Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fals [norsk]    rebate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
falsk [norsk]    pseudo [engelsk]   pseudo [med. el. latin]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Falseta [spansk]    [fall-SET-a] Parti der gitarspillet står i sentrum
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Falsing [norsk]    brettemetode av trykte ark som skal utgjøre en trykksak.
Grafisk ordliste © Grøset
false keel [engelsk]    stråkjøl [norsk]   stråkøl [dansk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
falsk ekko [norsk]    ghosting [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Falsk alarm [norsk]    False alarm [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
falset hefte [norsk]    book fold [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
falsk positiv [norsk]    false positive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Falske mandler [norsk]    adenoide [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
falskhet, bedrag [norsk]    deception [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
falsk, forfalsket [norsk]    counterfeit [engelsk]   [kauntefit] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fold, brett, fals [norsk]    fold [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Falske stemmebånd [norsk]    plica ventricularis [latin]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
Falsus in uno, falsus in omnibus [latin]    False in one thing, false in all [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom