Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
farvel [norsk]    mana dearvan [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
farvel [FØR]    farvel el. farveler / farveller [norsk]   valgfritt i ubestemt flertall
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad