Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fait [fransk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
faith [engelsk]    tro (religiøs tro); tillit, tiltro [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parfait [fransk]    iskrem [norsk]   ice cream [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Faithful Achates [engelsk]    Fidus Achates [latin]   (friend)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Faith seeking understanding [engelsk]    Fides quaerens intellectum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
(hard eller intens) kamp, hardt oppgjør, fait [avløserord]    fight [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe [engelsk]    Est autem fides credere quod nondum vides; cuius fidei merces est videre quod credis [latin]   (St. Augustine)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom