Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
fare [bokmål/nynorsk]    Noe som er farlig. Det er ikke vits å utsette seg selv for fare.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fare [italiensk]    å gjøre å lage å agere, handle å få noen til å bli noe
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fare [norsk]    mannat [samisk]   (v) (-n-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798(Sv): vájildit ’fare hurtig av sted’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fare [norsk]    várra [samisk]   (s) (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
Farewell [engelsk]    Vale [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
helsefare [norsk]    R48 [risikokode]   Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
fareområde [norsk]    danger area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
child welfare [engelsk]    barnevern [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fare ille med [norsk]    jirvvistit [samisk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-330:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Farewell forever [engelsk]    Aeternum vale [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
utsette for fare [norsk]    endanger [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
opplevelse, erfaring; erfare [norsk]    experience [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Society for the Promotion of Elfish Welfare [engelsk]    Husnissenes Internasjonale Kamp-Koalisjon [norsk]   H.I.K.K. / S.P.E.W. [akronym]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Standing Committee on Health and Social Welfare [engelsk]    Helse- og sosialkomiteen [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune