Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fastsette [bokmål/riksmål/nynorsk]    bestemme, fastslå
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
pålegge, tildele, gi; velge ut, utpeke; bestemme, fastsette [norsk]    assign [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no