Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
factor [engelsk]    faktor(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
factory [engelsk]    fabrikk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Factoring [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
factoring [norsk]    faktoring, fakturakreditt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
factorial [engelsk]    fakultet(en) [norsk]   (subst.) ("åtte fakultet" er "eight factorial")
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
benefactor [engelsk]    velgjører, donator [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
factory mode [engelsk]    fabrikkmodus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
factor group [engelsk]    faktorgruppe / kvotientgruppe [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
Factory trawler [engelsk]    Fabrikktråler [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
consumption factor [engelsk]    avskrivningsfaktor [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
unit conversion factor [engelsk]    omregningsfaktor [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
factor depreciation method [engelsk]    faktoravskrivningsmetode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
platelet derived growth factor [engelsk]    blodplatevekstfaktor [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen