Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
født [bokmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon. Se også: Google født (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
født [norsk]    f. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
ufødt [norsk]     ufødd el. ufødt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gjenfødt [norsk]    oddasisriegádan [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
barnefødt [norsk]     barnefødd el. barnefødt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
iboende, medfødt [norsk]    inherent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føde - fødte - født [norsk]    fødde, fødd [FØR OGSÅ]   (også i sms.)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
utslett hos nesten nyfødt [norsk]    geardni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune