. Kenya. The birds were found just before it got dark and seen perched and hunting over the garden.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellkarakara [norsk]    Mountain Caracara [engelsk]   Phalcoboenus megalopterus [latin]   5+ Lago Pozuelos 16.11., 2-3 Yavi 17.11., 2 Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkvingedue [norsk]    Spot-winged Pigeon [engelsk]   Patagioenas maculosa [latin]   5+ Yavi 17.11., 10+ Chancani Rd 23.11., 20+ Chancani 24.11., 20+ str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 10+ Otamendi 28.11., 20+ Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flekkdovenfugl [norsk]    Spot-backed Puffbird [engelsk]   Nystalus maculatus [latin]   1 JVG 19.11., 1 str Cafayate-El Infiernillo 21.11., 1 Icho Cruz 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellstifthale [norsk]    Azara's Spinetail [engelsk]   Synallaxis azarae [latin]   10+ Calilegua 14. og 15.11., 10+ Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fregata ariel [latin]    Småfregattfugl [norsk]   Lesser Frigatebird [engelsk]   2 ind på båtturen langs kysten sør for Sandakan 12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fjellkeiserdue [norsk]    Mountain Imperial-Pigeon [engelsk]   Ducula badia [latin]   1 ind H Kinabalu Park 6., 2 ind ss 8., 2 ind Poring 9., 1 ind ss 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fiery Minivet [engelsk]    Ildmønjefugl [norsk]   Pericrocotus igneus [latin]   1 par Poring 9., 2 ind Sukau 13., 3 ind Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fumé(e) [fransk]    røykt [norsk]   smoked [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fried in a pan [engelsk]    stekt i panne [norsk]   poêlé(e) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
flétan [fransk]    kveite [norsk]   halibut [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fruits de mer [fransk]    sjømat [norsk]   seafood(s) [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fried potatoes [engelsk]    stekte poteter [norsk]   pommes sautés [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fromage blanc [fransk]    ferskost, hytteost (men ikke kornet) [norsk]   fresh cheese, cottage cheese [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
FILM&KINO [norsk]    Organisasjon for kino- og videobransjen i Norge. Omfatter bl.a. KKL og NKFF (Norsk Kino og Filmfond)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
food processor [norsk]    matmølle, matprosessor, matkvern [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
forsyningsbåt [avløserord]    supply-båt [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fattet, rolig [norsk]    composed [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fyrtårn, fyr [norsk]    lighthouse [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
frata, berøve [norsk]    deprive  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
incapable off [engelsk]    ute av stand til å [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
indicative of [engelsk]    antyde, vise; betegne, være et tegn på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
keep track of [engelsk]    holde seg á jour med, holde seg orientert om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
remembrance of [engelsk]    til minne om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fjernt; fjern [norsk]    remotely [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forene, samle [norsk]    unify [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fortrinn; dyd [norsk]    virtue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
filtertast(er) [norsk]    bounce key(s) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
floor brackets [engelsk]    gulvklammer [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filtilknytning [norsk]    file association [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fildeskriptor [norsk]    file descriptor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file extension [engelsk]    se extension
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flat ut bilde [norsk]    flatten image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
floppy (disk) [engelsk]    diskett [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
floppy station [engelsk]    diskettstasjon [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fragmentation [engelsk]    spredning, splitting, oppdeling, fragmentering [norsk]   (se også defragment)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
free selection [engelsk]    frihåndsutvalg [norsk]   se også: elliptical selection og rectangular selection
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
free software [engelsk]    fri programvare [norsk]   (gratis programvare)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fargeovergang [norsk]    gravity [engelsk]   Se også gradient
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast rentesats [norsk]    constant interest rate [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forskuddsrente [norsk]    interest payable in advance, advance interest [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filterstruktur [norsk]    filter navigator [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
form navigator [engelsk]    skjemastruktur [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nyhetstelegraf [norsk]    news ticker [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fjerne, slette [norsk]    remove [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fødselsnummer [norsk]    social security number [engelsk]   SSN [akronym]   (personnummer)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast valgtast [norsk]    sticky key [engelsk]   se ellers modifikator key
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
faktisk behov [norsk]    actual demand [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
faktisk antall [norsk]    actual quantity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forfalt saldo [norsk]    balance due [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fakturaadresse [norsk]    bill-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargenøkling [norsk]    color keying [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargespektrum [norsk]    color spectrum [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felles grupper [norsk]    common groups [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
firmanettverk [norsk]    company network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forbruksenhet  [norsk]    consumption unit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Formelverktøy [norsk]    Equation Builder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
falsk positiv [norsk]    false positive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Family Safety [engelsk]    Familiesikkerhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fan-out thread [engelsk]    forgreningstråd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fast Streaming [engelsk]    rask direkteavspilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feiltoleranse [norsk]    fault tolerance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
federal tax ID [engelsk]    føderalt skattenummer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feltdatatyper [norsk]    field data types [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felttilordning [norsk]    field mapping [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filoverføring [norsk]    file transfer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filter By Form [engelsk]    Filtrer etter skjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finite loading [engelsk]    begrenset belasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fiscal period [engelsk]    regnskapsperiode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed document [engelsk]    fast dokument, fast dokument [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed version [engelsk]    låst versjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fastkursavtale [norsk]    fixed-rate agreement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flatt utseende [norsk]    flat appearance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flat namespace [engelsk]    flatt navneområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flow document [engelsk]    flytende dokument, flytende dokument [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fly In, Fades [engelsk]    Gli inn, toning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyout anchor [engelsk]    anker for undermeny [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
font cartridge [engelsk]    skriftkassett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
font embedding [engelsk]    innebygging av skrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forecast plan [engelsk]    prognoseplan [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forgrunnsfarge [norsk]    foreground color [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forventet tap [norsk]    foreseeable loss [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form data file [engelsk]    skjemadatafil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
form selector [engelsk]    skjemavelger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
formatted text [engelsk]    formatert tekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forward slash [engelsk]    skråstrek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fragmentering [norsk]    fragmentation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fritt om bord [norsk]    Free On Board [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
freight terms [engelsk]    leveringsbetingelser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fransk Guyana [norsk]    French Guiana [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Friendly name [engelsk]    Egendefinert navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frontprosessor [norsk]    front-end processor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
funksjonstest [norsk]    functional test [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FYRO Macedonia [engelsk]    Makedonia [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
få innblikk i [norsk]    gain insight [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
favorittliste [norsk]    hotlist [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fakturaprodukt [norsk]    invoice product [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finplanlegging [norsk]    job schedule [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forvaltet kode [norsk]    managed code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyttehåndtak [norsk]    move handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flerkanalslyd [norsk]    multichannel audio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flervalgsliste [norsk]    multiple-selection list box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fri transport [norsk]    No Charge [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frittstående [norsk]    orphan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forsøksgruppe [norsk]    pilot group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forforsterker [norsk]    preamplifier [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fellesnøkkel [norsk]    public key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fellesvariabel [norsk]    public variable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frigitt ordre [norsk]    released order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frigitt arbeid [norsk]    released work [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernreferanse [norsk]    remote reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytformatfil [norsk]    stream format file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytredusering [norsk]    stream thinning [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne kobling [norsk]    unlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjern signatur [norsk]    un-sign [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft