Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
risiko, fare ved statisk elektrisitet [norsk]    static hazard [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen