Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
familie [bokmål/nynorsk]    (familie) Gruppe mennesker som er nære slektninger i forhold til hverandre. (familie) Gruppe mennesker (vanligvis) bestående av et (gift) par og deres felles barn. (biologi) taksonomi på nivå mellom orden og slekt (matematikk) en gruppe av relaterte funksjoner og numre
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
familie [afrikaans]    (familie) slekt, familie
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
familie [nederlandsk]    (familie) slekt, familie
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Familie [norsk]    Family [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
familie [norsk]    veahka [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Familiesikkerhet [norsk]    Family Safety [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Familieinnvandring [norsk]    Dette er når oppholds- eller arbeidstillatelse  innvilges til nære familiemedlemmer av norsk borger eller utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. Familieinnvandring gjelder i hovedsak ektefeller og barn under 18 år.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
familievennlig innhold [norsk]    family-friendly content [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Familieinnvandringstillatelse [norsk]    tillatelse som innvilges til personer som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Familiegjenforeningsdirektivet [norsk]    2003/86/EC [direktivkode]   Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification. Official Journal L251/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen [norsk]    Standing Committee on Family, Cultural Affairs and Government Administration [engelsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet