Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
holder, fastspenningsutstyr, fastspenningsbelte/reim [norsk]    restraint [engelsk]   e.l.
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen