Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fart [bokmål/nynorsk]    (fysikk) hastighet; hvor lang strekning man tilbakelegger per tidsenhet, symbol v (mer dagligdags, allment) Hvor fort noe skjer; il, fei Var det noe fart på festen i går, da? Det var ikke akkurat mye fart i Askeladden! (trafikk) (mest i sammensatte ord) ferdsel Den norske skipsfarten fikk et stort oppsving etter krigen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fart [engelsk]    promp, fis, fjert
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
fart  [norsk]    speed [engelsk]   (skalar)
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
fartøy [norsk]    craft, vessel, boat [engelsk]   fartøj [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
medfart [norsk]    dea?kkas [samisk]   (s) (-?kas-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-162: de dál ožžon bahás dea?kasa 'nå fikk jeg en ille medfart'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fartsbot [norsk]    Speeding fine [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fartskontroll [norsk]    speed trap [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Celina Midelfart [norsk]    Celina Middelfart [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
fiskeri og sjøfart [norsk]    Fisheries and Maritime Affairs [engelsk]   FISH [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen