Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
få nytt liv; komme til bevissthet; gjenopplive; fornye [norsk]    revive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no