Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
fange opp, snappe opp, avskjære [norsk]    intercept [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no