Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
fagfellevurdering, kollegavurdering [avløserord]    peer review [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet