Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
før [bokmål/riksmål/nynorsk]    uttrykker tidsforhold: et tidspunkt da en hendelse eller fenomen ennå ikke har begynt å eksistere Flytrafikken er ikke i rute før søndag.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
før [norsk]    prior to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 42 omtrentlig(e)
føre [norsk]    pass [engelsk]   (tr.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
føre [norsk]    doalvut [samisk]   (v) (-lvv-) //lihpastit 'føre med seg' (vind ol.) //biegga lihpastii gahpira 'vinden førte lua med seg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
først [norsk]    first [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Førde [norsk]    Einar Førde, Director of theNRK
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
jamfør [norsk]    jf. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fullfør [norsk]    Finish [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Overfør [norsk]    Transfer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bussjåfør [norsk]    Bus driver [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Føringsvei [norsk]    Fellesbetegnelse på innretning brukt til å legge kabler for fremføring av signaler/strøm i. Eksempler på føringsveier er rør, kanaler og grøfter.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
foran, før [norsk]    Prae- [latin]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
køtid før [norsk]    queue time before [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føringsvei [norsk]    teknikgang [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Første gang [norsk]    First time  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
førstkommende [norsk]    fk. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førsteinstans [norsk]    den instansen som fatter første vedtak i en sak. I asylsaker er det alltid UDI som er førsteinstans. I en del andre oppholdssaker kan politiet i Norge eller norske utenriksstasjoner fatte første vedtak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
førende utover [norsk]    Abducens [latin]   verb. pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Første Mosebok [norsk]    1. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førerkortbeslag [norsk]    Et midlertidig vedtak om tilbakekalling av førerkortet fattet av politiet d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
første original [norsk]    Initial master [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
først og fremst [norsk]    primarily [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Første Kongebok [norsk]    1. Kong [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førstefullmektig [norsk]    Senior Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
førsteamanuensis [norsk]    Associate Professor [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
førstemålsspill [avløserord]    sudden death [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Første Samuelsbok [norsk]    1. Sam [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
før Kristi fødsel [norsk]    f.Kr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Første Krønikebok [norsk]    1. Krøn [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
føre møteprotokoll [norsk]    take minutes [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre opp på kartet [norsk]    place on the agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Førstehåndsmarkedet [norsk]    Markedet for utstedelse av nye aksjer/obligasjoner (emisjonsmarkedet, primærmarkedet).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
føres inn ordlydende [norsk]    be written verbatim [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
første varapresident [norsk]    first Deputy President [engelsk]   (Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
først inn, først ut [norsk]    first in, first out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
føres opp på nytt kart [norsk]    be included in a new agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre forhandlingsprotokollene [norsk]    keep the Records of Proceedings of the Ting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føres inn i en egen protokoll [norsk]    be recorded in a separate journal [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
første, begynnende, initial- [norsk]    break-in [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
første Storting i valgperioden [norsk]    first Storting in the term [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre opp særskilt på dagsordenen [norsk]    have included as separate items on the agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre; frakte; overbringe; gi, formidle [norsk]    convey [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føre tilsyn med at arbeidsplanen blir fulgt [norsk]    supervise and ensure that the schedule is adhered to [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
førstemålsseier, "første målet vinner" [avløserord]    golden goal [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet