Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
få fatt i/tak på, åpne, hente, laste [norsk]    access [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no