Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
federated [engelsk]    medlem av organisasjonsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
federated contact [engelsk]    kontakt som er medlem av organisasjonsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Federated States of Micronesia [engelsk]    Mikronesiaføderasjonen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft