Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
fee [engelsk]    gebyr [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
feed [engelsk]    kilde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feed [norsk]    feed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Coffee [engelsk]    Kaffe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
feeder [engelsk]    en som mater (el. skaffer mat); mateinnretning; en som spiser [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Feeling [engelsk]    Følelse [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
feedback [engelsk]    Tilbakemelding  [norsk]   Brukeren trenger tilbakemelding på alt han eller hun gjør. Det vil si et timeglass hvis det er en prosess som har startet eller en bekreftelse på at man har levert selvangivelsen.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research
feedback [norsk]    se akustisk tilbakekopling.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
feedback [norsk]    tilbakemelding, respons, reaksjon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bank fee [engelsk]    bankgebyr [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Feedback [engelsk]    Tilbakemelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feed gas [engelsk]    inntaksgass, råstoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Feed-søk [norsk]    Feed Discovery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feeder dump [engelsk]    drivstofftømming, drivstoffdumping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Morning coffee [engelsk]    Morgenkaffe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
instant coffee [norsk]    pulverkaffe [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
feed flow rate [engelsk]    tilførsel, -tilførsel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fee transaction [engelsk]    gebyrtransaksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Feer fra Cornwall [norsk]    Cornish Pixies [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
collection letter fee [engelsk]    purregebyr [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feed stock, feedstock [engelsk]    råmateriale [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
collection expenses fee [engelsk]    purregebyr [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft