Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
felle [bokmål]    konstruksjon laget for å fange dyr (overført) opplegg for å fange noen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
felle [norsk]    trap [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 35 omtrentlig(e)
hafelle [norsk]    hafelle el. hagfelle [FØR]   en type gjerde
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
felle av [norsk]    cast off /bend off /fasten off [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Felleseie [norsk]    Under ekteskapet rår ektefellene som hovedregel over det de erverver. Det e..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
ektefelle [norsk]    spouse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
felleskø [norsk]    public queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felleskap [FEIL]    fellesskap [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Felleseie [norsk]    Det kompleks av formuesgjenstander som ektefeller har i formuesfellesskap. Formuen til ektefeller er felleseie dersom de ikke har opprettet særeie ved ektepakt.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
felleskort [norsk]    Community Cards [engelsk]   Felleskort som ligger oppovervendt og som kan benyttes av alle spillerne.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Fellesskap [norsk]    Fellowship [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fellespant [norsk]    Til sikring av en kredittytelse, kan det stilles pant i flere formuesgoder ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
fellesnavn [norsk]    CN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fellesferie [norsk]    Period when most people are on holiday
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fellesareal [norsk]    common area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fellesmappe [norsk]    public folder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fellesareal [norsk]    Areal som er avsatt for felles avkjørsel, gårdsplasser, lekeplasser og annet areal som er felles for flere eiendommer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
fellesmøter [norsk]    joint meetings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fellesutvalg [norsk]    joint committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
fellesområde [norsk]    common area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fellesnøkkel [norsk]    public key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Felles arving [norsk]    En person med aktuell arverett etter begge ektefeller, vanligvis felles barn. Barnebarn vil ikke være felles arving med mindre den av barnets forelder som er besteforeldrenes barn er død, eller barnebarnet er ektefellenes felles testamentsarving. Det er ikke tilstrekkelig at vedkommende er legatar.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
felles grupper [norsk]    common groups [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fellesvariabel [norsk]    public variable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felleskalenderen [norsk]    general academic calendar [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Felles testament [norsk]    Testament som er opprettet av flere personer sammen i samme handling (i samme dokument).
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
felles avkjørsel [norsk]    common exit road [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fellesfaglige uker [norsk]    interdisciplinary weeks [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
felle, vippe, slå [norsk]    fälla [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fellesmarkedspatent [norsk]    Community Patent [engelsk]   Et patent på europeisk skala vil forenkle beskyttelse av immaterielle rettigheter og redusere kostnadene ved patentsøknader. Patentsaken står fremdeles fastlåst, 13 år etter at initiativet ble innledet.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
Felles kablingssystem [norsk]    Et felles kabelsystem som kobler sammen brukerterminaler og sentrale ressurser for tele- og datakommunikasjonssystemer. Etableres vanligvis som strukturerte spredenett og av den grunn benyttes ofte begrepene felles kablingssystem og strukturert spredenett om hverandre. Brukes oftest om felles kabling for data og telefoni. iberbasert bredbånd
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
alliert, forbundsfelle [norsk]    ally [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
fellesnøkkelalgoritme [norsk]    public key algorithm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
felles forskningssenter [norsk]    Joint Research Centre [engelsk]   JRC [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
i ekstraordinære tilfelle [norsk]    in extraordinary circumstances [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
felle, miste; røyte; kaste [norsk]    shed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fellesforetak, samarbeidsprosjekt [avløserord]    joint venture [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet