Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
feed [bokmål]    En nettsides innhold, bilder, tekst eller annet, som fornyes fortløpende og som kan abonneres på.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
feed [engelsk]    feed
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
feed [engelsk]    kilde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feed [norsk]    feed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 18 omtrentlig(e)
feeder [engelsk]    en som mater (el. skaffer mat); mateinnretning; en som spiser [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feedback [engelsk]    Tilbakemelding  [norsk]   Brukeren trenger tilbakemelding på alt han eller hun gjør. Det vil si et timeglass hvis det er en prosess som har startet eller en bekreftelse på at man har levert selvangivelsen.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research
feedback [norsk]    se akustisk tilbakekopling.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
feedback [norsk]    tilbakemelding, respons, reaksjon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
newsfeed [norsk]    nyhetsmating [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Feedback [engelsk]    Tilbakemelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RSS-feed [norsk]    RSS feed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
web-feed [norsk]    web feed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XML-feed [norsk]    XML feed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feed gas [engelsk]    inntaksgass, råstoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
form feed [engelsk]    sideskift, sideforskyving [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
line feed [engelsk]    linjeskift [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Feed-søk [norsk]    Feed Discovery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
news feed [engelsk]    nyhetsfeed [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feeder dump [engelsk]    drivstofftømming, drivstoffdumping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
feed flow rate [engelsk]    tilførsel, -tilførsel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
feed stock, feedstock [engelsk]    råmateriale [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Restart this video feed [engelsk]    Start videomating på nytt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft