Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
failure [engelsk]    feil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
graft failure [engelsk]    avstøtning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hardware failure [engelsk]    maskinvarefeil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft