Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
først [bokmål/riksmål/nynorsk]    nærmest opphavet eller utgangspunktet for ei lengre rekke om tid: tidligst, før alle andre Bestemor kom først. Siden kom de andre gjestene. om tid: ikke før, om en viss tid, i slutten av en periode Bestefar kommer først i morgen. om rom: fremst, foran alle andre Tante sto først. Bak henne sto resten av familien.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
først [norsk]    first [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Første gang [norsk]    First time  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
få ordet først [norsk]    open the debate [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Førstefullmektig [norsk]    Senior Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
førsteamanuensis [norsk]    Associate Professor [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Førstehåndsmarkedet [norsk]    Markedet for utstedelse av nye aksjer/obligasjoner (emisjonsmarkedet, primærmarkedet).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
første varapresident [norsk]    first Deputy President [engelsk]   (Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
første Storting i valgperioden [norsk]    first Storting in the term [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget