Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fagkyndig [norsk]    skilled in the art [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen