Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
fart [bokmål/nynorsk]    (fysikk) hastighet; hvor lang strekning man tilbakelegger per tidsenhet, symbol v (mer dagligdags, allment) Hvor fort noe skjer; il, fei Var det noe fart på festen i går, da? Det var ikke akkurat mye fart i Askeladden! (trafikk) (mest i sammensatte ord) ferdsel Den norske skipsfarten fikk et stort oppsving etter krigen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fart [engelsk]    promp, fis, fjert
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fart [engelsk]    1. 1-man salute
2. 7.4 on the Rectum scale
3. Acid-rain maker
4. After the thunder comes the rain
5. Air bagel
6. Airbrush your boxers
7. Anal acoustics
8. Anal ahem
9. Anal audio
10. Anal salute
11. Anal volcano
12. Arse blast
13. Ass blaster
14. Ass-scented methane
15. Ass biscuit
16. Ass thunder
17. Ass whistle
18. A turd whistling for the right of way
19. Backdoor breeze
20. Backfire
21. Bad sprinkling
22. Baking brownies
23. Barking spiders
24. Bean blower
25. Beep your horn
26. Belch from behind
27. Better open a window
28. Blast off
29. Blast the chair
30. Blasting the ass trumpet
31. Blat
32. Blow ass
33. Blow mud
34. Blow the big brown horn
35. Blowing the butt bugle
36. Blowing you a kiss
37. Bomber
38. Bottom blast
39. Bottom burp
40. Break the sound barrier without a plane
41. Break wind
42. Breath of fresh air
43. Brown horn brass choir
44. Brown thunder
45. Bun shaker
46. Burnin' rubb...
Urban Dictionary © Urban Dictionary
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
fart  [norsk]    speed [engelsk]   (skalar)
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
fartøy [norsk]    craft, vessel, boat [engelsk]   fartøj [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
medfart [norsk]    dea?kkas [samisk]   (s) (-?kas-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-162: de dál ožžon bahás dea?kasa 'nå fikk jeg en ille medfart'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fartsbot [norsk]    Speeding fine [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fartskontroll [norsk]    speed trap [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Celina Midelfart [norsk]    Celina Middelfart [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fiskeri og sjøfart [norsk]    Fisheries and Maritime Affairs [engelsk]   FISH [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen