Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
rense, renske, rengjøre, vaske ren, feie ren [norsk]    cleanse [engelsk]   [klenz] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no