Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
ceavrris; fárrogoaigi; goaigi; fárrosnáhka [samisk]    oter [norsk]   (s) ceavrris (-vrá-); fárrogoaigi (-igg-) 'hannoter' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-234: goaigi (-igg-); fárrosnáhka (-g-) 'hunnoter'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune