Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fagforening [bokmål]    Lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag med formål å ta vare på arbeidstakernes interesser.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fagforening [norsk]    labour union [engelsk]   trade union [synonym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
fagforeningsleder [norsk]    lokal shop steward [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS