Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
første [bokmål/riksmål/nynorsk]    Ordenstall til én/ein.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
første [dansk]    første / fyrste
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 15 omtrentlig(e)
Første gang [norsk]    First time  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Førsteinstans [norsk]    den instansen som fatter første vedtak i en sak. I asylsaker er det alltid UDI som er førsteinstans. I en del andre oppholdssaker kan politiet i Norge eller norske utenriksstasjoner fatte første vedtak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Første Mosebok [norsk]    1. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
første original [norsk]    Initial master [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Første Kongebok [norsk]    1. Kong [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førstefullmektig [norsk]    Senior Clerical Officer [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
førsteamanuensis [norsk]    Associate Professor [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
førstemålsspill [avløserord]    sudden death [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Første Samuelsbok [norsk]    1. Sam [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Første Krønikebok [norsk]    1. Krøn [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Førstehåndsmarkedet [norsk]    Markedet for utstedelse av nye aksjer/obligasjoner (emisjonsmarkedet, primærmarkedet).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
første varapresident [norsk]    first Deputy President [engelsk]   (Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
første, begynnende, initial- [norsk]    break-in [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
første Storting i valgperioden [norsk]    first Storting in the term [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
førstemålsseier, "første målet vinner" [avløserord]    golden goal [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet