Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fange [bokmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fange [norsk]    trap [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
fangenskap [norsk]    giddagas; gittadillái šaddat [samisk]   (s) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219: gittadillái váldojuvvot 'havne i fangeskap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fange (inn), fange opp, snappe [norsk]    grab [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fange opp, snappe opp, avskjære [norsk]    intercept [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no