Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Quod bonum, felix faustumque sit! [latin]    May it be good, fortunate and prosperous! [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom