Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 9 nøyaktig(e)
feil [bokmål/nynorsk]    mistak, tabbe mangel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
feil [norsk]    fault [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feil [norsk]    bug [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil [norsk]    error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil [norsk]    bug [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    failure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feil [norsk]    bare feilene i bestemt flertall [FØR]   får denne bøyningen: feilen, feil, feila/feilene
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 48 omtrentlig(e)
ta feil [norsk]    mistaken, be [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feilnr. [norsk]    errno. [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Gyrofeil [norsk]    Feilvisning.
Maritim ordliste © MaritimStart
gudefeil [norsk]    deity error [engelsk]   [RPA-begrep]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidefeil [norsk]    page fault [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidefeil [norsk]    page fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gen-feil [norsk]    Se mutasjon.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
feilsøke [norsk]    debug [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilverdi [norsk]    error value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kjørefeil [norsk]    runtime error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
skrivefeil [norsk]    write fault [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
serverfeil [norsk]    server error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SMART-feil [norsk]    SMART error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemfeil [norsk]    system error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klaffefeil [norsk]    mitralinsuffisiens [med. el. latin]   Tilstand der mitralklaffen i hjertet er lekk, slik at noe blod kommer tilbake fra venstre hjertekammer og inn i venste forkammer, ved sammentrekning av venstre hjertekammer. Tilstanden fører til økt trykk i lungekretsløpet, noe som igjen kan føre til lungeødem og tungpustethet (dyspné).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Feilvisning [norsk]    (Se også diversjon.) Forskjellen mellom gyrokompassets nord og rettvisende nord. Også kalt gyrofeil.
Maritim ordliste © MaritimStart
Anonym feil [norsk]    Skade som er oppstått, men der man ikke vet hvem som ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
feilrapport [norsk]    bug report [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feilsøking [norsk]    debugging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilretting [norsk]    error correction [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilfinning [norsk]    error detection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
syntaksfeil [norsk]    syntax error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Foldingsfeil [norsk]    Aliasing error [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
standardfeil [norsk]    stderr [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
standardfeil [norsk]    standard error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feiltoleranse [norsk]    fault tolerance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
minnepekerfeil [norsk]    segmentation fault [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
maskinvarefeil [norsk]    hardware failure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilsøking/-er [norsk]    troubleshooter [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil ved skriving [norsk]    write error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dataoverløpsfeil [norsk]    data-overrun error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delta for sidefeil [norsk]    Page Faults Delta [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilsøkingsprogram [norsk]    debugger [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feilsøkingsprogram [norsk]    debugger [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
synkroniseringsfeil [norsk]    sync error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feilsøkingsinformasjon [norsk]    debugging information [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feil ved saksbehandlingen [norsk]    procedural errors [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
feilfrihet, ulastelighet [norsk]    impeccability [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bussfeil, adressebussfeil [norsk]    bus error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feilsøkingsprogram for kjerne [norsk]    kernel debugger [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kritisk feil, uopprettelig feil [norsk]    fatal error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
standardfeilkanal, standardfeil [norsk]    standard error [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tilbakeslag; slå tilbake; slå feil [norsk]    backfire [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feilsignaler, bildestøy, aliasing [norsk]    aliasing [engelsk]   (teknisk, presis: aliasing)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feilretting/rett feil, avlus, feilsøke [norsk]    debug [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feildirigere, vise gal vei; feiladressere [norsk]    misdirect [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feiltolke, mistyde, legge ut på en gal måte [norsk]    misconstrue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feilaktig antakelse, villfarelse; feilslutning; villedende natur [norsk]    fallacy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no