Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
følge [bokmål/nynorsk]    Det som kommer på grunn av noe. Vi tar ikke ansvar for følgene. (matematikk) En ordnet liste av objekter i en mengde.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
følge [norsk]     følge el. følgje [FØR]   v. og s. (fremdeles følgje = heimanfølgje)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
følge [norsk]    boavji [samisk]   (s) (-vjj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
følge [norsk]    boadus [samisk]   (s) (-htos-) 'resultat'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 28 omtrentlig(e)
følget [norsk]    entourage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
følgende [norsk]    following [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
følgende [norsk]    following [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
forfølge [norsk]    fantasmear [spansk]   å forfølge en person, eller å jakte på en. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Fantasmeo, Merodeo, merodear.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
følge(n) [norsk]    sequence [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
følgende [norsk]    f. [forkortelse/akronym]   (side)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
følgende [norsk]    ff. [forkortelse/akronym]   (sider)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Selvfølge [norsk]    Matter of course [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
tidsfølge [norsk]    order in which matters shall be dealt with [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
følgebrev [norsk]    cover letter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arvefølge [norsk]    Den rekkefølge hvoretter arvingene har krav på arv. Se arvetavlen.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
rekkefølge [norsk]    order [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
portefølge [FEIL]    portefølje [norsk]   portfolio [engelsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
følgeseddel [norsk]    packing slip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Z-rekkefølge [norsk]    Z order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
z-rekkefølge [norsk]    z-order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
byterekkefølge [norsk]    endianness [engelsk]   Se også big-endian og little-endian.
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
følgeslutninger [norsk]    inferences [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
løsningsrekkefølge [norsk]    solve order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekvens, rekkefølge [norsk]    sequence [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sorteringsrekkefølge [norsk]    sort order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følgelig, av den grunn [norsk]    accordingly [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forfølgelse; forfølge [norsk]    pursuit [engelsk]   [pesuut] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nummerering, tallfølge [norsk]    number range [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
følge opp, sende svar til [norsk]    follow-up [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
spille av i tilfeldig rekkefølge [norsk]    shuffle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innblanding; underforståelse, følge [norsk]    implication [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ettervirkning, etterdønning; tilbakevirkning, følge [norsk]    repercussion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no