Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
feeder [engelsk]    en som mater (el. skaffer mat); mateinnretning; en som spiser [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
feeder dump [engelsk]    drivstofftømming, drivstoffdumping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
automatic document feeder [engelsk]    automatisk dokumentmater [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Automatic Document Feeder [engelsk]    Automatisk dokumentmater [norsk]   ADF [akronym]   Tilleggsutstyr til en skanner eller faks som automatisk mater ett ark om gangen. Disse dokumentene vil som oftest allerede ha trykk.
Ordliste for skriverteknologi © OKI