Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
federated contact [engelsk]    kontakt som er medlem av organisasjonsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft