Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
føre [bokmål/riksmål]    som er fastsatt, som er planlagt Har du noe føre? Nansen satte seg føre å gå til polen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
føre [norsk]    pass [engelsk]   (tr.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
føre [norsk]    doalvut [samisk]   (v) (-lvv-) //lihpastit 'føre med seg' (vind ol.) //biegga lihpastii gahpira 'vinden førte lua med seg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 30 omtrentlig(e)
bortføre [norsk]    abduct [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fullføre [norsk]    complete [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
overføre [norsk]    transfer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
overføre [norsk]    transport [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
overføre [norsk]    migrate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overføre [norsk]    port [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overføre [norsk]    transfer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rådføre [norsk]    ráddádaddat; ságaškuššat [samisk]   (v) ráddádaddat (+ kom) 'rådføre seg med noen (kom)' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62: ságaškuššat (-š) //sii ságaškuššet gaskaneaset 'de rådfører seg med hverandre'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ajourføre [obs]    à jour [norsk]   (les mer om bruk av aksent)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
yte, utføre [norsk]    perform [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
førende utover [norsk]    Abducens [latin]   verb. pres.part.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kjøre, utføre [norsk]    run [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Førerkortbeslag [norsk]    Et midlertidig vedtak om tilbakekalling av førerkortet fattet av politiet d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
innebære, medføre [norsk]    imply [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
føre møteprotokoll [norsk]    take minutes [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre opp på kartet [norsk]    place on the agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
laste opp, overføre [norsk]    upload [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
føres inn ordlydende [norsk]    be written verbatim [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føres opp på nytt kart [norsk]    be included in a new agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
dødpunkt; blindgate; uføre [norsk]    impasse [engelsk]   [impaas] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevirke, forårsake; tilføre [norsk]    induce [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevare, forevige; videreføre [norsk]    perpetuate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sende inn (til CVS), utføre [norsk]    commit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
føre forhandlingsprotokollene [norsk]    keep the Records of Proceedings of the Ting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føres inn i en egen protokoll [norsk]    be recorded in a separate journal [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre opp særskilt på dagsordenen [norsk]    have included as separate items on the agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
føre; frakte; overbringe; gi, formidle [norsk]    convey [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
føre tilsyn med at arbeidsplanen blir fulgt [norsk]    supervise and ensure that the schedule is adhered to [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
iverksette, sette ut i livet, gjennomføre [avløserord]    implementere [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
søke; gjelde, passe; bruke, anvende; pålegge; anbringe; påføre [norsk]    apply [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no