Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
fast [bokmål/riksmål/nynorsk]    hard, solid sikker varig; av mer eller mindre permanent grad
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fast [engelsk]    rask (foreldet) fast (sikker)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fast [tysk]    nesten
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
fast [norsk]    sticky [engelsk]   (om vinduer)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 55 omtrentlig(e)
Fastoso [norsk]    Prangende
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
bow fast [engelsk]    baugtrosse [norsk]   bovtrosse [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fastfood [norsk]    raskmat, snøggmat, gatekjøkkenmat [avløserord]   jf. junkfood
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fastvare [norsk]    firmware [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fastener [engelsk]    splittbinders [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
fast meny [norsk]    set menu [engelsk]   formule [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fast meny [norsk]    set menu [engelsk]   menu [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
håndfast [norsk]    giehtananus; giehtaráhpat [samisk]   (a) 1. (-nnos-); 2. (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fasten off [engelsk]    klipp tråden [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
strekkfast [norsk]    trekkbestandig [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fastbunden [norsk]    cadno(juvvo)n; gitta- [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219:gittabohccot 'fastbundne reinsdyr'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
breast fast [engelsk]    midtskipstrosse [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Swift, fast [engelsk]    Rask [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fast streng [norsk]    fixed string [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fast Fusion [engelsk]    Rask fusion [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast objekt [norsk]    persistent object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fastpunkter [norsk]    Punkter som er varig merket i marken og tjener som grunnlag for kart- og oppmålingsarbeider.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
fast oppdrag [norsk]    banker's order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast forward [engelsk]    spole fremover [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast bonding [engelsk]    hurtigherdende [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fast eiendom [norsk]    Grunn og bygninger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
fast, bestemt [norsk]    firmly [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fast valgtast [norsk]    sticky key [engelsk]   se ellers modifikator key
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fastmaske (fm) [norsk]    UK:Double crochet (dc) US:Single crochet (sc) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fast rentesats [norsk]    constant interest rate [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fast Streaming [engelsk]    rask direkteavspilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fastkursavtale [norsk]    fixed-rate agreement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fast food kiosk [engelsk]    Gatekjøkken [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
faste kostnader [norsk]    fixed costs [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
faste kostnader [norsk]    fixed cost [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast valutakurs [norsk]    fixed exchange rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fast innretning [norsk]    Innretning som er permanent plassert på feltet, det vil si i feltets levetid. Produksjonsskip omfattes av denne definisjonen dersom de er ment å være permanent plassert på feltet.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
fast, ubevegelig [norsk]    Stereos [gresk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
fastprisprosjekt [norsk]    fixed-price project [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast, ubevegelig [norsk]    stationary [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fastsätting [svensk]    montering [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fastkjevete fisker [norsk]    Tetraodontiformes [latin]   Orden (bl.a. avtrekkerfiskfamilien, månefiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
fast filplassering [norsk]    fixed file location [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast bestemt på å [norsk]    determined to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fastlåst situasjon [norsk]    stalemate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Fast User Switching [engelsk]    Raskt brukerbytte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast, planlagt ordre [norsk]    firm planned order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fastvare, fastprogram [norsk]    firmware [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fastrente, fast rente [norsk]    fixed (rate of) interest [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast informasjonskapsel [norsk]    persistent cookie [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fast radioaktivt avfall [norsk]    solid radioactive waste [engelsk]   SRW [akronym]   Dvs ikke i flytende form eller i gassform
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
fast, bestemt, målbevisst [norsk]    determined  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fast dokument, fast dokument [norsk]    fixed document [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
I have jerks like you for breakfast [engelsk]    Verveces tui similes pro ientaculo mihi appositi sunt [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
fastlinje, fast internettforbindelse [norsk]    dedicated (Internet) connection [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast fase, faststoff, krystallinsk [norsk]    solid state [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fastbreddeskrift, ikke-proporsjonal (skrift) [norsk]    fixed width font [engelsk]   (skrivemaskinskrift). Se også variable width font.
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
stå fast; bli sittende fast, kjøre seg fast [norsk]    stuck, be/get [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fastsatt tid/dato/.., (time/.. var), flytende tid/dato/.. [norsk]    fixed time/date/.. (time/.. fix) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fastholde; stå fast på; følge, holde seg til; slutte seg til; vokse fast til [norsk]    adhere to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no