Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 80 omtrentlig(e)
før [norsk]    prior to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føre [norsk]    pass [engelsk]   (tr.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
føll [norsk]    føl el. føll [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
født [norsk]    f. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føll [norsk]    vársi  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
føre [norsk]    doalvut [samisk]   (v) (-lvv-) //lihpastit 'føre med seg' (vind ol.) //biegga lihpastii gahpira 'vinden førte lua med seg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
først [norsk]    first [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Førde [norsk]    Einar Førde, Director of theNRK
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
følge [norsk]     følge el. følgje [FØR]   v. og s. (fremdeles følgje = heimanfølgje)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føtus [med. el. latin]    foster [norsk]   Ufødt barn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
følge [norsk]    boavji [samisk]   (s) (-vjj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
følge [norsk]    boadus [samisk]   (s) (-htos-) 'resultat'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fødsel [norsk]    Partus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
følget [norsk]    entourage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Føling [norsk]    symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykemi). Symptomer er svette, hodepine, sult, svakhet, skjelvinger, hjertebank, forvirring. Kan føre til bevissthetstap/koma.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS
Føniks [norsk]    Phoenix [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
føling [norsk]    hypoglykemi [med. el. latin]   Tilstand hvor pasienten har for lavt blodsukker, slik at hjernens funksjoner affiseres. Pas. blir svimmel, trett og generelt sløv. Skjer først og fremst ved overdosering av insulin hos diabetikere, men kan også inntreffe dersom man har inntatt et karbohydratrikt måltid, har en svulst i bukspyttkjertelen (pancreas), har binyrebarkinsuffisiens eller har vært utsatt for en stor fysisk påkjenning. Hos diabetikere er øyeblikkelig hjelp å tilføre pasienten noe sukkerholdig, f.eks. et glass melk eller noen druer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Følelse [norsk]    Feeling [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
føderal [norsk]    lihttoválddálaš; stáhtaidlihtolaš; riikkaviidosaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
følgende [norsk]    following [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
følgende [norsk]    following [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Føhnvind [norsk]    Føhn wind [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
følge(n) [norsk]    sequence [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
følgende [norsk]    f. [forkortelse/akronym]   (side)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
følgende [norsk]    ff. [forkortelse/akronym]   (sider)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fødespole [norsk]    Betegnelse på spolen som avgir film ved spoling eller projeksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
følgebrev [norsk]    cover letter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føk/føyk [norsk]     fauk/føk [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Føderering [norsk]    Å etablere en føderasjon mellom to eller flere sikkerhetsdomener. En føderasjon er en samarbeidsform som kobler sikkerhetsdomenene løst sammen, som oftest med tanke på utveksling av identiteter, attributter og autentiseringsinformasjon.
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Føringsvei [norsk]    Fellesbetegnelse på innretning brukt til å legge kabler for fremføring av signaler/strøm i. Eksempler på føringsveier er rør, kanaler og grøfter.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
føringsvei [norsk]    teknikgang [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
føderasjon [norsk]    lihttováldi [samisk]   (s) (-ldd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Første gang [norsk]    First time  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
føye sammen [norsk]    join [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følgeseddel [norsk]    packing slip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fødde, fødd [FØR OGSÅ]    føde - fødte - født [norsk]   (også i sms.)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fødselsnummer [norsk]    social security number [engelsk]   SSN [akronym]   (personnummer)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
førstkommende [norsk]    fk. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førsteinstans [norsk]    den instansen som fatter første vedtak i en sak. I asylsaker er det alltid UDI som er førsteinstans. I en del andre oppholdssaker kan politiet i Norge eller norske utenriksstasjoner fatte første vedtak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Føniksordenen [norsk]    Order of the Phoenix [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
førende utover [norsk]    Abducens [latin]   verb. pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Første Mosebok [norsk]    1. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førerkortbeslag [norsk]    Et midlertidig vedtak om tilbakekalling av førerkortet fattet av politiet d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
første original [norsk]    Initial master [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følgeslutninger [norsk]    inferences [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
først og fremst [norsk]    primarily [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Første Kongebok [norsk]    1. Kong [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førstefullmektig [norsk]    Senior Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
førsteamanuensis [norsk]    Associate Professor [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
førstemålsspill [avløserord]    sudden death [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Første Samuelsbok [norsk]    1. Sam [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føre møteprotokoll [norsk]    take minutes [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre opp på kartet [norsk]    place on the agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føye; gi etter for [norsk]    indulge [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
før Kristi fødsel [norsk]    f.Kr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Første Krønikebok [norsk]    1. Krøn [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førstehåndsmarkedet [norsk]    Markedet for utstedelse av nye aksjer/obligasjoner (emisjonsmarkedet, primærmarkedet).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
føres inn ordlydende [norsk]    be written verbatim [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
første varapresident [norsk]    first Deputy President [engelsk]   (Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
først inn, først ut [norsk]    first in, first out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følgelig, av den grunn [norsk]    accordingly [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føle seg dypt krenket [norsk]    mortified, be [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føderalt skattenummer [norsk]    federal tax ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føderalt skattenummer [norsk]    federal tax identification number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føres opp på nytt kart [norsk]    be included in a new agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føderalt foretaksnummer [norsk]    employer identification number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følge opp, sende svar til [norsk]    follow-up [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
føre forhandlingsprotokollene [norsk]    keep the Records of Proceedings of the Ting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føres inn i en egen protokoll [norsk]    be recorded in a separate journal [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
første, begynnende, initial- [norsk]    break-in [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
første Storting i valgperioden [norsk]    first Storting in the term [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fø, ernære; fig: fostre, nære [norsk]    nourish [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føre opp særskilt på dagsordenen [norsk]    have included as separate items on the agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Føderasjonen Saint Kitts og Nevis [norsk]    Federation of Saint Kitts and Nevis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føye - føyet/føyde - føyet/føyd [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
førstemålsseier, "første målet vinner" [avløserord]    golden goal [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
føre; frakte; overbringe; gi, formidle [norsk]    convey [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føye seg inn i hverandre, passe sammen [norsk]    dovetail [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føre tilsyn med at arbeidsplanen blir fulgt [norsk]    supervise and ensure that the schedule is adhered to [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føye inn, skyte inn, smugle inn; interpolere [norsk]    interpolate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no