Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Føringsvei [norsk]    Fellesbetegnelse på innretning brukt til å legge kabler for fremføring av signaler/strøm i. Eksempler på føringsveier er rør, kanaler og grøfter.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
føringsvei [norsk]    teknikgang [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen