Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
først [bokmål/riksmål/nynorsk]    nærmest opphavet eller utgangspunktet for ei lengre rekke om tid: tidligst, før alle andre Bestemor kom først. Siden kom de andre gjestene. om tid: ikke før, om en viss tid, i slutten av en periode Bestefar kommer først i morgen. om rom: fremst, foran alle andre Tante sto først. Bak henne sto resten av familien.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
først [norsk]    first [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
Første gang [norsk]    First time  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
førstkommende [norsk]    fk. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førsteinstans [norsk]    den instansen som fatter første vedtak i en sak. I asylsaker er det alltid UDI som er førsteinstans. I en del andre oppholdssaker kan politiet i Norge eller norske utenriksstasjoner fatte første vedtak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Første Mosebok [norsk]    1. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
få ordet først [norsk]    open the debate [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
første original [norsk]    Initial master [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
først og fremst [norsk]    primarily [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Første Kongebok [norsk]    1. Kong [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førstefullmektig [norsk]    Senior Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
førsteamanuensis [norsk]    Associate Professor [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
førstemålsspill [avløserord]    sudden death [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Første Samuelsbok [norsk]    1. Sam [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Første Krønikebok [norsk]    1. Krøn [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førstehåndsmarkedet [norsk]    Markedet for utstedelse av nye aksjer/obligasjoner (emisjonsmarkedet, primærmarkedet).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
første varapresident [norsk]    first Deputy President [engelsk]   (Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
først inn, først ut [norsk]    first in, first out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
minst viktige (byte) først [norsk]    little-endian [engelsk]   Se også big-endian og endianness.
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
første, begynnende, initial- [norsk]    break-in [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
første Storting i valgperioden [norsk]    first Storting in the term [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
førstemålsseier, "første målet vinner" [avløserord]    golden goal [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet