Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
feat [engelsk]    prestasjon [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
defeat [engelsk]    nederlag; forpurring; forkasting; beseire, vinne over, tilintetgjøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feature [norsk]    preg-, bakgrunns-, dokumentar-, interesse-, tema- [avløserord]   (i ymse samansetjingar, t.d. med -artikkel , -journalistikk)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
feature [engelsk]    gi fremtredende plass til; trekk; ansiktstrekk; attraksjon [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feather [engelsk]    lag myk kant [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feature [engelsk]    funksjon, egenskap [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feature [engelsk]    funksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feature [engelsk]    trekk, egenskap, detalj, ting [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
feature pack [engelsk]    funksjonalitetspakke, Feature Pack [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft