Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gjenopprette, gjenvinne, utvinne, tilbakeføre, ta vare på, få som utbytte [norsk]    recover [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen