Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
føde [bokmål]    noe man kan ete, mat
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
føde [dansk]    føde
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
føderal [norsk]    lihttoválddálaš; stáhtaidlihtolaš; riikkaviidosaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fødespole [norsk]    Betegnelse på spolen som avgir film ved spoling eller projeksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Føderering [norsk]    Å etablere en føderasjon mellom to eller flere sikkerhetsdomener. En føderasjon er en samarbeidsform som kobler sikkerhetsdomenene løst sammen, som oftest med tanke på utveksling av identiteter, attributter og autentiseringsinformasjon.
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
føderasjon [norsk]    lihttováldi [samisk]   (s) (-ldd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
skape, avføde [norsk]    engender [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føderalt skattenummer [norsk]    federal tax ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føderalt skattenummer [norsk]    federal tax identification number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føde - fødte - født [norsk]    fødde, fødd [FØR OGSÅ]   (også i sms.)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føderalt foretaksnummer [norsk]    employer identification number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Føderasjonen Saint Kitts og Nevis [norsk]    Federation of Saint Kitts and Nevis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft